Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Vård om du kommer från ett annat land

Vård om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige

Är du vuxen och söker asyl ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Det gäller även dig som är i Sverige utan tillstånd. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård på samma villkor som alla andra barn som bor i regionen.

Fyra unga personer utomhus.

Den här texten beskriver hur du kan få vård som inte kan vänta om du är asylsökande eller inte har tillstånd att vara i Sverige.

I texten finns information för dig som har flytt från Ukraina med anledning av kriget.

Den här texten finns också på lätt svenska samt översatt till flera språk.

Vad innebär det att vara asylsökande eller att inte ha tillstånd?

Du kan ansöka om att få leva och bo här om du har lämnat ditt hemland för att söka skydd i Sverige. Det kallas att man söker asyl. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan om asyl och fattar beslut om du får stanna i Sverige.

Du som är i Sverige utan tillstånd har inte ansökt eller har fått nej på en ansökan om att leva och bo här. Det kallas också för att vara papperslös.

Hur söker jag vård?

Du söker vård på samma sätt som de som bor i Sverige. Om du är sjuk kan du besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård, till exempel en psykiatrisk mottagning. Det gäller i vilken region som helst i Sverige. Då får du träffa en sjuksköterska eller en läkare för att berätta om dina besvär och få hjälp med dem.

Du kan alltid ringa 1177

Du kan ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning, om du är osäker på när du ska söka vård. Då hjälper en sjuksköterska till med att bedöma dina besvär. Du kan också få råd om vad du kan göra själv och råd om var du kan söka hjälp. Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.

Läs mer om olika slags mottagningar där du kan söka vård

Du får ett LMA-kort om du är asylsökande

När du söker vård ska du uppge följande uppgifter om dig själv:

 • namn
 • det datum du är född
 • adress
 • telefonnummer om du har ett.

När du söker vård behöver du också visa ditt LMA-kort. LMA-kortet får du av Migrationsverket när du söker asyl. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Även barn ska kunna visa LMA-kort.

Du som inte har hunnit få ditt LMA-kort ska visa ett kvitto på att du ansökt om asyl, om du har ett sådant.

Första gången du söker vård får du ett reservnummer. Det gäller i stället för ett personnummer. Spara numret. Du kan behöva det om du söker vård igen. Det gäller även för dig som är i Sverige utan tillstånd. Om du har fått ett reservnummer tidigare och inte har kvar det ska du uppge namn och födelsedatum.

Du som kommer från Ukraina

Du som kommer till Sverige på flykt från Ukraina erbjuds samma sjukvård och tandvård som asylsökande. I de flesta regioner behöver du först registrera dig hos Migrationsverket för att få tillgång till den vården.​ Det gäller både barn och vuxna. Då får du också erbjudande om en hälsoundersökning från hälso– och sjukvården.

Du får ett uppehållstillståndskort när du registrerar dig hos Migrationsverket. Det kallas också UT-kort. Du ska visa kortet när du söker vård. Det gäller både barn och vuxna.

Du som inte är registrerad hos Migrationsverket

Du som inte är registrerad hos Migrationsverket får viss vård ändå, men du betalar för den själv. Det är sådan vård som du behöver omedelbart.

Västerbotten

Du som kommer från Ukraina till Västerbottens län

Läs om vad som gäller i Västerbotten:

Vård till personer som har flytt från Ukraina

Vad kostar vården för vuxna?

Västerbotten

I Region Västerbotten får du börja betala för vård när du har fyllt 20 år. 

Tandvård får du börja betala för det år du fyller 24.

Du som har fyllt 18 år betalar oftast en avgift för vård och tandvård.

Vård som kostar

 • Besök hos läkare på en vårdcentral kostar högst 50 kr.
 • Läkarvård som ges efter remiss kostar högst 50 kronor. En remiss är ett slags tillstånd från vården att du får göra en viss undersökning.
 • Besök med remiss för annan sjukvårdande behandling än läkarvård kostar högst 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
 • För dig som söker asyl kostar en behandling hos en tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta.
 • För dig som är i Sverige utan tillstånd kostar behandling hos tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta.
 • Avgift för hjälpmedel skiljer sig åt mellan regionerna.

Vård som inte kostar

 • Besök på barnmorskemottagning.
 • Förlossningsvård.
 • Besök på barnavårdscentral.
 • Rådgivning vid abort.
 • Vård som innebär att du behöver stanna över natten på sjukhus.
 • Smittskyddsvård om du har en smittsam sjukdom.

Avgiften kan bli högre om du besöker specialistvården direkt utan att gå till en vårdcentral först och få en remiss. 

Sjukresor

Behöver du sjukresor inom regionen där du bor kostar det högst 40 kronor.

Läkemedel

Läkemedel på recept kostar högst 50 kronor. Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen kostar fullt pris, till exempel hostmedicin.

Västerbotten

Sjukvård och tandvård i Västerbotten

I Västerbottens län får du sjukvård på samma villkor som andra vuxna svenska medborgare.

Det är alltid läkaren som bedömer om du behöver vård.

Akutmottagning

Ett besök på akutmottagningen kostar ingenting om du tidigare samma dag har varit på hälsocentralen (vårdcentralen) och vårdpersonalen där har bedömt att du behöver åka till akutmottagningen. Då får du en remiss. Om du inte har en remiss kostar besöket på akutmottagningen 200 kronor.

Tandvård

Tandvård är gratis till och med det år du fyller 23 år. Från det år du fyller 24 kostar det 50 kronor att träffa en tandläkare inom Folktandvården. Tandvård får du i första hand om tandläkaren bedömer att det är akut eller brådskande.

Vad kostar vården för barn och unga?

Asylsökande och papperlösa barn och unga som inte har fyllt 18 år ska erbjudas vård på samma vilkor som alla andra barn som bor i regionen. Det innebär att en stor del av vården är kostnadsfri.

Det gäller till exempel följande vård:

 • ungdomsmottagningar
 • vårdcentraler
 • sjukhus
 • Folktandvården.

Ett barn som har en smittsam sjukdom och behöver behandling får vård utan kostnad.

Vård på en akutmottagning kan kosta i en del regioner.

Västerbotten

Det här gäller i Västerbotten

I Västerbotten behöver du inte betala för sjukvård om du är yngre än 20 år.

Hälsoundersökning gratis för barn och vuxna

Alla asylsökande vuxna och barn ska få möjlighet att göra en hälsoundersökning utan att behöva betala. Du erbjuds att göra hälsoundersökningen så snart som möjligt efter att du har registrerats som asylsökande.

Om du är i Sverige utan tillstånd ska du få erbjudande om en kostnadsfri hälsoundersökning när du söker vård.

Under hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska och ibland en läkare. Sjuksköterskan frågar om din hälsa, tar prover för att se om du har någon sjukdom som behöver behandlas. Hen informerar dig också om hur vården fungerar.

Läkaren gör en kroppsundersökning om det behövs. Det görs för att du ska kunna få den vård och behandling som behövs.

Rätt till tolk

Du kan ha rätt till språktolk om du inte förstår svenska och besöker vården eller tandvården. Det kostar inget för dig. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller tolka via telefon.

Det är vårdpersonal som avgör om det behövs en tolk och de väljer den personen. De tar också hänsyn till dina behov av tolkning, till exempel om du har en hörselskada eller har svårigheter med att prata.

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

Mer på 1177.se

Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Du kan ha rätt till tandvård på samma villkor som de som är försäkrade för tandvård i Sverige. Det gäller om du till exempel är försäkrad i något EU- eller EES-land eller Schweiz.

Tystnadsplikt och sekretess

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du kontaktar vården. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan