کمک ویژه خدمات دندانپزشکی برای افرادی که ناتوانی جسمی دارند
Tandvårdsstöd om man har en funktionsnedsättning - persiska

اگر نیاز زیادی به خدمات دندانپزشکی دارید

ابتلا به برخی بیماری های مزمن یا بعضی ناتوانی های جسمی نیاز به خدمات دندانپزشکی را افزایش می دهد. این مسئله هم می تواند بستگی به بیماری داشته باشد که خطر آسیب دیدن دندان را بیشتر می کند و هم می تواند مرتبط باشد با دشواری های ناشی از بیماری در انجام مراقبت های بهداشتی دهان، به طور مثال لرزش و یا فلج بودن نیم و یا تمامی صورت.

باز کردن دهان به دلیل ابتلا به برخی بیماری ها می تواند مشکل باشد و این امر کار دندانپزشک و متخصص بهداشت دندان را دشوار می سازد. در این صورت هزینه خدمات دندانپزشکی مانند هزینه بیماری حساب خواهد شد. این بدین معنی است که مخارج مربوط به خدمات دندانپزشکی هم با دیگر مخارج درمان و بهداشت روی هم گذاشته می شود و در نتیجه می تواند بخشی از حداکثر مبلغی که بابت بهداشت و درمان پرداخت می شود (högkostnadsskydd) را تشکیل دهد.

توجه داشته باشید که تمام خدمات دندانپزشکی مشمول این کمک نمی شوند. معاینه دندان ها، اقدامات پیشگیرانه، پر کردن دندان، مداوای پیوره ، عصب کشی و کشیدن دندان کارهایی هستند که این کمک به آنان تعلق می گیرد. دندان های مصنوعی که می توان آن ها را از دهان بیرون آورد نیز مشمول این کمک می شوند. اما این کمک بابت دندان ها مصنوعی ثابت مانند پل، دندان های کاشته شده و روکش دندان داده نمی شود.

شما خودتان می توانید دندانپزشک و متخصص بهداشت دندان خود را انتخاب کنید.

Tandvårdsstöd om man har en funktionsnedsättning

چه کسانی می تواند از کمک ویژه خدمات دندانپزشکی برخوردار شود؟

تصمیم گیری در مورد حق برخوداری از کمک ویژه خدمات دندانپزشکی با شورای استان (Landsting) و یا منطقه بهداری (Region) است که در آن زندگی می کنید. هر درخواستی جداگانه بررسی می شود. تنها تشخیص یک بیماری و یا یک وضعیت جسمی برای این بررسی کافی نیست. ناتوانی جسمی شخص نیز مورد بررسی قرار می گیرد، به این معنی که توان وی برای انجام امور بهداشتی دهان و دندان سنجیده می شود و در ضمن دشواری های ناشی از بیماری هم که ممکن است هنگام معاینه و معالجه پیش بیاید در نظر گرفته خواهد شد.

بیماری های مزمن و ناتوانی های جسمی درازمدت که مشمول کمک ویژه خدمات دندانپزشکی می شوند عبارتند از:

  • بیماری روانی که رسیدگی به بهداشت دهان را مشکل می سازد.
  • بیماری پارکینسون، اِسکلروزِ چندگانه یا اِم‌ اِس و بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، که همگی از بیماری های سیستم عصبی هستند.
  • فلج مغزی
  • آرتریت روماتوئید، بیماری اسکلرودرمی و لوپوس منتشر یا SLE
  • نقص و یا آسیب در فک ها
  • ناتوانی جسمی پس از سکته مغزی
  • بیماری های نادر طبق فهرست اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی و بهداشتی - درمانی و دارو (Socialstyrelsen)

چگونه باید برای کمک ویژه خدمات دندانپزشکی درخواست نمود؟

جهت انجام درخواست این کمک وجود گواهی پزشکی مخصوصی که در آن بیماری و ناتوانی جسمی شما توسط پزشکتان تشریح شده باشد الزامی است. پزشک معالج شما می داند که شورای استان و یا منطقه درمانی چه اطلاعاتی را جهت بررسی پرونده شما لازم دارند.

گواهی پزشکی می تواند توسط پزشک، دندانپزشک و یا خود بیمار به شورای استانی و یا منطقه بهداری و واحدی که مسئول امور بهداشت و درمان دندان در آنجاست ارسال شود. گاهی این واحد را واحد امور بهداشت و درمان دندان می نامند(Tandvårdsenheten) اما نام این واحد بستگی دارد به این که کجا زندگی می کنید. پس از دریافت درخواست، یک دندانپزشک تصمیم می گیرد که آیا کمک ویژه خدمات دندانپزشکی به شما تعلق می گیرد یا نه.

اگر با درخواست شما موافقت شود کارت و یا گواهی دریافت می کنید که هنگام ملاقات با دندانپزشک و متخصص بهداشت دندان به آن ها نشان می دهید. مدت اعتبار این کارت ها برای افراد مختلف متفاوت است و به همین خاطر باید هر بار که از خدمات دندانپزشکی استفاده می کنید کارت را نشان دهید. هزینه دندانپزشکیتان را مانند دیگر هزینه های پزشکی پرداخت می کنید و در کارت تأمین حداکثر هزینه شما (Högkostnadskort) مهر زده خواهد شد و اگر کارت درمان رایگان (Frikort) دارید می توانید از آن برای خدمات دندانپزشکی هم استفاده نمایید.

اطلاعات بیشتر را از کجا می توان دریافت کرد؟

اگر سوالی دارید و یا می خواهید راجع به خدمات دندانپزشکی در رابطه با برخی بیماری های مزمن و ناتوانی های جسمی بیشتر بدانید می توانید در وحله اول با دندانپزشک و یا پزشک معالج خود صحبت کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با واحد مسئول امور خدمات دندانپزشکی در استان و یا منطقه بهداری خود تماس بگیرید.

 

 

Publicerad:
2013-02-12
Skribent:

Inger Stenberg, övertandläkare och bedömningstandläkare i Västra Götalandsregionen

Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg, Landstinget Kronoberg, Växjö

Allt innehåll är också bearbetat, granskat och godkänt av redaktionen och redaktionsrådet vid 1177 Vårdguiden.