Operationer av mage och tarmar

Gastrostomi – näring genom en knapp eller slang i magen

En gastrostomi innebär att du kan få näring genom en slang i magen. Då kan du ge du dig själv näring med till exempel en pump eller spruta genom slangen.

Det går också att få läkemedel genom gastrostomin. 

Både barn och vuxna kan få en gastrostomi.

Vad är en gastrostomi?

En gastrostomi är en slang som går genom huden på magen till din magsäck. Du får i dig den näring du behöver genom slangen. 

Det finns olika sorters gastrostomi. Vilken som fungerar bäst för dig bestämmer du tillsammans med din läkare. En gastrostomi kan också kallas för PEG eller gastrostomiknapp. En del gastrostomier behöver bytas efter ett tag, andra går att ha kvar så länge man behöver den. 

Det är olika hur länge man behöver ha gastrostomi. Den kan tas bort om den inte behövs längre. 

Du kan få en gastrostomi om du har svårt att tugga, svälja eller inte får i dig tillräckligt med näring.

Förberedelser

Du får veta mer hur du ska förbereda dig och hur det går till när du ska få din gastrostomi från mottagningen som ska sätta in gastrostomin. 

När du kommer till mottagningen får du en venkateter i handen eller armen. I venkatetern kan du få lugnande och avslappnande läkemedel om det behövs.

Så går det till

Innan du får din gastrostomi får du lokalbedövning. Du kan också bli sövd med narkos. Du får veta innan vad som gäller för dig. 

Det kan vara olika hur det går till att få gastrostomin på plats i magsäcken. 

Läkaren kan föra in gastrostomin genom ett snitt i huden på magen. Först får du lokalbedövning. Snittet är ungefär 1 centimeter. Läkaren kan behöva undersöka dig med ultraljud för att se att gastrostomin hamnar rätt. 

Gastrostomin kan också föras ner i magen med hjälp av ett gastroskop. Då kan du behöva bli sövd först.

Så mår du efteråt

Du kan behöva stanna på sjukhuset till nästa dag efter du har fått din gastrostomi. Hur länge du behöver stanna beror på hur du mår. 

Du får stanna kvar på mottagningen i en timme om du har fått lugnande eller smärtstillande läkemedel. Beroende på hur du mår kanske du behöver ta det lugnt resten av dagen. 

Vänta tills nästa dag med att köra bil, cykla eller annat som kräver koncentration. Din reaktionsförmåga kan vara nedsatt, även om du känner dig pigg. 

Du får duscha redan dagen efter att du fått din gastrostomi. Du ska undvika att bada de första tre veckorna. 

Du får information innan du lämnar sjukhuset 

Innan du lämnar sjukhuset får du information om hur du tar hand om din gastrostomi, till exempel hur du håller rent runt gastrostomin och när du behöver få den utbytt. 

Du får också information om hur du ska få näring genom gastrostomin. Det finns olika sätt som du kan få näring. Det kan till exempel vara med hjälp av en pump, en spruta, eller en slang med dropp. 

Om du kan äta vissa saker själv genom munnen är det bra att du fortsätter med det. Din läkare eller dietist kan bestämma hur mycket näring du behöver komplettera med genom gastrostomin.

Komplikationer och biverkningar

Du kan få en infektion eller en blödning efter att du har fått en gastrostomi, men det är ovanligt. Det är också ovanligt att gastrostomin ramlar ur. En del får besvär med att det läcker magsaft i magen.

Kontakta mottagningen där du fick gastrostomin om något av följande händer: 

  • Du får feber. 
  • Det blöder från såret. 
  • Du får ont i magen. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp med att bedöma dina symtom eller hjälp med var du kan söka vård. 

Om det är bråttom

Sök vård på en akutmottagning om gastrostomin ramlar ut inom tre veckor efter att du fått den. 

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan