Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Vård om du kommer från ett annat land

Vård i Västerbotten till personer som har flytt från Ukraina

Innehållet gäller Västerbotten

Du som befinner dig i Västerbotten och har tillfälligt uppehållstillstånd har rätt att få vård på samma villkor som svenska medborgare. Samma sak gäller dig som söker asyl eller som vistas i Sverige utan tillstånd. För barn och unga under 20 år är vården kostnadsfri.

Du som träffar någon som har flytt från Ukraina får gärna dela informationen på den här sidan med dem.

Information om hur man söker vård på ukrainska och ryska:

українська/Ukrainska

Pусский/Ryska

Tolkning till ditt språk

Du som inte förstår och pratar svenska kan få tolkhjälp. Det kostar inget extra. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Tolken kan vara med på plats, via telefonsamtal eller videosamtal.

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

UT-kort eller LMA-kort

När du besöker sjukvården eller tandvården ska du säga ditt namn, adress, födelsedatum och telefonnummer om du har det. Ta med dig någon typ av legitimation om du har det.

Du som har fått ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket visar upp det. Det kallas också UT-kort.

Är du asylsökande ska du ha fått ett LMA-kort eller ett kvitto på mottagen ansökan om asyl. Ta med det till vårdbesöket.

Första gången du besöker vården får du ett så kallat reservnummer. Spara numret, du kan behöva det om du söker vård igen.

Hälsoundersökning med vaccination

Du som har registrerat dig på Migrationsverket kommer att bli kontaktad av Region Västerbotten med ett erbjudande om en hälsoundersökning. Det är för att du ska kunna få den vård och behandling som du behöver. Undersökningen är frivillig och kostnadsfri.

På hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska. Barn och unga till och med 18 år blir också undersökta av en läkare. Du som är vuxen får träffa en läkare om det behövs.

Du får också lämna prover som bland annat visar om du har en smittsam sjukdom. Barn får vaccinationer mot olika sjukdomar enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Har du som vuxen inte haft mässling och inte vaccinerats två gånger kommer du att erbjudas mässlingsvaccin. Du kan också bli erbjuden vaccin mot fler sjukdomar beroende vilka vaccinationer du fått tidigare.

Alla som är 12 år eller äldre erbjuds också vaccination mot covid-19.

Du betalar ingenting för vaccination mot covid-19 eller mot mässling oavsett hur gammal du är. För övriga vaccinationer betalar du som är 20 år eller äldre en avgift för varje vaccin.

Om du behöver vård

Behöver du hjälp med att bedöma dina besvär, ring 1177. Det är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du får prata med en sjuksköterska som ger dig råd och vägleder dig till rätt vårdmottagning om det behövs. Öppet dygnet runt. Du kan prata svenska eller engelska när du ringer 1177.

Hälsocentralen

Du kan få hjälp med det mesta på en hälsocentral. Det är en mottagning som är nära ditt hem och som har öppet dagtid från måndag till fredag. Hälsocentralen kan också hänvisa dig till en annan mottagning om du behöver mer vård. Ring till hälsocentralen och boka en tid innan du kommer dit.

Du som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning och behöver läkemedel eller hjälpmedel ska kontakta en hälsocentral eller sjukstuga. Då får du hjälp med det.

Akutmottagningen

Åk till akutmottagningen på sjukhuset om du är mycket svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver hjälp omedelbart. Ring 1177 om du är osäker på hur allvarligt ditt tillstånd är.

112 – SOS Alarm

Ring 112 om du befinner dig i en akut nödsituation och det är fara för livet.

Vad kostar ett vårdbesök?

Följande avgifter gäller dig som har registrerats på Migrationsverket samt dig som vistas i Sverige utan tillstånd.

Barn och ungdomar under 20 år får gratis vård. När du har fyllt 20 år får du betala en så kallad patientavgift. Ett besök hos en läkare på en hälsocentral kostar 50 kronor. Ett besök som inte är ett läkarbesök kostar 25 kronor, till exempel hos en sjuksköterska, sjukgymnast eller kurator. 

Ett besök på akutmottagningen kostar ingenting om du har blivit hänvisad dit av en läkare på hälsocentralen samma dag. Har du inte fått en sådan hänvisning kostar besöket 300 kronor.

Du som är gravid får gratis mödravård och förlossningsvård. Abort och rådgivning om preventivmedel är också gratis. Har du en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård behöver du heller inte betala något.

Om du inom sex månader kommer upp i en viss summa för sjuk- och tandvård samt receptbelagd medicin kan du ansöka om bidrag från Migrationsverket för de utgifter som överstiger den summan.

Tandvård

Vänd dig till den närmaste folktandvårdskliniken om du har akuta besvär från tänderna. Finns det ingen folktandvårdsklinik på orten kan du vända dig till den tandvårdsklinik som regionen har avtal med. Ring och boka en tid innan du kommer. Ring telefonnummer 1177 om du får akuta besvär från tänderna och behöver råd på kvällen, helgen eller natten.

Tandvård är kostnadsfri till och med det år du fyller 23. Från och med det år du fyller 24 år får du i första hand tandvård om det är akut eller brådskande. Då kostar det 50 kronor att träffa en tandläkare på Folktandvården.

Läkemedel

Om du visar ditt UT-kort eller LMA-kort på apoteket betalar du högst 50 kronor för de läkemedel som skrivits ut vid samma tillfälle. För läkemedel som inte är receptbelagda betalar du fullt pris.

Till toppen av sidan