• Botemedel finns mot vårtrötthet

  Det är inte alla som kan njuta av Sveriges fyra årstider. För många innebär växlingarna mellan årstiderna en ökad trötthet och minskad lust till aktivitet. Då...
 • Matmärkning får nya regler

  Den 1 mars ändras reglerna för vilken mat som Livsmedelsverket tycker är tillräckligt hälsosam för att få bära symbolen Nyckelhålet. Fler produkter får märkas....
 • Listan över subventionerade preventivmedel justeras

  Landstingsstyrelsen beslutade på onsdagen om vilka preventivmedel som ska vara subventionerade i Västmanland. Utöver de medel som ingår i läkemedelsförmånen...
 • Kraftfull satsning på att utveckla BUP

  Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ska genomföra ett omfattande utvecklingsarbete för att minska väntetiderna och säkra att vården blir likvärdig i hela länet.