Sjukresor i Västerbotten

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

I vissa fall har du rätt att ansöka om bidrag för resor mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdinrättning i landstinget eller privata vårdgivare som landstinget har avtal med.

Exempel på orsaker till resor som landstinget ersätter:

 • läkarbesök, sjukvårdande behandling, röntgenundersökning och provtagning
 • sjukhusvård 
 • utprovning och anpassning av hjälpmedel
 • tandläkarvård inklusive tandhygienistbehandling.
Visa mer

Egenavgifter och bidrag

Egenavgifter och bidrag

Egenavgiften är 100 kronor per enkelresa oavsett färdsätt. Egenavgiften är den del av din resekostnad som landstinget inte ger bidrag till. Kostar resan mer får du ersättning för den del som överstiger 100 kronor. För egen bil är bidraget 10 kronor per mil efter att egenavgiften på 100 kronor räknats bort.    

För kollektivtrafik motsvarar bidraget priset för en enkelbiljett. Vid resor med rabatt- eller periodkort ersätts högst priset för kortet under den period det är giltigt.

Bedömer vården att du behöver hjälp på resan kan du också ansöka om ersättning för en ledsagare. Reser ni med buss ersättas även ledsagarens biljett. För resa med bil är bidraget 2 kronor per mil för ledsagaren. 

Bidragsbelopp som överstiger 100 kronor betalas ut en gång per månad. Observera att lägre belopp än 100 kronor bara betalas ut två gånger per år: i juni och i december. 

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar högst 1 600 kronor i egenavgifter för sjukresor under en tolvmånadersperiod. Tiden räknas från det datum du gjort den första resan.

Har du resor med buss, tåg eller bil som kostar mindre än 100 kronor kan du ändå lämna en reseräkning till Reseservice för registrering och bevakning av högkostnadsskyddet.

Fäll ihop

Så ansöker du

Så ansöker du

När du betalar ditt vårdbesök kan du be om blanketten ”Begäran om resebidrag/intyg om vård”.

Fyll i blanketten och skicka den med vanlig post till:

Reseservice
931 86 Skellefteå

Glöm inte att skicka med eventuella kvitton. Om du är över 19 år och behöver ledsagare behöver vårdpersonal fylla i det på blanketten.

Du kan också lämna blanketten med eventuella kvitton och underskrift från vårdpersonal i de särskilda röda postlådorna som finns på sjukhusen.

På Norrlands universitetssjukhus finns röda postlådor på följande ställen:

 • Södra entrén
 • Centralhallen bredvid informationsdisken
 • Norra entrén mitt emot Apoteket
 • Entrén vid målpunkt Y nära Östra Station.

På Skellefteå lasarett finns en röd postlåda i huvudentrén.  

På Lycksele lasarett finns en röd postlåda i Centralhallen.

Fäll ihop

Resa med annat färdsätt

Resa med annat färdsätt

Om vårdpersonal bedömer att du behöver resa till ditt vårdbesök med taxi eller specialfordon på grund av ditt medicinska tillstånd bokar du resan hos Reseservice. Resan bokar du senast två dagar före planerat besök på telefonnummer 0771-25 10 20.   

Observera att vårdgivaren först efter vårdbesöket avgör om du av medicinska skäl har behov av taxi eller specialfordon på vägen hem. Vårdgivaren beställer i så fall hemresan. 

Uppkommer ett oplanerat behov av vårdbesök kan du kontakta Reseservice dygnet runt och beställa resan till den aktuella vårdinrättningen.  

Fäll ihop

Följeslagare

Följeslagare

Bedömer vårdgivaren att du behöver hjälp på resan kan du få ta med dig en följeslagare. Upp till och med 19 års ålder har du alltid rätt att ha med en följeslagare. Observera att dyrare färdsätt enbart medges om barnets medicinska behov kräver det. Det kostar ingenting för följeslagaren att åka med.

Fäll ihop

Sambulansen

Sambulansen

Sambulansen är ett sjukresefordon med vårdpersonal och ambulansinredning som går mellan Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i Umeå varje vardag. I Sambulansen finns vanliga sittplatser, platser för sittande i rullstol och liggande på bår samt platser för personer som har vårdbehov under resan. Sambulansen har handikapptoalett och ingång med lyft.

Sambulansen är i första hand till för dig som behöver specialtransport av medicinska skäl. Det krävs intyg från personal som känner till dina behov. Resa bokas hos Reseservice.

Fäll ihop

Avbeställning

Avbeställning

Kan du inte komma till ett planerat sjukvårdsbesök måste du avbeställa både resa och besök.

Du avbokar resan genom att ringa till Reseservice på telefonnummer 0771-25 10 20. Bokar du inte av resan kan du bli skyldig att betala den faktiska kostnaden för resan. 

Fäll ihop

Specialistremiss utanför länet

Specialistremiss utanför länet

För att få hjälp med att ordna resa utanför länet krävs att:

 • en specialistremiss finns och att Reseservice har fått vetskap om det genom intyg
 • behov av transportsätt och eventuell följeslagare framgår av intyget
 • du lämnar in en kopia på kallelsen till Reseservice.

Du kan också ordna resan själv och får då ett bidrag utifrån vad intyget säger tillsammans med kvitton på resorna. Du kan på eget initiativ söka vård utanför länet men får då betala resan själv.

Fäll ihop

När kollektivtrafik saknas

När kollektivtrafik saknas

Finns det inte kollektivtrafik i närheten av din folkbokföringsadress så kan du få hjälp att beställa en anslutningstaxi. Förutsättningen är att större delen av resan görs med kollektivtrafik och att anslutningsresan bara är en kortare del.

Observera att anslutningsresan ska beställas hos Reseservice på telefonnummer 0771-25 10 20 senast två vardagar i förväg.

Fäll ihop

Entrévärdar vid Nus

Entrévärdar vid Nus

På Norrlands universitetssjukhus, Nus, finns entrévärdar som kan hjälpa dig att hitta på sjukhuset om du känner dig osäker eller har svårt att ta dig fram på egen hand.

Ring 090-785 95 00 för att anmäla ditt intresse och komma överens om en tid och mötesplats.

Fäll ihop

Ledsagning vid Nus

Ledsagning vid Nus

Ledsagning finns för dig som

 • ska göra en sjukresa till eller från Norrlands universitetssjukhus, Nus
 • ska göra en sjukresa till andra vårdinrättningar i Umeå
 • behöver byta buss eller tåg i Umeå under din sjukresa.

Du som har en funktionsnedsättning eller särskilda behov kan få ledsagning till och från bussterminalen vid Nus samt till och från tågstationen Umeå Östra. Du avgör själv om du har särskilda behov eller funktionsnedsättning. Du får beställa ledsagning även om du bara har ett tillfälligt behov.

Vid Nus följer ledsagaren dig in i sjukhuset. Det finns en speciell mötesplats för ledsagning vid Reseinfo samt i centralhallen.

På Nus får du hjälp av entrévärdar under dagtid på vardagar. Entrévärdarna hjälper dig att ta dig från sjukhusets centralhall och vidare inne i sjukhuset. 

Det finns också ledsagning 

 • till, från och mellan alla regionbussar och stadsbussar vid Vasaplan
 • till, från och mellan all busstrafik vid Umeå Busstation
 • mellan busstationen och tågstationen vid Umeå Centralstation
 • vid många andra tågstationer i Västerbotten och resten av Sverige.

Det finns inte ledsagning mellan Umeå busstation och Vasaplan eller mellan Umeå Centralstation och Vasaplan.

Planera vilka tåg- eller bussturer du vill resa med

 • Om du ska börja din resa med buss ringer du Reseservice på nummer 0771-25 10 20
 • Om du ska börja din resa med SJ så ringer du SJ på nummer 0771-75 75 75
 • Om du ska börja din resa med Norrtåg ringer du Tågkompaniet på nummer 0771-444 111 

Ledsagningen är avgiftsfri, så du behöver inte redovisa ledsagningen i reseräkningen. 

Mer information om villkor och hur du bokar

Buss: Bra att veta om ledsagning

Tåg: Om ledsagning och tillgänglighet

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-23
Redaktör:

Josefin Nilsson, redaktör 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Simone Öhrner, avdelningschef på Reseservice, Västerbottens läns landsting, Umeå.

Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg på Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län, Umeå

Karolina Hammarbäck, Entrevärdsservice, Norrlands universitetssjukhus, Umeå