Infektioner i njurar och urinvägar

Urinvägsinfektion hos barn

Urinvägsinfektion är en ganska vanlig sjukdom hos barn. Den orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och urinblåsan. När bakterierna stannar där kallas det blåskatarr. Sprider sig bakterierna upp till njurarna och njurbäckenet kallas det njurbäckeninflammation.

Barnet får antibiotika som tar bort bakterierna. Det är viktigt att barnet får behandling eftersom det annars finns risk att bakterierna sprids till njuren. Hen kan då få njurbäckeninflammation. Då kan njurarna skadas och barnet kan få sepsis som är en livshotande sjukdom.

Till toppen av sidan