Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Lagar och bestämmelser

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur olika sjukdomar kan förebyggas, utredas och behandlas. I riktlinjerna kan du läsa om vad som rekommenderas för den sjukdom eller de problem som du har.

Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten har ansvar för att du får rätt hjälp.

Till toppen av sidan