Barnavårdscentral (BVC)

Skriv ut (ca 2 sidor)

På barnavårdscentralen erbjuds hälsoundersökningar och vaccinationer fram till att ditt barn börjar förskoleklass. Du kan också få råd om allt som rör ditt barns utveckling. När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du däremot inte vända dig till barnavårdscentralen, utan till vårdcentralen. Du kan själv välja vilken barnavårdscentral, BVC, du ska gå hos.

Skriv ut

Som nybliven förälder får du i samband med förlossningen hjälp att ta kontakt med den barnavårdscentral du valt. Läs mer om hur du väljer barnavårdscentral längre ner.

Till barnavårdscentralen får du komma så ofta du vill. På de flesta barnavårdscentraler måste du boka tid, men en del har även öppen mottagning någon gång i veckan då du kan komma utan att boka tid. Alla besök på barnavårdscentralen är gratis.

Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnavårdscentralen. De förebyggande insatser som erbjuds ska vara ett stöd när det gäller ditt barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Vad erbjuder BVC?

Vad erbjuder BVC?

Kontakta barnavårdscentralen så fort som möjligt efter födseln. 

Barnavårdscentralen:

  • ger dig råd och stöd kring amning och amningsproblem, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.
  • följer barnets tillväxt och utveckling och mäter och väger med jämna mellanrum. 
  • vaccinerar barnet och du kan diskutera vaccineringsfrågor med sjuksköterska eller läkare.
  • ordnar föräldragrupper.
  • kan ge samtalsstöd om du t ex mår psykiskt dåligt efter förlossningen. Du kan också få samtalsstöd inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP eller psykiatriska öppenvården.

BVC ska även uppmärksamma och tala om risker i och omkring barnets hem, samt hjälpa till att tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar att fara illa. 

Här kan du läsa mer om de undersökningar som görs på BVC i olika åldrar.

Hembesök

En sjuksköterska från barnavårdscentralen erbjuder sig att göra hembesök när du kommit hem från förlossningen för att ge stöd och se till att allt är bra. De kan också göra hembesök när ett adoptivbarn nyligen anlänt till sin familj, när ett barn är nyinflyttat eller vid behov.

Barnavårdscentralen kan ge råd då det gäller sjukdomar och slussa vidare om det behövs, men inga sjuka barn ska komma hit på besök. Sjuka barn tas om hand på en vårdcentral. 

Fäll ihop

Hur väljer jag barnavårdscentral?

Hur väljer jag barnavårdscentral?

Det är bra om du väljer vilken barnavårdscentral du vill gå till redan under graviditeten i samband med besöken på barnmorskemottagningen. Då skrivs ditt val in i journalen.

Här ser du vilka barnavårdscentraler som finns i Stockholms län. 

När barnet har fått sitt personnummer behöver du sedan

1) fylla i följande vårdvalsblankett och lämna på barnavårdscentralen, eller

2) logga in och registrera dig som barnets ombud och välja eller byta barnavårdcentral. 

Fäll ihop

Råd och stöd

Råd och stöd

När ditt barn är sjukt och behöver vård ska du besöka vårdcentralen. Du kan också alltid ringa telefonnummer 1177 där våra sjuksköterskor svarar dygnet runt.

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Klockan 822 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 812 på finska.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-04
Skribent:

Ann-Marie Mittag 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Bodil Håkansson, Hälso och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms län