FETMA

Övervikt och fetma hos vuxna

Övervikt är när du väger så mycket att det är ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma. Vid fetma ökar risken för sjukdomar som till exempel högt blodtryck, diabetes typ 2 och belastningsskador i lederna. Ibland behövs bara små förändringar för att minska i vikt. Du kan få hjälp om du behöver det.

Den här texten handlar om övervikt och fetma hos vuxna. Du kan även läsa texten om övervikt och fetma hos barn. Här kan du läsa om de vanligaste metoderna för att ta reda på om du har övervikt eller fetma.

Vad är övervikt och fetma?

Övervikt är ingen sjukdom, men du som har övervikt har risk att utveckla fetma. Du som har fetma har ökad risk för att få andra sjukdomar. Fetma räknas därför som en sjukdom.

Det finns olika metoder du kan använda för att bedöma din vikt. Gränserna för vad som är övervikt och vad som är fetma kan till exempel räknas ut med hjälp av BMI. 

Räkna ut BMI så här:

Väg dig och ta din vikt i kilo. Multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera vikten med det talet. Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2.

  • Normal vikt definieras som ett BMI mellan 18,5 och 25.
  • Övervikt definieras som ett BMI mellan 25 och 30.
  • Fetma definieras som ett BMI på 30 och uppåt.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om något av följande stämmer på dig:

  • Du har övervikt eller fetma som ger dig besvär.
  • Du har övervikt eller fetma trots att du har försökt minska i vikt på egen hand.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Orsaker till övervikt och fetma

Övervikt och fetma kan bero på många olika saker. Framförallt handlar det om levnadsvanor. Det vill säga, vi äter för mycket och rör oss för lite. Tillgängligheten på läsk, godis och snabbmat har till exempel ökat. Vi dricker också mer alkohol idag än på länge och alkohol innehåller många kalorier. Samtidigt blir vi alltmer stillasittande, bland annat på grund av att många sitter länge och tittar i olika typer av skärmar. Ärftligheten har också betydelse, du kan till exempel ha en ärftlig förmåga att lagra fett lättare än andra.

Det finns även flera andra faktorer som kan bidra till att du får övervikt eller fetma.

Stress kan öka risken för fetma

Stress kan påverka hjärnan på ett sätt som kan leda till depression, ångest och ökad aptit. Vid stress bildar kroppen mer av hormonet kortisol. Kortisol kan bidra till fetma och påverkar kroppens insulinbalans så att du riskerar att få diabetes typ 2.

Stress kan orsakas av många olika saker. Du kan bli stressad när du har för mycket att göra, eller för lite att göra, till exempel vid långvarig arbetslöshet. Stress kan också orsakas av till exempel hälsoproblem, mobbning eller att du har en jobbig arbetssituation.

Många använder mat för att få tröst och lugn i en stressig vardag.

Sömnbrist påverkar aptiten

Ju mindre sömn en person får, desto större är sannolikheten att hen blir överviktig. Det beror bland annat på att kroppen frigör hormoner som kontrollerar aptiten under sömnen. Mängden hormoner minskar om du sover för lite. Det kan öka risken för fetma och andra sjukdomar. Det är inte bara antal timmar som är viktigt utan även att du sover regelbundna tider och inte lägger dig för sent.

När vi blir äldre ökar vi lättare i vikt

När vi blir äldre är det vanligt att vi förlorar muskler, framförallt om du inte rör dig så mycket. Dessutom brukar ämnesomsättningen minska när vi blir äldre. Därför kommer du att öka i vikt om du fortsätter att äta samma mängd som tidigare. Många förändrar också vikten under klimakteriet och får mer fett runt midjan än tidigare.

Att må dåligt psykiskt kan göra att vi äter mer

Hur vi mår påverkar ofta vårt förhållande till mat och matvanor. Många människor äter som en reaktion på negativa känslor, till exempel ångest, svag självkänsla eller nedstämdhet.

Vissa sjukdomar kan leda till övervikt

Övervikt kan ibland bero på hormonsjukdomar som påverkar aptiten och ämnesomsättningen. Även vissa sjukdomar som minskar förmågan att vara fysiskt aktiv kan leda till övervikt, till exempel kroniska ledsjukdomar.

Ätstörningar kan också göra att du ökar i vikt, till exempel hetsätningsstörning och bulimi.

Läkemedel kan orsaka viktökning

Vissa läkemedel kan bidra till att du ökar i vikt, till exempel kortison och läkemedel mot depression, psykos och epilepsi.

Fetma och övervikt ökar risken för andra sjukdomar

Fetma och övervikt kan orsaka många sjukdomar och problem. Ju mer övervikt du har desto större är risken för att du får dessa sjukdomar. 

Bukfett är skadligare än underhudsfett

Fettet sätter sig på olika ställen i kroppen hos olika personer. En del har oftare ett stort fettlager runt midjan och inne i magen. Det kallas bukfetma. Bukfetma innebär en större risk för sjukdomar. En annan typ av fett är underhudsfett. Det är fettet som sitter innanför huden och som lagras till exempel på låren och höfterna.

Bukfettet är skadligt eftersom det går in i blodet och kan orsaka skador på blodkärlen, levern, och bukspottskörteln. Bukfettet påverkar även blodfetter och blodtryck negativt och gör att sockret bryts ner sämre i kroppen eftersom insulinet fungerar sämre.

Övervikt och fetma kan orsaka sjukdomar

Övervikt och fetma kan göra att kroppens system för att styra blodtryck, blodsocker och blodfetter fungerar sämre. Det kan öka risken för att få eller förvärra följande sjukdomar eller tillstånd:

Många med fetma och övervikt får psykiska problem som depressioner och ångest. De psykiska problemen brukar minska om du minskar i vikt.

Ibland är det svårt att veta om depression och nedstämdhet ger ökad risk för fetma eller om fetman i sig ökar risken för depression. Många läkemedel mot depression ger dessutom viktökning som biverkan.

I vårt samhälle upplever många att de blir bedömda efter sin vikt och sin livsstil. Det kan ibland ge negativ effekt för personer som börjar bli överviktiga. En del får känslor av skuld och misslyckande vilket kan öka stressen och risken för depression. Många som har övervikt känner sig också diskriminerade.

Vad kan jag göra själv om jag vill minska i vikt?

De flesta tycker att det är svårt att ändra levnadsvanor. Men tänk på att även små genomtänkta förändringar kan ge stora effekter för hälsan. Strikta dieter och jobbiga träningsprogram kan vara svåra att följa en längre tid. Istället kan du till exempel börja med att röra på dig mer i vardagen eller ändra någon av dina matvanor. Då är möjligheten större att du orkar fortsätta med förändringen.

Hitta en hälsosam kost som fungerar för dig

Det finns många olika dieter du kan följa som hjälper dig att minska i vikt. Vissa dieter går ut på att minska mängden kolhydrater, andra på att minska mängden fett. Olika metoder passar olika människor.

Det är inte nödvändigt att räkna kalorier. Däremot är det viktigt att bli medveten om vad som är bra mat.

Det viktiga är att du hittar hälsosamma matvanor som passar dig. Pröva att byta ut några delar i din kost mot mer hälsosamma alternativ. Du kan ta hjälp av tallriksmodellen.

Rör på dig mer

All fysisk aktivitet och rörelse innebär att du gör av med fett. Även små förändringar ger resultat. Du kan till exempel pröva att gå uppför trapporna i stället för att ta hissen och att gå av en hållplats tidigare.

Det är bättre för kroppen att du rör dig ofta och något mindre, än att du tränar hårt ett par gånger i veckan. Promenader, simning och lätt joggning är bra aktiviteter för att bli av med fett. Du förbränner ungefär lika mycket genom att gå raskt som att springa.

Det är också viktigt att minska tiden du sitter helt still, till exempel framför datorn eller TV:n. Att sitta stilla länge är en risk, även om du andra stunder är mycket fysiskt aktiv.

Lär dig att hantera din stress

Stresshantering kan vara en viktig del i behandlingen av övervikt och fetma. Du kan ta hjälp av avslappningsövningar eller mindfulness.

Undersökningar och utredningar

Du brukar få börja med att berätta om dina matvanor och din livssituation när du söker vård för övervikt och fetma.

Det är vanligt att läkaren mäter blodtrycket. Du får också lämna ett blodprov för att dina nivåer av blodsocker och blodfetter ska kunna bedömas. Blodsocker och blodfetter mäts för att se om du har diabetes eller skadliga mängder av fetter i blodet.

Läkaren kontrollerar också hur din sköldkörtel fungerar. Sköldkörtelns hormoner styr bland annat hur kroppen tar upp näring och hur kroppen gör sig av med näring.

Ibland tar läkaren också ett EKG som visar hjärtats aktivitet.

Du som har problem med att du snarkar kan behöva utreda det. Särskilt om du har andningsuppehåll.

Behandling

Det är vanligt att du får träffa en livsstilssköterska eller dietist när du söker vård för övervikt eller fetma. Ibland får du samtidigt behandling med läkemedel. Du kan också få fysisk aktivitet på recept, FaR.

Ibland kan du få delta i en gruppbehandling där du får råd och stöd i att förändra ditt beteende när det gäller mat och fysisk aktivitet.

En annan behandling är att minska magsäcken genom operation.

Läkemedelsbehandling

I Sverige finns ett registrerat läkemedel mot fetma som är subventionerat, Xenical. Det finns även två läkemedel som inte är subventionerade, Saxenda och Mysimba. Att läkemedlen inte är subventionerade innebär att du får betala hela kostnaden själv.

Det är viktigt att du får livsstilsbehandling samtidigt med läkemedelsbehandlingen. Det gör att läkemedelsbehandlingens resultat blir bättre. Livsstilsbehandling innebär att du får hjälp med att förändra hur du äter och hur mycket du rör dig.

Läkemedel mot fetma är en ganska ny behandlingsmetod. Därför saknas ännu kunskap om hur bra effekterna är när du har behandlats under en längre tid, det vill säga mer än fyra år.

Alli och Xenical innehåller det verksamma ämnet, orlistat. Alli finns i styrkan 60 milligram och kan köpas receptfritt. Xenical finns i styrkan 120 milligram och är receptbelagd.

Alli och Xenical gör att kroppen tar upp mindre fett. Äter du för mycket fett får du diarréer.

Saxenda tas en gång om dagen som injektion i det ytliga fettet på magen. Behandlingen kostar ungefär 3000 kronor per månad. Saxenda gör att aptiten minskar och mättnaden ökar. De vanligaste biverkningarna är illamående och förstoppning eller diarré men detta brukar gå över.

Mysimba är en tablett som gör att du minskar aptiten. Tabletterna tas på morgonen och på kvällen. Behandlingen kostar ungefär 1000 kronor per månad. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk och att du blir torr i munnen. Du kan också få högt blodtryck och må dåligt psykiskt av Mysimba.

Risker med att köpa läkemedel på nätet

Det kan innebära stora risker att köpa läkemedel på internet från oseriösa försäljare. Några av riskerna är förfalskade läkemedel, läkemedel med okänt innehåll, läkemedel som inte ger någon effekt eller som ger för stor effekt. Kontrollera därför alltid att försäljaren har de tillstånd som krävs för att få sälja läkemedel på nätet. 

Stödgrupper och samtal

I en del landsting och regioner erbjuder sjukvården grupper som jobbar med att förändra beteendet kring mat och ätande. Ibland leds grupperna av en dietist, ibland av en sjuksköterska.

I en sådan grupp får du prata med andra om ätbeteende, mat och fysisk aktivitet. Du kan till exempel få råd om att handla och laga hälsosam mat. I gruppen diskuteras även olika strategier i vardagen, till exempel att försöka tänka på det som har gått bra och att planera in andra belöningar i sitt liv än mat.

Pulverbehandling

Ibland kan en behandling inledas med att du får äta olika pulver.  Behandlingen leds av en sjuksköterska eller en dietist och en läkare. Pulverblandningarna innehåller proteiner, viktiga fettsyror, mineraler, spårämnen och vitaminer som kroppen behöver. Rekommendationen är att pulverbehandlingen som mest ska pågå i 5 – 7 veckor. Under denna tid minskar du i vikt med ungefär 5 – 10 procent. Efter pulverdieten får du börja äta vanlig mat igen. Då är det viktigt att du har regelbundna mattider och undviker mat med förmycket kalorier.  Pulverbehandling måste ingå i ett långsiktigt behandlingsprogram för att ge ett resultat som håller länge.

Att operera magsäcken

En behandling mot fetma är att operera bort en del av magsäcken. I Sverige används framförallt metoderna, gastrisk bypass och gastrisk sleeve.

Efter en operation är det många som går ner i vikt och som behåller den nya lägre vikten länge. Det bästa resultatet får de som får livsstilsbehandling i kombination med operationen.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan