Att söka stöd och hjälp

Att söka psykisk hjälp i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Vårdcentral tar hand om vissa psykiska problem

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. När vårdcentralen är stängd kan en jourcentral hjälpa dig. Även barn och unga kan söka till sin vårdcentral för lättare psykiska problem.

På de flesta vårdcentraler i Västra Götalandsregionen finns vårdsamordnare som är vårdcentralens stöd och kontaktperson för dig med mild till medelsvår depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.
Läs mer om vårdsamordnare i Västra Götaland

Telefonrådgivning

För att få veta var du kan få hjälp kan du ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Det finns också olika hjälplinjer man kan ringa, se nedan.

Allvarliga psykiska problem

Har du uppsökt en vårdcentral eller jourcentral kan man här remittera dig vidare till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning.
Svåra tillstånd som till exempel psykoser och djupa depressioner, ska behandlas inom den psykiatriska specialistsjukvården: en mottagning eller vårdavdelning som tillhör en psykiatrisk klinik.

Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Akuta psykiska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via en vårdcentral eller en jourcentral. Du kan också kontakta en psykiatrisk akutmottagning.
På vissa orter finns psykiatriska akutteam och mobila fältteam som kan göra hembesök. Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 kan hjälpa till att förmedla kontakter.
Är det en akut farlig situation - ring nödnumret 112.

Psykiatrisk akutmottagning, SÄS, Boråstelefon 033-6162760

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Bäckefors, telefon 010-4356030

Psykiatrisk akutmottagning, SU/Östra, Göteborg, telefon  031-3421000 vxl

Psykiatriskt akutmottagning, Kungälvs sjukhus, Kungälv, telefon 0303-98958

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, Falköping, telefon 0515-87600

Vuxenpsykiatrisk mottagning i Lidköping, telefon 0510-484400

Vuxenpsykiatrisk mottagning i Mariestad, telefon 0501-68300

Vuxenpsykiatrisk akutmottagning, NÄL, NU-sjukvården, telefon 010-4350410

Vuxenpsykiatrisk mottagning i Skövde,telefon 0500-472929

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Strömstad, telefon 070-2955527

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Trollhättan, telefon 010-4355940

Psykiatrisk mobilt akutteam, NU-sjukvården, Uddevalla, telefon 010-4356350 

Barn- och ungdomspsykiatri, akut

Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS
Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

Skaraborgs sjukhus, SKAS
Psykiatrisk akutmottagning (18 år)

NU-sjukvården
Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk vård

Man kan bli remitterad till den psykiatriska vården via en vårdcentral eller jourcentral. Man kan också själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller skriva en så kallad egenremiss. Det är dock oftare lättare att få vård om man först har fått en remiss från en vårdcentral.

Inom den psykiatriska vården arbetar flera olika yrkeskategorier. Tillsammans kan man erbjuda en vård som utgår från ett helhetsperspektiv, det vill säga att man tar hänsyn till många faktorer för att kunna ge rätt behandling. Behandlingen är kunskapsbaserad och kan bestå av till exempel läkemedel, samtal, fysisk aktivitet, egenvårdsråd, och utbildning. Även närstående får hjälp och stöd.
Det finns ibland vårdavdelningar och mottagningar som har specialiserat sig på vissa diagnoser.

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

BUP är specialistvård som erbjuder bedömning och behandling av barn och unga under 18 år med psykiska svårigheter eller ohälsa, till exempel depression, ångest, självskadebeteende och funktionsnedsättning. Man tar sig också an relationsproblematik, sömnbesvär, oro, ätstörningar och så vidare. Man arbetar också med att förebygga psykisk ohälsa.
Läs om Stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt

Vårdcentral med tilläggsuppdrag för barn och ungdom

Barn och unga med psykisk ohälsa kan söka hjälp på vårdcentraler med tilläggsuppdrag. Hit kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen då man fyller 18 år. Här finns psykolog/psykoterapeut och socionom. På vårdcentralerna arbetar man med psykologisk behandling enskilt och i grupp. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller då medicinsk behandling behövs, är det barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som man ska vända sig till.
Lista över vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Kommunalt stöd

För dig som har psykiska funktionsnedsättningar och eller mer omfattande psykiska problem, kan det finnas hjälp att få av din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. Om du går in på din kommuns hemsida så kan du hitta mer information.

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående kan till exempel vara sjuk under en längre tid, vara äldre och i behov av omsorg eller ha funktionsnedsättningar. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Du måste själv ansöka om hjälpen hos socialtjänsten. 
Läs mer om anhörigstöd

Personliga ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som är 18 år och äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Man ska ha stora svårigheter i sin vardag och ett sammansatt behov av vård, stöd och service för att få personligt ombud. 
Läs mer om personligt ombud

Hjälplinjer via telefon samt chatt

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Råd och stöd på chatt och telefon. 

Hitta rätt mottagning

Genom att använda sig av tjänsten Hitta vård kan man leta upp den mottagning eller vårdform man vill hitta. Man kan till exempel ha BUP eller Psykiatri som sökord. Därefter väljer man den ort man bor på. Efter att ha tryckt på Sök får man upp förslag på mottagningar.

Hitta din vårdcentral

Hitta din jourcentral

Hitta din Bup-mottagning

Hitta din ungdomsmottagning

Unga vuxna (Göteborg)
Mottagning unga vuxna, vänder sig till dig som är mellan 18 och 28 år. Du är välkommen att vända dig till MUX om du har psykisk ohälsa, har varit i kontakt med vårdcentral eller ungdomsmottagning och behöver ytterligare hjälp/behandling.

Samtalsterapi, privata

Västra Götalandsregionen har inte avtal med enskilda psykologer eller psykoterapeuter. Avtal finns däremot med nedanstående enheter:

Psykiatrienheten, Capio Lundby Närsjukhus, tel 031-657043

Bräcke diakoni, Rehabcenter Mösseberg

Röda Korset, behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Skövde, tel 0500-42 49 95

Röda Korset, behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Göteborg, tel. 031-711 75 11 

WeMind psykiatri tel 031-774 27 00

Patientföreningar och närståendeföreningar

Det finns föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal. Genom att kontakta en förening kan du komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.
Läs mer om patient- och närståendeföreningar.

Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Mottagningen finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den vänder sig till dig över 18 år som är döv och/eller gravt hörselskadad med psykisk ohälsa. Den tar också emot dig som vuxit upp med döva och gravt hörselskadade föräldrar där det finns ett behov av mottagningens specialistkunskaper i behandling av psykisk hälsa.

Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade

Här kan du som lider av trauman från krig, tortyr eller svåra flyktupplevelser få hjälp. Röda Korset har ett behandlingscenter i Göteborg och ett i Skövde där det också finns ett mobilt team med inriktning mot boende i och runt Vänersborg. På behandlingscentren arbetar team med psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer.

Röda Korsets behandlingscenter i Göteborg

Röda Korsets behandlingscenter i Skövde

Till toppen av sidan