Välj region för att få mer information från 1177.se

Välj region för att få mer information från 1177.se
karta

Kostnader och ersättningar

Hur fungerar högkostnadsskyddet inom vård och tandvård? Vad är skillnaden på sjuklön och sjukpenning? Här får du veta mer.

En person betalar i en kortläsare på en vårdcentral.