Avgifter

Sjukresor

Sjukresor - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Om du behöver åka långt inom länet för att få vård eller behandling inom sjukvården kan du få bidrag av Region Västerbotten för dina resor.

Du kan bara få bidrag av regionen om du 

valt ett billigt sätt att resa,

till exempel med egen bil, buss eller tåg.

Men om du är svårt sjuk och läkaren bedömer att

du behöver åka taxi eller flyg,

kan du få bidrag för det också.

Högkostnads-skydd för resor

Om du reser med taxi eller med

privat bil betalar du 200 kronor

för varje enkel resa.

Om du hinner betala sammanlagt 2 400 kronor

för dina sjukresor under en period som är

kortare än 12 månader,

är resten av dina sjukresor helt gratis

den tid av de 12 månaderna som är kvar.

Det kallas för högkostnads-skydd.

Tiden räknas från det datum du gjort

den första resan.

Så här får du bidraget från regionen

När du betalar för ditt besök i vården

ska du få en särskild blankett för din resa.

Fråga den personal du träffar.

 

Om du har rest med egen bil, med buss eller tåg

kan du lämna kvitton och räkning direkt.

Sjukhusen har en särskild postlåda för detta.

 

Du kan också skicka dina kvitton och

din rese-räkning till:

Sjukresor

901 85 Umeå

 

Du måste skicka din rese-räkning

senast 1 år efter att du gjort resan,

för att få pengar.

Ibland får du åka taxi eller flyg

Om det inte finns buss eller tåg i närheten av 

din bostad kan du få åka taxi 

fram till hållplatsen för buss eller tåg.

Beställ taxin genom att ringa

beställnings-centralen för serviceresor.

Telefonnummer 0771-25 10 20.

 

Om du är svårt sjuk och läkaren bedömer att du

behöver åka taxi eller flyg för att få vård,

kan du få göra det.

Beställ resan genom att ringa

beställnings-centralen för serviceresor.

Du ska beställa resan minst två dagar innan

ditt bokade besök.

 

Du får bara åka taxi eller flyg hem igen om

läkaren bedömer att du fortfarande inte kan

åka buss eller tåg.

Om du behöver någon som följer med dig på resan

Om du behöver hjälp på resan kan du få

ta med dig någon som hjälper dig.

Det är gratis för denna person att följa med,

men det är den vård-givare du ska till som

bedömer om du behöver hjälpen.

Om du är yngre än 20 år har du alltid rätt att 

ta med dig en vuxen person gratis.

Boka av din resa och ditt besök

Om du inte kan komma till ett

inbokat sjukvårds-besök måste du

boka av både besöket och resan.

Om du inte bokar av resan måste du

betala för den.

Övernatta på hotell

Om du behöver övernatta på hotell

i samband med ditt besök

kan du få bidrag för det.

Det är den klinik eller mottagning du besöker

som ska boka hotellet då.

Om du har frågor

Kontakta beställningscentralen för serviceresor

för att boka eller boka av en sjukresa. 

Telefonnummer 0771-25 10 20

Frågor om bidrag

Har du frågor om resebidrag ska du ringa

Sjukresor vid Region Västerbotten.

Telefonnummer 090-785 75 50

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan