När barn mår dåligt

När barn mår psykiskt dåligt

När ett barn mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Barnet kan till exempel vara arg, irriterad, få svårt att sova eller ha ont i magen eller huvudet. Det är viktigt för barnet att det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Ibland behövs också stöd och hjälp från vården.

Den här texten riktar sig framförallt till dig som är förälder eller på annat sätt ansvarig för ett barn.

Du får veta vilka besvär barnet kan ha och vad du kan göra. Du får också råd om hur du kan ta hand om dig själv och eventuella syskon.

Du som är barn kan läsa på Våga berätta om att må dåligt och vad du kan göra då. Du som är tonåring kan läsa mer om att må dåligt på UMO.se.

I texten används ordet barn för alla personer som är upp till 18 år.

Till toppen av sidan