Provtagning och mätningar

Mätningar

Mätningar kan visa många olika saker, till exempel ditt blodtryck, hur ditt hjärta pumpar eller aktiviteten i din hjärna.

Innehåll - Mätningar

Visa innehåll som:
 • Glukosbelastning

  Glukosbelastning är en undersökning som visar om kroppen kan hålla sockret i blodet på en jämn nivå. Vid undersökningen får du dricka en sockerlösning och lämna blodprov.

 • EKG

  EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Du kan behöva bli undersökt med EKG för att upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm. Ett EKG ingår ofta i vanliga hälsoundersökningar.

 • EKG genom matstrupen

  EKG är en metod för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Du kan bli undersökt med EKG genom matstrupen. Undersökningen visar hur snabbt eller långsamt ditt hjärta slår. Det kallas NIE-test.

 • EEG-undersökning

  En EEG-undersökning mäter aktiviteten i hjärnans nervceller. Oftast har man elektroder fästa mot hårbotten vid undersökningen. Det gör inte ont och du mår som vanligt efteråt.

 • Mäta blodtrycket

  Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården, till exempel vid en hälsokontroll. Du kan även mäta blodtrycket själv.

mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan