Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid migrän

Migrän är anfall med pulserande huvudvärk på en sida av huvudet. Den kan vara måttlig till svår. Du kan behöva läkemedel för att lindra besvären medan migränanfallet pågår och för att avbryta anfallet. En del behöver läkemedel som förebygger anfall om de kommer ofta.

Den här texten beskriver olika typer av läkemedel som används vid migrän. Det finns också information om behandling av migrän hos barn och tonåringar.

Här kan du läsa om migrän.

Behandling vid ett migränanfall

Du kan behöva läkemedel för att lindra besvären vid ett migränanfall och för att avbryta anfallet. Det brukar hjälpa mest att ta läkemedlet tidigt under anfallet.

Vilka läkemedel används?

De här läkemedlen är vanligast vid ett migränanfall:

 • Du kan ta smärtstillande läkemedel om du känner att ett anfall är på väg eller under ett anfall. Då kan du ta antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID eller coxhämmare. Du kan också ta läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol.
 • När du är säker på att det är ett migränanfall som pågår kan du ta triptaner.
 • Du kan ta läkemedel som innehåller metoklopramid om du mår illa under anfallet.

Anfallen kan behandlas olika

Dina anfall kan vara olika svåra att behandla. Du kan ofta lindra migränanfallet med hjälp av receptfria läkemedel vid tillfällig smärta när huvudvärken är i sin början eller om den är mild.

Om den inte räcker och huvudvärken fortfarande är besvärlig efter en timme bör du ta en triptan. Om värktabletter aldrig räcker kan du ta en triptan direkt.

För mycket läkemedel kan ge fler dagar med huvudvärk

Receptfria smärtstillande läkemedel mot huvudvärk ger bara tillfällig hjälp. Du ska därför inte använda dem under en längre tid eller för ofta. Använd inte dessa läkemedel mer än nio dagar per månad, annars kan de i stället ge fler dagar med huvudvärk.

Ha koll på hur mycket läkemedel du tar

Skriv upp vilken sorts läkemedel du tar och hur mycket och hur ofta. Då blir det lätt att ha kontroll på hur mycket läkemedel du får i dig.

Läkemedel och trafik

Din förmåga att köra bil kan påverkas av vissa läkemedel. Du kan till exempel bli dåsig, yr eller se suddigt. Olika personer reagerar olika. Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet och reaktionsförmåga.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Din syn kan också påverkas av själva migränanfallet.

Förebyggande behandling

Du kan behöva använda receptbelagda läkemedel som förebygger anfallen om du får tre eller fler migränanfall i månaden.

Vilka läkemedel används?

De här läkemedlen används om du behöver en förebyggande behandling:

 • Betablockerare. Det läkemedel som brukar användas i första hand är metoprolol.
 • Angiotensinreceptorblockerare. Läkemedel som innehåller kandesartan har även visat sig minska migrän.
 • Läkemedel som innehåller amitriptylin används också i första hand. De bör tas till kvällen.
 • NSAID kan användas om du bara får migrän i samband med mens.
 • Ibland kan vissa läkemedel som används vid epilepsi provas. Det kan vara bra om det är svårt att hitta en behandling som fungerar.
 • Du kan få en spruta med det verksamma ämnet botulinumtoxin, om du har stora besvär och inget annat hjälper.
 • CGRP antikroppar. Dessa läkemedel finns som sprutor som du tar själv var fjärde vecka.

Paracetamol

Paracetamol är smärtstillande och kan vara ett bra alternativ vid migrän om du inte tål NSAID. Det är inte helt klarlagt på vilket sätt paracetamol dämpar smärta.

Paracetamol kan ge mer huvudvärk hos personer som har migrän och tar läkemedlet mer än nio dagar per månad. Om du ofta behöver använda paracetamol mot migrän kan förebyggande behandling vara en bättre behandling för dig.

Här kan du läsa mer om paracetamol.

Risk för leverskada vid överdosering

Effekten av paracetamol blir inte bättre om du tar en högre dos än vad som rekommenderas. Det finns risk för allvarlig leverskada om du tar för hög dos.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av paracetamol.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid eller ammar.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID

NSAID verkar genom att hämma ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas eller cox. De kallas därför också coxhämmare. När cox hämmas minskar kroppens bildning av prostaglandiner, som bland annat framkallar smärta och inflammation. Det leder till att både smärta och inflammation dämpas.

Ofta fungerar en kombination av acetylsalicylsyra och koffein bra. Koffeinet gör att acetylsalicylsyra snabbare tas upp i kroppen och förstärker den smärtstillande effekten.

Här kan du läsa mer om NSAID.

Graviditet och amning

Du ska inte ta NSAID när du planerar eller är gravid utan att prata med en läkare. Under de tre sista månaderna av graviditeten ska NSAID inte användas alls.

Alla smärtstillande medel går över i bröstmjölken, men det finns inget som tyder på att det påverkar barnet när du ammar. Prata med en läkare om du är osäker.

Biverkningar

En del personer som använder NSAID kan få biverkningar från magen, till exempel illamående eller diarré. Läkemedlen kan öka risken för magsår.

Exempel på NSAID som används vid migrän

Läkemedel som innehåller följande:

 • acetylsalicylsyra
 • acetylsalicylsyra och koffein
 • diklofenak
 • ibuprofen
 • naproxen.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Triptaner

Under ett migränanfall pågår ett komplicerat samspel mellan olika nervsystem och blodkärl i hjärnan. Läkemedel i gruppen triptaner har förmågan att dra samman blodkärl i och runt hjärnan. De kan också minska frisättningen av kärlvidgande ämnen. Troligen minskar dessa läkemedel även smärtan från nerverna kring blodkärlen.

Finns i olika former

Triptaner finns som tabletter, munlösliga tabletter, nässprej och sprutor. Vad som passar dig bäst beror bland annat på om du mår illa eller kräks under anfallen. Prata med din läkare vad som passar dig bäst.

Du kan få prova olika triptaner

Olika triptanerna verkar på ungefär samma sätt. Det finns däremot skillnader mellan dem, till exempel hur de tas upp i kroppen och vilka biverkningar de har. Det finns även skillnader från person till person när det gäller effekt och biverkningar. Därför kan det vara bra att prova olika triptaner för att hitta en som fungerar bra för dig.

Du ska inte ta triptaner i förebyggande syfte eller under den så kallade aurafasen, utan först när du har fått huvudvärk. Det är bra att ta läkemedlet så snart som möjligt när smärtan har börjat om du använder triptaner i tablettform.

Triptanerna bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år, med undantag för nässprej. Triptaner rekommenderas inte om du är över 65 år.

Vissa triptaner kan du köpa receptfritt på apotek men för de flesta behöver du recept.

Triptaner kan kombineras

Triptaner i tablettform tas lättare upp av kroppen från magsäcken om du även tar metoklopramid. Triptaner kan också kombineras med NSAID och kan därmed ge en bättre effekt och minska risken att få tillbaka huvudvärken i några timmar.

Hur många doser kan jag ta?

Ta inte en dos till om den första dosen inte hjälper.

Du kan däremot ta en dos till om huvudvärken försvinner men återkommer. Men tidigast efter två timmar.

Du kan behöva förebyggande behandling om du ofta använder triptaner.

Undvik att röka

Både triptaner och nikotin drar samman blodkärlen. Det finns risk för att blodkärlen dras samman alltför starkt om du röker och tar triptaner.

Biverkningar

En del som använder triptaner kan få biverkningar som till exempel trötthet, illamående, kräkningar, muntorrhet, tryckkänsla över bröstkorg och nacke, känsla av muskelsvaghet eller myrkrypningar i huden.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda triptaner när du är gravid eller ammar.

Exempel på triptaner

Läkemedel som innehåller följande:

 • almotriptan
 • eletriptan
 • naratriptan
 • rizatriptan
 • sumatriptan
 • zolmitriptan.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Metoklopramid

Metoklopramid motverkar illamående och kräkningar genom att påverka hjärnans centrum för illamående. Ibland kombineras smärtstillande läkemedel med metoklopramid.

Under ett migränanfall stannar magens arbete upp, vilket gör att de migräntabletter du tar inte tas upp lika snabbt och bra av kroppen. Metoklopramid gör så att magen och tarmen fungerar bättre. Du kan få prova att lägga till metoklopramid om du märker att effekten av något annat migränläkemedel varierar från anfall till anfall.

Metoklopramid finns som tabletter. På sjukhus kan du få läkemedlet i form av en spruta.

Betablockerare

Betablockerare används framför allt mot hjärt-kärlsjukdomar, men även för att förebygga migrän. Exakt hur betablockerare fungerar i samband med migrän är inte känt.

Långsam ändring av dosen

Behandlingen påverkar puls och blodtryck och därför får du öka dosen långsamt i början. När du ska avsluta behandlingen minskas dosen långsamt, eftersom du kan få förhöjt blodtryck och hjärtklappning om du slutar för snabbt.

Om du har astma

Det är viktigt att tala om för läkaren om du har astma, eftersom betablockerande läkemedel kan påverka luftrören.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver ta läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk att fostret kan påverkas.

Vid amning passerar betablockerare över i bröstmjölken. Prata med en läkare.

Biverkningar

Det är vanligt att bli trött, yr eller få sämre ork. En del mår illa, får kräkningar eller diarré. Eftersom läkemedlen gör att blodkärlen drar ihop sig kan händerna och fötterna bli kalla. En del betablockerare kan ge mardrömmar.

Exempel på betablockerare som används vid migrän

Läkemedel som innehåller följande:

 • metoprolol
 • propranolol.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Amitriptylin

Läkemedel som innehåller amitriptylin används bland annat för att förebygga migrän. Amitriptylin har bra effekt mot långvarig smärta, vanligtvis i låga doser. Exakt hur amitriptylin förebygger migrän är inte känt.

Dosen ändras stegvis när du börjar och slutar med behandlingen.

Tänk på att alkohol kan förstärka den dåsighet du kan känna när du tar amitryptilin.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns en risk att fostret kan påverkas under graviditetens senare del.

Vid amning passerar amitriptylin över i bröstmjölken. Prata med en läkare.

Biverkningar

Du kan bli torr i munnen, dåsig och förstoppad.

Angiotensinreceptorblockerare

Läkemedel i denna grupp används framför allt vid hjärt-kärlsjukdomar. Exakt hur de förebygger migrän är inte känt.

Graviditet och amning

Du ska inte använda angiotensinreceptorblockerare om du är gravid.
Det verksamma ämnet i läkemedlet påverkar fostret och kan orsaka skador.

Prata med en läkare om du behöver ta angiotensinreceptorblockerare när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Biverkningar

Läkemedlen kan till exempel göra att du får ont i magen, känner dig yr och som att du ska svimma. Det brukar vara vanligast i början av behandlingen.

Exempel på läkemedel som används vid migrän är de som innehåller kandesartan.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Epilepsiläkemedel

Läkemedel som används för att förebygga epilepsi kan också användas för att förebygga migrän. Det är inte helt känt hur läkemedlen fungerar vid migrän men de minskar hjärnans känslighet.

Läkemedel som innehåller topiramat eller valproat kan användas för att förebygga migrän. Läkemedlen skrivs ut av en läkare som är specialist i nervsystemets sjukdomar.

Undvik helst alkohol

Vissa läkemedel som används för att förebygga epilepsi kan göra att du tål alkohol sämre. Men var och en måste prova sig fram försiktigt. En vanlig biverkan hos många läkemedel som används för att förebygga epilepsi är att du blir trött. Alkohol gör att du blir ännu tröttare.

Graviditet och amning

Du ska inte ta läkemedlen när du är gravid eller ammar. Prata med en läkare.

Biverkningar

En del personer kan få biverkningar som trötthet, yrsel, minnessvårigheter och illamående.

När du tar topiramat kan du gå ner i vikt. Därför följs vikten under behandlingen. Om du går ner i vikt ofrivilligt kan det vara ett skäl att avbryta behandlingen.

Exempel på epilepsiläkemedel som används vid migrän

Läkemedel som innehåller följande:

 • topiramat
 • valproat.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Botulinumtoxin

Du kan få sprutor med det verksamma ämnet botulinumtoxin om du har stora besvär och inget annat hjälper. Det finns i till exempel läkemedelet Botox. Behandlingen ges var tredje månad och ibland oftare.

Läs mer om behandling med Botulinumtoxin.

CGRP antikroppar

En nyare typ av behandling är så kallade monoklonala antikroppar. De är godkända för att förebygga migrän som förekommer minst fyra dagar i månaden, men de är endast subventionerade vid kronisk migrän.

Att subventionera betyder att staten går in och betalar en del av kostnaden.

Vid migrän har ett ämne i kroppen en viktig roll. Detta ämne kallas kalcitoningenrelaterad peptid, vilket förkortas CGRP. Läkemedlen hindrar CGRP från att verka, vilket leder till färre migränattacker.

Läkaren följer noga upp effekt och biverkningar vid behandling med monoklonala antikroppar.

Du tar sprutorna själv

Läkemedlen finns som förfyllda sprutor eller injektionspennor som du själv sprutar in under huden.

Du tar sprutan en gång per månad eller var tredje månad, beroende på vilket läkemedel du har.

Graviditet och amning

Prata med en läkare om du planerar att bli gravid, är gravid eller ammar.

Biverkningar

Det är vanligt att läkemedlen ger besvär på det ställe där du har tagit sprutan. Du kan till exempel få ont, bli röd eller svullen. En del personer kan få förstoppning.

Exempel på monoklonala antikroppar som används vid migrän

Läkemedel som innehåller följande:

 • erenumab
 • fremanezumab
 • galkanezumab.

Du kan fråga på ett apotek om du vill veta mer. Du kan även söka efter det verksamma ämnet på fass.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Behandling hos barn och tonåringar

Vilket läkemedel barn kan välja beror på hur gammal barnet är.

Receptfria och smärtlindrande läkemedel kan behövas för att minska besvären vid ett migränanfall och för att avbryta anfallet.

Läkemedel kan ge värre huvudvärk om de används för ofta

De läkemedel som nämnts i den här texten ger bara tillfällig hjälp. De ska därför bara användas under begränsad tid och högst en till två gånger i veckan. Det finns risk att exempelvis triptaner framkallar mer huvudvärk om barnet tar dem för ofta.

Kontakta en vårdcentral om läkemedlen inte hjälper mot huvudvärken.

Viktigt att ta läkemedlet tidigt

Det är viktigt att barnet tar läkemedlet tidigt, redan då huvudvärken är på väg. Det är vanligt att vänta för länge, tills huvudvärken har blivit för stark. Då minskar effekten av läkemedlet.

Vilka läkemedel används?

Följande läkemede används i första hand vid ett migränanfall:

 • Läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen.
 • Barn över sju år kan använda läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra. Men ge aldrig läkemedlet om barnet har feber.
 • Triptaner i form av nässprej. Triptaner i andra former ska inte användas av barn och unga under 18 år.

Förebyggande läkemedel

En del barn som har haft migrän under en längre tid kan få förebyggande receptbelagda läkemedel. Det gäller främst för barn som har migränfall som kommer ofta, minst tre gånger i månaden.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer information

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan