Behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär

Konst kan ge hopp vid psykisk ohälsa

Innehållet gäller Västra Götaland

I kulverten under de psykiatriska avdelningarna på Sahlgrenskas sjukhuset, finns det en konstateljé. Här hittar patienter en fristad från negativa tankar och känslor. – Efter första gången jag var där ringde jag till min mamma. Hon sa att hon nu hörde hopp i min röst, säger 24-åriga Sian Hedberg som efter sin sjukhusvistelse kom att söka in på konsthögskola.

Sian ligger på golvet och tecknar. Fullt med pennor och block. På golvet finns också två tända ljus och en bärbar dator.
Konstateljén Psykiatri Affektiva gav Sian Hedberg en puff framåt. Sommaren 2022 tog Sian Hedberg examen från Högskolan för konst och design på Valand i Göteborg. Foto: Självporträtt

Konstateljén Psykiatri Affektiva finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Här ger man vård till personer med exempelvis djupa depressioner, svår ångest och självskadebeteende. Sian Hedberg var inlagd främst på grund av sin anorexi.
– Och så hade jag en depression som var mycket tung, berättar han.

Depressionen dödade kreativiteten

Sian hade förlorat sin kreativitet i samband med sin sjukdom.
– I och med min depression såg jag ingen mening med någonting, jag upplevde ingen glädje och slutade med saker som jag normalt tyckte var kul. Skapandet väcktes till liv igen bara genom att vara i konstateljén med alla färger och material. Den blev superviktig för mig och den gav mig hopp och ett syfte.
Inne i ateljén fanns inga krav på att vara social men efter några gånger kändes det rätt att prata med andra patienter, helst om ämnen som inte handlade om att må dåligt. Det var befriande att skifta fokus.

Är ingen terapi

Målet med ateljén är att med hjälp av konst skapa mening och sammanhang för patienterna. Det är processen som är viktig, inte resultatet. Man försöker bygga en tillit hos patienten och ge en känsla av att lyckas skapa något.  Konsten blir en del i tillfrisknandet. Samtidigt är det inte en terapi. Det är något som Sian kände var befriande.
– I ordet terapi finns en press på att man ska bli bättre och bättre och kunna uttrycka sina känslor.  I ateljén fick man lov att bara finnas till.  Det pratas mycket om att konst ska ha en betydelse men man kan ju också skapa något bara för att det är roligt. Det behöver inte finnas en djupare betydelse. I ateljén var det helt kravlöst, berättar Sian Hedberg.

Får en paus från det jobbiga

För Sian Hedberg har konsten alltid varit ett sätt att hantera sina tankar och känslor på. Konsten hjälper honom att konkretisera känslorna, han kan ta ett steg tillbaka och observera från ett helt annat perspektiv. Sian menar att kultur och skapande kan bidra till en ökad hälsa. Inte minst möjligheten att försvinna in i sin kreativa bubbla, bort från allt det negativa.
– Det blir meditativt att sitta och måla och det är viktigt för mig med psykisk ohälsa. Jag lever ju konstant med jobbiga känslor. Att ta en paus från allt det jobbiga är jätteviktigt, menar Sian.

Konstnärerna Inez och Stefan i konstateljén på Sahlgrenska sjukhuset. En stor väggmålning föreställer en bergig ö i något varmt land.
Inez Edström Thoresson som tidigare ledde konstateljén på Östra sjukhuset och Stefan Karlsson som leder konstateljén på Sahlgrenska sjukhuset. Bilden är tagen på det sistnämnda stället. Foto: Jill Bjurgren

Att betrakta sin egen eller andras konst är för Sian ett sätt att öppna upp för nya tankar som i sin tur skapar en nyfikenhet. Den gör att han kan komma vidare och han får en vilja att upptäcka mera. Utan denna nyfikenhet blir livet grått och tungt. Sian belyser gärna psykisk ohälsa i sitt konstnärskap. Eftersom det är svårt att prata om psykisk ohälsa kan konsten användas som ett sätt att kommunicera.

I ett projekt beskriver Sian sin könsdysfori, hur det är att känna sig fel i sin kropp och hur de långa köerna för könskorrigering är förödande. I projektet Acedia (djup leda och apati) speglar han hur det är att ha en depression och hur hjärnan drabbas. Nästa stora projekt är deltagandet i en grupputställning på Göteborgs konsthall sommaren 2023.

Positiv effekt på hjärnan

– Ateljén är vild, fri och innehåller många projekt. Vi målar också stora tavlor tillsammans och vi kanske kryper runt på golvet och målar. Det är ett rum för fritt skapande. Det är väldigt lyckat och framgångsrikt, säger skötaren och konstnären Stefan Karlsson som startade Konstateljén Psykiatri Affektiva.
Han påpekar att skapande verksamhet har en positiv effekt på hjärnan, inte minst vid psykisk ohälsa och depression.
– Man kan vila i den kreativa verksamheten, något vi kallar för flow. Då kan man glömma tid och rum, man kan sluta älta sina tankar. Den lilla stunden av vila då patienten fokuserar på konstnärligt arbete är värd jättemycket.

Får lättare att hantera känslor

Tack vare konsten tror Stefan Karlsson att utskrivna patienter kan få med sig verktyg för att lättare hantera svåra känslor, ångest och depression.
– Flera patienter har fortsatt att måla hemma. Det finns också olika platser man kan gå till om man vill fortsätta skapa, exempelvis kulturhuset Gyllenkroken i Göteborg,
– Många patienter säger att möjligheten till skapande var det bästa under hela deras vårdtid. Ateljén är en guldklimp! poängterar Stefan Karlsson.

FOTNOT: Den som vill uppleva verk från konstateljén kan gå till Stora teatern i Göteborg och se dem på en utomhusutställning bestående av 60 skärmar. Utställningen pågår till och med 31 januari 2023.

_____________________________________________________

Fakta

Initiativtagare till konstateljén är Stefan Karlsson. Han driver projektet tillsammans med verksamhetssamordnare Johannes Nordholm och enhetschef Jill Bjurgren, båda jobbar inom psykiatrin.
Det finns också en filial på Östra sjukhuset. Den konstateljén leds av konstnären Tove Krabo.

Konstateljén Psykiatri Affektiva startade 2017 som ett pilotprojekt med finansiering av Västra Götalandsregionens kulturnämnd som också har gått in och stöttat delprojekt. Idag har Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit över huvudfinansieringen av konstateljén. Flera patienter har blommat ut i ateljén och velat gå vidare i sitt konstnärskap. De har då fått hjälp med att sammanställa arbetsprover till olika konstskolor.

Till toppen av sidan