Sharciyada iyo xuquuqda

Mag-siinta socdaalada bukaanka

Sjukresor - somaliskaThe content concerns Västerbotten

Socdaalka daryeelka caafimaadku waa socodka u dhaxeeya gurigaaga iyo dhakhtarkaaga caafimaadka. Tusaale ahaan arintaan ayaa noqon karta booqasho aad ugu tagto dhakhtar, kan ilkaha, la taliye, dhakhtarka jirka ama dhakhtarka dhimirka. Socdaalka waxa uu noqon karaa bas, tareen ama gaarigaaga. Waxad si shaqsi ah masuul uga tahay inaad isgayso kana timaado balantaada qorshaysan. Haddii aadan awoodin inaad raacdo gaadiidka dadwaynaha ama aad adeegsato gaarigaaga shaqsiga ah sababo caafimaad awgood, waxaad xaq u leedahay inaad soo raacdo taksi. Caddeynta dhakhtarka ayaa loogu baahan yahay adeeggaan.

To the top of the page