HPV – humant papillomvirus

Skriv ut (ca 3 sidor)

HPV, humant papillomvirus, är ett mycket vanligt virus och det finns över hundra olika typer. En del HPV-typer kan orsaka vårtor, oftast på händer och fötter. Andra typer kan orsaka vårtor i underlivet, så kallat kondylom. Dessutom finns det några HPV-typer som kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i underlivet. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot två av de HPV-typer som orsakar cancer.

Skriv ut

Symtom vid HPV

Symtom vid HPV

Oftast märker du ingenting om du smittats med HPV, men av en del HPV-typer kan du få vårtor på händer eller fötter. Du kan också få vårtor i underlivet, så kallade kondylom. De HPV-typer som orsakar cancer brukar inte orsaka vårtor. 

Cellförändringar i livmoderhalsen syns inte och ger oftast inga besvär, utan kan bara upptäckas genom cellprovtagning.

Fäll ihop

Söka vård

Söka vård

Har du vårtor på händer eller fötter och tycker att det är besvärande, till exempel att de sitter på ett olämpligt ställe, kan du kontakta en vårdcentral för att få råd eller hjälp.

Har du besvär av kondylom kan du söka vård på en vårdcentral, ungdomsmottagning, eller hos en gynekolog. Om du bor på en ort där det finns en venereologisk mottagning, som också ofta kallas Sesammottagning eller hud- och könsmottagning, kan du även söka där.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Där har du också möjlighet att få en fast läkarkontakt.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Fäll ihop

Hur smittar HPV?

Hur smittar HPV?

HPV sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex. HPV kan smitta genom alla typer av sex.

Vårtor, både kondylomvårtor och vårtor på händer och fötter, är smittsamma, men HPV kan spridas även om det inte finns vårtor.

Fäll ihop

Hur kan jag skydda mig mot HPV?

Hur kan jag skydda mig mot HPV?

Kondom

Kondom ger ett visst skydd mot HPV. Det skyddar inte till hundra procent eftersom viruset kan sitta på andra ställen än där skyddet sitter, men det är bättre än inget skydd alls.

Vaccination

Det finns idag två sorters vaccin mot de två HPV-typerna 16 och 18 som orsakar de flesta fall av livmoderhalscancer. Ett av vaccinerna skyddar också mot kondylom. 

Bra att sluta röka

Kvinnor som röker har större risk att få cellförändringar och livmoderhalscancer av HPV-infektioner. Om du röker och vill sluta finns det hjälp att få

Fäll ihop

Behandling vid HPV

Behandling vid HPV

Det finns ingen behandling mot själva virusinfektionen. Oftast läker den av sig själv, men det kan ta tid, ofta omkring ett år. De flesta vårtor eller cellförändringar går bort av sig själv utan någon särskild behandling.

Om du har kondylom eller andra vårtor som inte försvinner av sig själv, kan de behandlas med en medicin som du stryker på vårtorna. Andra sätt att behandla vårtorna är att en läkare skär, fryser eller bränner bort dem. 

Viktigt att förstå

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörselnedsättning.

Fäll ihop

Vad är HPV?

Vad är HPV?

HPV-infektioner är vanliga

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och i övriga världen. Viruset är så vanligt att de flesta sexuellt aktiva vuxna någon gång har haft HPV. Nästan alla blir någon gång även smittade med den typ av HPV som kan ge cellförändringar, många utan att veta om det.

Några HPV-typer kan orsaka cancer

Några kvinnor som får cellförändringar i livmoderhalsen av HPV blir inte av med viruset och riskerar då att utveckla cancer, oftast efter många år. Av alla HPV-typer är det 13 stycken som kan ge cancer i livmoderhalsen. HPV kan också orsaka mer ovanliga cancerformer i halsen, munhålan, ändtarmsöppningen, kvinnans yttre könsorgan, slidan eller på penisen.

Fäll ihop

Undersökningar och utredningar

Undersökningar och utredningar

Gynekologiska cellprovskontroller

Kvinnor mellan 23 och 60 år kallas regelbundet till gynekologiska cellprovskontroller. Det är frivilligt att gå, men det är bra att göra det. Cellprovskontrollerna är ett bra skydd mot livmoderhalscancer eftersom cellförändringar då kan upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer.

HPV-analys

Om ett cellprov visar att det finns cellförändringar i livmoderhalsen kan cellprovet också analyseras för HPV. Visar provet att det finns HPV får man en remiss för att undersökas av en gynekolog.

Om man har blivit behandlad för cellförändringar i livmoderhalsen tidigare, används HPV-analys ofta vid kontroll efteråt.

HPV-analys används mer och mer. Fördelen är att om man inte har HPV kan man känna sig säker på att inte utveckla cellförändringar i livmoderhalsen. Men eftersom HPV-infektioner är så vanliga är det många som får besked att de har HPV, många fler än de som utvecklar cellförändringar. De som har HPV-infektion, utan cellförändringar, kommer då behöva kontrolleras med nytt test efter några år.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Björn Strander, gynekolog, Gynekologiska mottagningen, Kungshöjd och Regionalt Cancercentrum Väst, Göteborg