Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster

Telefonnummer och Öppettider

021-17 31 24
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Öppettider:
Mån-fre 08–16
Växeltelefon:
021-17 30 00
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Vägbeskrivning

Ingång 22

Vårt utbud

BUP Västmanland erbjuder nyanmälda barn och ungdomar ett första bedömningssamtal inom 30 dagar och ett andra besök inom ytterligare 30 dagar, enligt den förstärkta vårdgarantin. Vi rapporterar till SKL:s väntetidsdatabas, vantetider.se.

Samverkan  med barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomshabiliteringen i landstinget samt skola, förskola och socialtjänstens familjeenheter i kommunerna är en viktig del av BUPs arbete.

All personal arbetar under sekretess och har därmed tystnadsplikt.

Besök hos Barn- och ungdomspsykiatrin är kostnadsfria, men uteblir man från ett bokat besök utan att höra av sig debiteras det.

Ung och mår dåligt?

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt?  Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Att vara ung och må dåligt

Telefonjourer och rådgivning

Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få information om dina rättigheter. 

IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

  • Fråga om dina rättigheter.
  • Berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

För dig som är barn eller ungdom (IVO:s webbplats)

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

Bedömer, behandlar och utreder allvarlig psykisk ohälsa, psykiatrisk sjukdom och psykiatrisk funktionsnedsättning hos barn och ungdomar.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Fagersta
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Köping
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Sala
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Västerås

Barn- och ungdomspsykiatriskt akutvårdsteam

Tar emot barn och ungdomar som har ett omedelbart behov av bedömning och professionell  hjälp.

Barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen

Barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning 99

Erbjuder kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård för barn och ungdomar.

Läs mer om Avdelning 99

Ätstörningsenheten

En specialiserad verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med ätstörningsproblem.

Läs mer om Ätstörningsenheten

Sjukhusundervisningen på BUP

En liten skolverksamhet för barn och ungdomar som har kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. Två sjukhuslärare erbjuder undervisning till barn- och ungdomar som behöver det.

Om oss

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Västmanland möter barn- och ungdomar upp till 18 år med psykisk ohälsa, som är i behov av stöd, behandling och utredning.


Till BUP kommer barn och ungdomar med psykisk ohälsa av olika slag, till exempel nedstämdhet/depression, oro/ångest och svårigheter att hantera känslor och relationer till andra. Det är vanligt att barn och ungdomar som har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig söker hjälp hos oss.


Inom BUP Västmanland arbetar vi i personalen med barnens och ungdomarnas behov i fokus. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder som har visat sig fungera inom barnpsykiatri.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.