GRAVIDITETSBESVÄR OCH SJUKDOMAR

Minskade fosterrörelser

Minskade fosterrörelser betyder att fostret rör på sig mindre än vad det har gjort tidigare. Rörelserna kan kännas svagare eller mindre ofta, eller både och. Det kan bero på att fostret inte mår bra i livmodern. Sök vård om du upplever minskade fosterrörelser.

Någon gång runt graviditetsvecka 18 till 20 är det vanligt att känna barnets rörelser för första gången. En del känner rörelser tidigare, andra senare.

Så känns fosterrörelser

Alla foster rör sig på sitt eget sätt i livmodern och växlar mellan vakenhet och vila. Fostret brukar vila i ungefär 20 till 40 minuter, sällan längre än 90 minuter. Det är vanligt att känna mest aktivitet på kvällen.

Ett foster har både stora och små rörelser. Rörelserna kan kännas som fladder eller svepningar. Det är oftast det du känner först. Rörelserna kan också vara tydliga sparkar eller buffar.

Det är olika hur mycket ett foster rör sig i livmodern. En del är mycket aktiva, medan andra är lugnare. Men alla rör på sig ända fram till födelsen.

Från graviditetsvecka 24 brukar det gå att känna fostret tydligt, du märker när det är vaket. För varje vecka som går växer fostret och rörelserna blir kraftfullare fram till omkring graviditetsvecka 32. Sedan håller rörelserna i sig fram till förlossningen.

Mot slutet av graviditeten är det trångt i livmodern. Då kan rörelserna kännas annorlunda. Kanske som kraftfulla tryck eller som om barnet stretchar. En del tycker att rörelserna känns långsammare jämfört med tidigare. Men de ska inte minska i antal och styrka.

Symtom på minskade fosterrörelser

Med minskade fosterrörelser menas att fostret har blivit mer stilla. Då märker du inte längre att fostret har tydliga vakna stunder.

Du upplever en tydlig skillnad i hur barnet rör sig nu jämfört med hur det har rört sig tidigare. Du ska ha upplevelsen i mer än två timmar. 

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en barnmorskemottagning om du är i graviditetsvecka 24 eller senare och märker minskade fosterrörelser. Kontakta förlossningen, om det inte går att kontakta barnmorskemottagningen.

Före vecka 24 är det svårt att bedöma vad eventuella minskade fosterrörelser beror på. Du kan alltid prata med en barnmorska om du har frågor eller funderingar, men det är inte bråttom.

Du kan alltid ringa och få rådgivning på telefonnummer 1177.

Sök igen

Det är alltid viktigt att söka vård för minskade fosterrörelser. Det gäller även om du sökt vård tidigare och undersökningarna då tydde på att fostret mådde bra. Sök vård igen om du får en ny upplevelse av minskade fosterrörelser.

Vad kan jag göra själv för att känna fosterrörelser?

För att lättare kunna känna om barnet rör på sig kan du lägga dig ner på vänster sida. Ligg ner under en till två timmar, om du misstänker minskade fosterrörelser. Rör barnet på sig som vanligt?

Hur mycket bör jag övervaka fostrets rörelser?

Det är olika hur mycket gravida märker av rörelserna i livmodern. En del uppmärksammar varje liten spark. Andra tänker inte så mycket på hur barnet rör sig i livmodern.

Det är inte meningen att du som är gravid ska känna press att övervaka barnets alla rörelser. Du behöver inte ta tid på fostrets sovvanor eller avbryta din egen sömn och buffa på magen för att se om barnet vaknar.

Du och fostret har era egna vanor och rörelser. Det är först när något avviker från det som du bör vara mer uppmärksam.

Vad beror minskade fosterrörelser på?

Minskade fosterrörelser kan bero på att moderkakan inte fungerar som den borde. Då finns det risk för att fostret får för lite näring och syre.

Undersökningar

Omkring graviditetsvecka 25 kallas du till ett rutinbesök vid barnmorskemottagningen. Då får du information om fosterrörelser.

Vid misstanke om minskade fosterrörelser får du först prata med en barnmorska. Hen frågar om fostrets rörelser. Det kan vara frågor om hur rörelserna har förändrats och när du märkte det.

Barnmorskan registrerar barnets hjärtljud.

En del som upplever minskade fosterrörelser behöver bli undersökta med ultraljud.

Behandling

Det kan hända att barnet behöver komma ut, om undersökningarna visar att barnet inte mår bra.

Komplikationer

De flesta som upplever minskade fosterrörelser föder ett barn som mår bra.

Det finns en ökad risk att fostret dör i livmodern om undersökningarna visar att hen inte får tillräckligt med syre från moderkakan. Då kan barnet behöva födas tidigare.

Större risk för vissa att det beror på moderkakan

För en del som upplever minskade fosterrörelser finns det en större risk att det beror på moderkakans funktion. En större risk kan bero på till exempel något av följande:

  • Du har gått över tiden för beräknat förlossningsdatum.
  • Det finns misstankar om att fostret växer sämre än förväntat.
  • Du har fetma.
  • Du har högt blodtryck eller diabetes.
  • Du röker eller snusar.

Allmänt om dina rättigheter

Du kan söka vård på vilken mottagning du vill i hela landet. Om kontakten med en barnmorska inte fungerar, kan du alltid be att få byta.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska kan du ha rätt att få hjälp av en tolk. Om du har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få tolkhjälp.

Till toppen av sidan