Sjukresor i Västerbotten

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här följer de viktigaste reglerna kring sjukresor.

I vissa fall kan du få bidrag till en sjukresa mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdinrättning i landstinget eller en privat vårdgivare som landstinget har avtal med.

Då får du bidrag för det billigaste färdsättet, som kollektivtrafik eller egen bil. Efter medicinsk bedömning av vårdpersonal kan dyrare färdsätt bokas via Reseservice. 

Visa mer

Egenavgifter och bidrag

Egenavgifter och bidrag

Egenavgiften är 100 kr per enkelresa oavsett färdsätt. Om resan kostar mer än 100 kronor har du möjlighet att få ersättning för den del som överstiger 100 kronor. För egen bil är bidraget 10 kronor per mil efter att egenavgiften på 100 kronor räknats bort.

Observera att om beloppet som du ska få tillbaka understiger 100 kronor görs en utbetalning enbart två gånger per år: i juni och i december.

Fäll ihop

Exempel på resor som landstinget ersätter

Exempel på resor som landstinget ersätter

 • Läkarbesök, sjukvårdande behandling, röntgenundersökning och provtagning
 • Sjukhusvård
 • Utprovning och anpassning av handikapphjälpmedel
 • Tandläkarvård inklusive tandhygienistbehandling
Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Högkostnadskyddet innebär att du betalar högst 1 600 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Tiden räknas från det datum du gjort den första resan.

Har du resor med buss, tåg eller bil som kostar mindre än 100 kronor kan du ändå lämna en reseräkning till Reseservice för registrering och bevakning av högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Så ansöker du

Så ansöker du

När du betalar ditt vårdbesök kan du be om en blankett, "Intyg om vård/Ansökan om reseersättning". 

Har du rest med kollektivtrafik eller egen bil till sjukhuset kan du lämna blanketten och eventuella kvitton i samband med besöket. På sjukhusen finns särskilda röda postlådor för det. 

Norrlands universitetssjukhus:

 • Södra entrén
 • Centralhallen bredvid informationsdisken
 • Norra entrén mitt emot Apoteket
 • Entrén vid målpunkt Y nära Östra Station.

Skellefteå lasarett: Huvudentrén

Lycksele lasarett: Centralhallen

Om du vill ha ersättning för en resa till en hälsocentral eller folktandvårdsklinike skickar du reseräkningen med vanlig post till:

Reseservice
931 86 Skellefteå

eller 

Reseservice
901 85 Umeå

Belopp som är lägre än 100 kronor betalas bara ut två gånger per år: i juni och i december.

Fäll ihop

När kollektivtrafik saknas

När kollektivtrafik saknas

Finns det inte kollektivtrafik i närheten av folkbokföringsadressen kan du få hjälp att beställa en anslutningstaxi. Förutsättningen är att större delen av resan görs med kollektivtrafik och att anslutningsresan utgör en kortare del av resan.

Observera att anslutningsresan måste beställas via Reseservice 0771-25 10 20.

Fäll ihop

Resa med annat färdsätt

Resa med annat färdsätt

Visar en medicinsk bedömning att du behöver taxi eller specialfordon vid resan till vårdinrättningen ringer du Reseservice senast två vardagar före ditt planerade besök. Akuta resor kan beställas dygnet runt.

Observera att först efter vårdbesöket avgör vårdgivaren om du av medicinska skäl har behov av taxi eller specialfordon vid hemfärden. Vårdgivaren beställer i så fall hemresan.

Fäll ihop

Följeslagare

Följeslagare

Bedömer vårdgivaren att du behöver hjälp på resan kan du få ta med dig en följeslagare. Upp till och med 19 års ålder har du alltid rätt att ha med en följeslagare. Observera att dyrare färdsätt enbart medges om barnets medicinska behov kräver det. Det kostar ingenting för följeslagaren att åka med.

Fäll ihop

Sambulansen

Sambulansen

Sambulansen är en fullstor buss med ambulansinredning som går mellan Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i Umeå varje vardag. I Sambulansen finns vanliga sittplatser, platser för sittande i rullstol och liggande på bår samt platser för personer med vårdbehov under resan.

Sambulansen är i första hand till för dem som behöver dyrare transport av medicinska skäl. Det krävs intyg från personal som känner till dina behov. Resa bokas via Reseservice, telefon 0771-25 10 20.

Fäll ihop

Avbeställning

Avbeställning

Kan du inte komma till ett planerat sjukvårdsbesök måste du avbeställa både resa och besök. Bokar du inte av resan kan du bli återbetalningsskyldig.

Fäll ihop

Specialistremiss utanför länet

Specialistremiss utanför länet

För att få hjälp med att ordna resa utanför länet krävs att

 • en specialistremiss finns och att Reseservice har fått vetskap om det genom intyg
 • behov av transportsätt och eventuell följeslagare framgår av intyget
 • du lämnar in en kopia på kallelsen till Reseservice.

Du kan också ordna resan själv och får då ett bidrag utifrån vad intyget säger tillsammans med kvitton på resorna. Du kan på eget initiativ söka vård utanför länet men får då betala resan själv.

Fäll ihop

Entrévärdar vid Nus

Entrévärdar vid Nus

På Norrlands universitetssjukhus, Nus, finns entrévärdar som kan hjälpa dig att hitta på sjukhuset om du känner dig osäker eller har svårt att ta dig fram på egen hand.

Ring 090-785 95 00 för att anmäla ditt intresse och komma överens om en tid och mötesplats.

Fäll ihop

Ledsagning vid Nus

Ledsagning vid Nus

Ledsagning finns för dig som

 • ska göra en sjukresa till eller från Norrlands universitetssjukhus, Nus
 • ska göra en sjukresa till andra vårdinrättningar i Umeå
 • behöver byta buss eller tåg i Umeå under din sjukresa.

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov kan få ledsagning till och från bussterminalen vid Nus samt till och från tågstationen Umeå Östra. Du avgör själv om du har särskilda behov eller funktionsnedsättning. Du får beställa ledsagning även om du bara har ett tillfälligt behov.

Vid Nus följer ledsagaren dig in i sjukhuset. Det finns en speciell mötesplats för ledsagning vid Reseinfo samt i centralhallen.

På Nus får du hjälp av entrévärdar under dagtid på vardagar. Entrévärdarna hjälper dig att ta dig från sjukhusets centralhall och vidare inne i sjukhuset. 

Det finns också ledsagning 

 • till, från och mellan alla regionbussar och stadsbussar vid Vasaplan
 • till, från och mellan all busstrafik vid Umeå Busstation
 • mellan busstationen och tågstationen vid Umeå Centralstation
 • vid många andra tågstationer i Västerbotten och resten av Sverige.

Det finns inte ledsagning mellan Umeå busstation och Vasaplan eller mellan Umeå Centralstation och Vasaplan.

Planera vilka tåg- eller bussturer du vill resa med

 • Om du ska börja din resa med buss ringer du Reseservice på nummer 0771-25 10 20
 • Om du ska börja din resa med SJ så ringer du SJ på nummer 0771-75 75 75
 • Om du ska börja din resa med Norrtåg ringer du Tågkompaniet på nummer 0771-444 111 

Ledsagningen är avgiftsfri, så du behöver inte redovisa ledsagningen i reseräkningen. 

Mer information om villkor och hur du bokar

Buss: Bra att veta om ledsagning

Tåg: Om ledsagning och tillgänglighet

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-23
Redaktör:

Jennie Vennberg, redaktör 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Karin Forsén, avdelningschef på Reseservice, Västerbottens läns landsting, Umeå.

Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg på Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, Umeå

Karolina Hammarbäck, Entrevärdsservice, Norrlands universitetssjukhus, Umeå