Mätningar

Att mäta syrehalten i blodet med en pulsoximeter

Med en pulsoximeter går det att mäta hur mycket syre som finns i blodet. Mätningen görs för att undersöka hur andningen och blodcirkulationen fungerar. Alla nyfödda barn undersöks på detta sätt för att upptäcka vissa medfödda hjärtfel. Metoden kan användas i alla åldrar för att upptäcka lungsjukdomar eller hjärtsjukdomar.

Att mäta syrehalten i blodet kallas också att mäta syremättnaden.

Undersökningen är vanlig i vården

Att mäta syrehalten i blodet är en vanlig undersökning i vården. Ofta är det en av flera undersökningar som görs eller en del i en behandling. Du kan få ha pulsoximter på dig en stund vid ett tillfälle. Du kan också ha den på dig en längre tid vid en undersökning eller behandling, till exempel under en operation.

Vad kan undersökningen visa?

Undersökningen kan visa sjukdomar och tillstånd som gör att syrehalten i blodet sänks. Det kan till exempel vara lungsjukdomar, hjärtsjukdomar och vissa infektioner. I vården av för tidigt födda barn används till exempel metoden för att hålla koll på andningen och blodcirkulationen.

Undersökning av nyfödda barn

Alla nyfödda barn får genomgå en undersökning med pulsoximeter. Det görs för att upptäcka allvarliga medfödda hjärtfel. Oftast görs undersökningen en gång under barnets första levnadsdygn.

Undersökningen på nyfödda kallas ofta för pox-screening eller pox-mätning.

Mäta själv

Det är vanligt att själv mäta syremättnaden med en pulsoximeter som du har lånat, hyrt eller köpt.

Vid vissa sjukdomar eller tillstånd mäter man själv regelbundet blodets syremättnad hemma.

För att få ett så säkert värde som möjligt är det bra att tänka på det här:

  • Värm dina fingrar om de är kalla.
  • Använd inte nagelack eller lösnaglar.
  • Var stilla under mätningen, undvik kraftiga eller häftiga rörelser.
  • Var inte i starkt ljus när du gör mätningen.

Så går undersökningen till

Pulsoximetern sätts fast på barnets fot eller hand.

Du sitter eller ligger ner vid undersökningen. Yngre barn kan ligga ner.

Pulsoximetern kopplas till en sensor i en klämma. Sensorn skickar ut ljus som genomlyser blodet och vävnaden där den sitter, till exempel i fingret. Mängden syre i blodet påverkar hur mycket ljus som passerar.

På nyfödda barn och barn upp till några år kopplas sensorn till handen eller foten med hjälp av en klämma eller en självhäftande tejp. Äldre barn och vuxna får klämman på ett finger eller en örsnibb.

Det viktiga är att sensorn i klämman eller i den självhäftande tejpen har bra kontakt med huden.

Mätningen tar 1-2 minuter och gör inte ont. Ofta har man pulsoximetern på sig en längre stund så att det går att mäta flera gånger.

Resultatet visas direkt

Apparaten räknar ut ett värde som visas direkt. Det visar mängden syre i procent.

Ibland görs flera mätningar

Ibland behövs flera mätningar för att få fram ett värde. Det kan till exempel vara om du rör dig för mycket eller om dina fingrar är kalla.

Kan jag ta mina vanliga läkemedel?

Du ska ta dina läkemedel som vanligt.

Kroppen behöver syre för att fungera

Luften du andas in i lungorna innehåller syre som kroppen behöver. Blodet transporterar sedan syre från lungorna till kroppens celler och vävnader. Hur mycket syre du har i blodet anges i procent.

Värdet hos en frisk person bör ligga mellan 95 och 100 procent.

Film om att mäta syret i blodet på nyfödda

Filmen visar hur syremättnaden mäts i barnets blod. Det kallas också för en pox-mätning.

Till toppen av sidan