Sjukresor i Västerbotten

Skriv ut (ca 4 sidor)

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare. Det kan exempelvis vara en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Resan kan göras med till exempel buss, tåg eller egen bil. Du som patient har ett eget ansvar för att ta dig till och från ditt planerade besök. Om du av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan du ha rätt till sjukresa med taxi. Då behövs ett intyg från vårdgivaren.

Skriv ut

Egenavgifter och bidrag

Egenavgifter och bidrag

Du kan ha rätt att få bidrag i efterhand för de resekostnader du haft. Du får alltid stå för en del av resan själv, det kallas för egenavgift. Egenavgiften är 100 kronor per enkelresa oavsett vilket färdsätt du haft. Använder du privat bil är bidraget 10 kronor per mil efter att egenavgiften på 100 kronor räknats bort. Du får inte ersättning för parkeringsavgifter och andra omkostnader. För dig som reser ofta till vården finns ett högkostnadsskydd.

Bidragsbelopp som överstiger 100 kronor betalas ut en gång per månad. Lägre belopp än 100 kronor betalas ut två gånger per år: i juni och i december.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 600 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Tiden räknas från det datum du gjorde den första resan.

Har du resor med buss, tåg eller bil som kostar mindre än 100 kronor kan du ändå lämna en reseräkning till Reseservice för registrering och bevakning av högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Så ansöker du om bidrag

Så ansöker du om bidrag

När du anmäler dig i receptionen vid ditt vårdbesök kan du be om en blankett som heter ”Begäran om resebidrag/intyg om vård”.

Fyll i blanketten och skicka den med post till:

Reseservice
931 86 Skellefteå

Glöm inte att skicka med eventuella kvitton. Är du över 19 år och behöver ledsagare måste vårdpersonal fylla i det på blanketten och skriva under den.

Du kan också lämna blanketten med eventuella kvitton och underskrift från vårdpersonal i de särskilda röda postlådorna som finns på sjukhusen.

På Norrlands universitetssjukhus finns röda postlådor på följande ställen:

 • Södra entrén
 • Centralhallen bredvid informationsdisken
 • Norra entrén mitt emot Apoteket
 • Entrén vid målpunkt Y nära Östra Station.

På Skellefteå lasarett finns en röd postlåda i huvudentrén.  

På Lycksele lasarett finns en röd postlåda i Centralhallen.

Fäll ihop

Resa med taxi eller specialfordon

Resa med taxi eller specialfordon

Bedömer vårdpersonalen att du behöver resa till ditt vårdbesök med taxi eller specialfordon på grund av ditt medicinska tillstånd bokar du resan hos Reseservice. Boka resan senast två vardagar före planerat besök.

Observera att vårdpersonalen först efter vårdbesöket avgör om du av medicinska skäl har behov av taxi eller specialfordon på vägen hem. Vårdpersonalen beställer i så fall hemresan.

Blir du sjuk och behöver vård snabbt går det bra att kontakta Reseservice dygnet runt och beställa resa.

Fäll ihop

Sambulansen

Sambulansen

Sambulansen är ett sjukresefordon med vårdpersonal som går mellan Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i Umeå varje vardag. I Sambulansen finns vanliga sittplatser, platser för sittande i rullstol och liggande på bår samt platser för personer som har vårdbehov under resan. Sambulansen har handikapptoalett och ingång med lyft.

Sambulansen är till för dig som inte kan åka kollektivt eller i egen bil av hälsoskäl. Det krävs intyg från personal som känner till dina behov. Du bokar din resa med Sambulansen hos Reseservice.

Fäll ihop

Följeslagare

Följeslagare

Behöver du hjälp av en följeslagare får den personen bidrag för sin resa. Följeslagaren måste vara med under hela resan och besöket. Det är vårdpersonalen som bedömer om du har behov av en följeslagare. Barn och ungdomar upp till och med 19 års ålder har alltid rätt att ha med en följeslagare.

Fäll ihop

Avbeställa resa

Avbeställa resa

Du måste avbeställa både resan och besöket om du inte kan komma till ett planerat vårdbesök. Resan avbokar du genom att ringa till Reseservice. Avbokar du inte resan kan du bli skyldig att betala för resan.

Fäll ihop

Resa utanför länet

Resa utanför länet

Kontakta Reseservice för att få hjälp med att ordna resa utanför länet. Då krävs att:

 • Du har en specialistremiss från Region Västerbotten som Reseservice har fått intyg om.
 • Intyget visar dina behov av transportsätt och eventuell följeslagare.

Du kan också ordna resan själv. Då får du ett bidrag som baseras på vad som står på intyget. Det är de faktiska resekostnaderna som ersätts. Du ansöker genom att skicka biljetter samt kvitto från ditt vårdbesök till Reseservice.  

Du kan på eget initiativ söka vård utanför länet men då får du betala resan själv.

Fäll ihop

När kollektivtrafik saknas

När kollektivtrafik saknas

Finns det inte kollektivtrafik i närheten av där du bor kan du få hjälp att beställa en anslutningstaxi. Förutsättningen är att du gör större delen av resan med kollektivtrafik och att anslutningsresan bara är en kortare del.

Beställ anslutningsresan hos Reseservice senast två vardagar i förväg.

Fäll ihop

Entrévärdar vid Nus

Entrévärdar vid Nus

På Norrlands universitetssjukhus, Nus, finns entrévärdar som kan hjälpa dig att hitta på sjukhuset om du känner dig osäker eller har svårt att ta dig fram på egen hand.

Ring 090-785 95 00 för att anmäla ditt intresse och komma överens om en tid och mötesplats.

Fäll ihop

Ledsagning vid Nus

Ledsagning vid Nus

Ledsagning finns för dig som

 • ska göra en sjukresa till eller från Norrlands universitetssjukhus, Nus
 • ska göra en sjukresa till andra vårdinrättningar i Umeå
 • behöver byta buss eller tåg i Umeå under din sjukresa.

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov kan få ledsagning till och från bussterminalen vid Nus samt till och från tågstationen Umeå Östra. Du avgör själv om du har särskilda behov eller funktionsnedsättning. Du får beställa ledsagning även om du bara har ett tillfälligt behov.

Vid Nus följer ledsagaren dig in i sjukhuset. Det finns en speciell mötesplats för ledsagning vid Reseinfo samt i centralhallen.

På Nus får du hjälp av entrévärdar under dagtid på vardagar. Entrévärdarna hjälper dig att ta dig från sjukhusets centralhall och vidare inne i sjukhuset. 

Det finns också ledsagning 

 • till, från och mellan alla regionbussar och stadsbussar vid Vasaplan
 • till, från och mellan all busstrafik vid Umeå Busstation
 • mellan busstationen och tågstationen vid Umeå Centralstation
 • vid många andra tågstationer i Västerbotten och resten av Sverige.

Det finns inte ledsagning mellan Umeå busstation och Vasaplan eller mellan Umeå Centralstation och Vasaplan.

Planera vilka tåg- eller bussturer du vill resa med

 • Om du ska börja din resa med buss ringer du Reseservice på nummer 0771-25 10 20
 • Om du ska börja din resa med SJ så ringer du SJ på nummer 0771-75 75 75
 • Om du ska börja din resa med Norrtåg ringer du Tågkompaniet på nummer 0771-444 111 

Ledsagningen är avgiftsfri, så du behöver inte redovisa ledsagningen i reseräkningen. 

Mer information om villkor och hur du bokar

Buss: Bra att veta om ledsagning

Tåg: Om ledsagning och tillgänglighet

Fäll ihop

Kontaktuppgifter till Reseservice

Kontaktuppgifter till Reseservice

Skicka din ansökan om bidrag till Reseservice med post. Har du frågor om ersättning för sjukresor kan du ringa till Reseservice. 

Postadress:
Reseservice
931 86 Skellefteå

Telefon: 0771-25 10 20

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-23
Redaktör:

Therese Erixon, redaktör 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Simone Öhrner, avdelningschef på Reseservice, Västerbottens läns landsting, Umeå.

Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg på Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, Umeå

Karolina Hammarbäck, Entrevärdsservice, Norrlands universitetssjukhus, Umeå