Att söka stöd och hjälp

Att söka psykisk hjälp i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Det är viktigt att söka hjälp om man mår psykiskt dåligt. Ofta kan det räcka med att söka sig till en vårdcentral, ringa en hjälplinje eller kontakta en patientorganisation. Ibland behöver man dock mer akut och specialiserad hjälp. Här finns förslag på olika varianter.

Vårdcentralen tar hand om vissa psykiska problem

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. När vårdcentralen är stängd kan en jourcentral hjälpa dig. Även barn och unga kan söka till sin vårdcentral för lättare psykiska problem.

På de flesta vårdcentraler i Västra Götalandsregionen finns vårdsamordnare som är vårdcentralens stöd och kontaktperson för dig med mild till medelsvår depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.
Läs mer om vårdsamordnare i Västra Götaland

Telefonrådgivning

För att få veta var du kan få hjälp kan du ringa 1177 på telefon. Rådgivningen är öppet dygnet runt, året runt och är kostnadsfri.

Det finns också olika hjälplinjer man kan ringa, se nedan.

Allvarliga psykiska problem

Har du uppsökt en vårdcentral eller jourcentral kan man här remittera dig vidare till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Svåra tillstånd som till exempel psykoser och djupa depressioner, ska behandlas inom den psykiatriska specialistsjukvården. Det finns mottagningar eller vårdavdelningar som tillhör en psykiatrisk klinik.

Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Akuta psykiatriska problem

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via en vårdcentral eller en jourcentral. Du kan också kontakta en psykiatrisk akutmottagning.
På vissa orter finns psykiatriska akutteam och mobila fältteam som kan göra hembesök. Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 kan hjälpa till att förmedla kontakter.

  • Är det en akut farlig situation - ring nödnumret 112.

Vuxenpsykiatri, akut

Psykiatriska mobila team

Barn- och ungdomspsykiatri, akut

Psykiatrisk vård

Man kan bli remitterad till den psykiatriska vården via en vårdcentral eller jourcentral. Man kan också själv ta kontakt med en psykiatrisk mottagning eller skriva en så kallad egenremiss. Det är dock oftare lättare att få vård om man först har fått en remiss från en vårdcentral.

Inom den psykiatriska vården arbetar flera olika yrkeskategorier. Tillsammans kan man erbjuda en vård som utgår från ett helhetsperspektiv, det vill säga att man tar hänsyn till många faktorer för att kunna ge rätt behandling. Behandlingen är kunskapsbaserad och kan bestå av till exempel läkemedel, samtal, fysisk aktivitet, egenvårdsråd, och utbildning. Även närstående får hjälp och stöd. Det finns på en del platser vårdavdelningar och mottagningar som har specialiserat sig på vissa diagnoser.

Unga vuxna

Mottagning unga vuxna, MUX, vänder sig till dig som är mellan 18 och 28 år. Du är välkommen att vända dig till MUX om du har psykisk ohälsa, har varit i kontakt med vårdcentral eller ungdomsmottagning och behöver ytterligare hjälp/behandling.

Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Mottagningen tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset och ligger i Mölndal. Den vänder sig till dig över 18 år är döv eller gravt hörselskadad med psykisk ohälsa. De tar också emot dig som vuxit upp med döva eller gravt hörselskadade föräldrar där det finns ett behov av mottagningens specialistkunskaper för behandling av psykisk ohälsa.

Barn- och ungdomspsykiatri

BUP är specialistvård som erbjuder bedömning och behandling av barn och unga under 18 år med psykiska svårigheter eller ohälsa, till exempel depression, ångest, självskadebeteende och funktionsnedsättning. Man tar sig också an relationsproblematik, sömnbesvär, oro, ätstörningar och så vidare. Man arbetar också med att förebygga psykisk ohälsa.
Läs om Stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag för barn och ungdom

Barn och unga med psykisk ohälsa kan söka hjälp på en vårdcentral med tilläggsuppdrag. Hit kan man söka från att man börjat förskoleklass till och med dagen då man fyller 18 år. Här finns psykolog/psykoterapeut och socionom. Man arbetar med psykologisk behandling enskilt och i grupp. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller då medicinsk behandling behövs, är det barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som man ska vända sig till.
Lista över vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Kommunalt stöd

För dig som har psykiska funktionsnedsättningar och eller mer omfattande psykiska problem, kan det finnas hjälp att få av din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. Om du går in på din kommuns hemsida så kan du hitta mer information.

Anhörigstöd

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till stöd. Din närstående kan till exempel vara sjuk under en längre tid, vara äldre och i behov av omsorg eller ha funktionsnedsättningar. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen ska erbjuda olika former av stöd åt anhöriga. Du måste själv ansöka om hjälpen hos socialtjänsten. 
Läs mer om anhörigstöd

Personligt ombud

Personligt ombud är ett stöd för dig som är 18 år och äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Man ska ha stora svårigheter i sin vardag och ett sammansatt behov av vård, stöd och service för att få personligt ombud. 
Läs mer om personligt ombud

Hjälplinjer via telefon och chatt

Det finns många föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.
Råd och stöd på chatt och telefon

Hitta rätt mottagning

Genom att använda sig av tjänsten Hitta vård kan man leta upp den mottagning eller vilken typ av vård man vill hitta. Man kan till exempel ha BUP eller Psykiatri som sökord i fältet Vårdtyp och välja den orten man bor på. Efter att ha tryckt på Sök får man upp förslag på mottagningar.

Samtalsterapi, privata

Västra Götalandsregionen har inte avtal med enskilda psykologer eller psykoterapeuter. Avtal finns däremot med nedanstående enheter:

Patient- och närståendeföreningar

Det finns föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal. Genom att kontakta en förening kan du komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv har. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en förening.
Läs mer om patient- och närståendeföreningar

Hjälp efter tortyr och trauma

Som tortyröverlevare kan du behöva olika former av stöd och vård. Det kan till exempel röra sig om medicinsk behandling eller samtal med en psykolog.
Sök vård efter tortyr

Till toppen av sidan