SJÄLVMORDSTANKAR

Till dig som har självmordstankar

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam.

Berätta för någon om hur du mår

Om du mår så dåligt att du tänker att livet inte är värt att leva och har tankar eller planer på att ta ditt liv ska du inte hålla det för dig själv. Då behöver du prata med någon som du har förtroende för. 

Du kan känna dig ensam och utanför i din situation, men i själva verket är det många som har tänkt och känt som du. Att sätta ord på sina tankar inför en person som lyssnar kan göra att du hittar nya sätt att se på dina problem och att du upptäcker nya möjligheter att lösa dem.

Vem ska jag prata med?

Du kan prata med en person som jobbar inom vården, eller med någon du känner. Det går också att kontakta någon i en telefon- eller chattjour. Där finns personer som är vana vid att lyssna och som kan ge råd och stöd i hur du kan komma vidare och börja må bättre. Du kan vara helt anonym när du ringer. Du kan till exempel kontakta:

Tveka inte att be om hjälp

Det kan finnas många människor i din omgivning som vill hjälpa till utan att du förstår det. Så berätta för dina närmaste hur du mår och var tydlig med att du behöver hjälp. Du kan till exempel be om sällskap när du ska besöka vården.

Om du fortsätter att må dåligt utan att du lyckas få hjälp kan självmordstankarna övergå i ett ständigt upprepande tankemönster där du till slut tror att självmord är den enda lösningen. Om du mår så kan du känna dig helt övergiven och värdelös, och skämmas över din situation så att det blir svårt att be om hjälp. 

Du kan också ha tillfälligt nedsatt förmåga att se konsekvenserna av dina handlingar, vilket ibland kan leda till att du gör saker som du annars aldrig skulle göra. Om du har sådana tankar behöver du snabbt få hjälp för att bryta det.

När ska jag söka vård?

Sök vård på en vårdcentral om du har självmordstankar som inte går över eller om du mår så dåligt att du har svårt att klara av vardagen. Där kan du antingen få behandling eller vägledning till vidare hjälp.

Sök vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att situationen känns outhärdlig eller om du har allvarliga tankar eller planer på att ta ditt liv. 

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård. 

Stockholms län

Hjälp och stöd för barn och unga

Om du är ung och livet känns tungt kan du börja med att kontakta en ungdomsmottagning. De har stor kunskap om livskriser i tonåren. Är du förälder, kontakta först din vårdcentral.

Specialistvård för unga ges inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Om läget är allvarligt, ska du vända dig direkt till någon av följande barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP). De har öppet kl 8-16 på vardagar. 

Akutmottagning på kvällar, nätter och helger är BUP-akuten på Sachsgatan 10.

Hjälp och stöd för vuxna

Behöver du stöd av en psykolog kan du kontakta din vårdcentral eller läsa mer och hitta en psykiatrisk öppenvårdsmottagning här. I en akut situation kan du kontakta den psykiatriska akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Den har öppet dygnet runt. 

Råd på andra språk

Sjuksköterskorna på telefon 1177 ger råd på arabiska och somaliska klockan 8–22 och på finska klockan 8–12.

Vad beror självmordstankar på?

Vem som helst kan få problem eller hamna i situationer som känns omöjliga att ta sig ur. Då kan döden framstå som en möjlig väg bort från lidandet. Det kan exempelvis handla om besvikelse över att inte leva upp till egna eller andras förväntningar, svåra förluster eller ett misslyckande.      

Det går inte alltid att förklara varför man får självmordstankar, men de utlöses nästan alltid av ett svårt psykiskt lidande. När man mår psykiskt dåligt kan förmågan att hitta lösningar på problem bli tillfälligt nedsatt och då kan självmord framstå som en utväg.

Om du förlorat någon eller något

Tankar på självmord kan komma i samband med att du har förlorat en person som betyder mycket för dig, till exempel vid ett dödsfall eller en separation. Eller så upplever du att du har förlorat din känsla av trygghet eller identitet, som till exempel om

  • Du har förlorat arbetet.
  • Du har blivit utsatt för mobbning.
  • Du har blivit utsatt för ett övergrepp. 
  • Du har fått en svår sjukdom.
  • Du grubblar över din könsidentitet.

Reaktioner på kris och sorg

När du sörjer eller går igenom en kris är det vanligt att känna att livet inte är värt att leva. Du kan ha skuldkänslor för saker som hänt, eller känna oro för hur framtiden kommer att bli. Dina känslor är en naturlig reaktion på det du har varit med om och du kan behöva stöd av andra för att orka se att det finns ett liv efter krisen. 

Om du har varit med om svåra saker kan det utlösa ångest och depression och du kan behöva hjälp för att hantera det. Vänta inte för länge med att söka hjälp i vården om du har svår ångest eller misstänker att du är deprimerad. 

Kan höra ihop med psykisk ohälsa

Ofta hör självmordstankar ihop med en depression eller annan psykisk ohälsa. Människor som mår psykiskt bra tar ytterst sällan sitt liv. Vid nedstämdhet eller ångest kan du till exempel förlora lusten att göra roliga saker, träffa andra människor, belöna dig själv eller ta initiativ.

Du kan också få skuldkänslor och känna dig misslyckad trots att du anstränger dig för att hantera ditt liv och lösa dina problem. Då kan självmord te sig som en lösning, trots att du egentligen inte vill dö utan kämpar hårdare än många andra för att leva. Du behöver aldrig skämmas över att hamna i en sådan situation, det kan hända vem som helst och det finns hjälp att få. 

Ibland kan tankarna på självmord fungera som en tröst när tillvaron känns för svår att hantera. De allra flesta som tänker på självmord eller gör ett självmordsförsök hittar andra och bättre lösningar så småningom.

Vad kan jag göra själv?

Om du är nedstämd en längre tid, och har tappat lusten till det du annars brukar tycka om, kan du ha fått en depression. Då är det viktigt att du får behandling för den. 

Hantera ångest

Att ha ångest är inte farligt och helt naturligt. Ångesten går alltid över efter ett tag, även om det inte känns så. Att lära sig att känna igen en ångestreaktion och lära sig att hitta sätt att hantera den kan ge dig en trygghet som gör att ångesten inte känns lika överväldigande och skrämmande. Läs mer om ångest och vad du kan göra åt den här.

Undvik alkohol

Om dina tankar styr ditt beteende så att du utsätter dig för risker ellerhar svårt att kontrollera dina impulser är det olämpligt att dricka alkohol eller använda droger. Då kan beteendet förstärkas så att du gör saker som du annars inte skulle ha gjort. Ångest, depression och sömnproblem förvärras också ofta av alkohol.

Mat, rörelse, sömn och vila

När man mår dåligt är det lätt att man glömmer bort att ta hand om sina grundläggande behov. Exempel på sådant är att äta näringsriktig mat och få tillräckligt med rörelse, sömn och vila. Att sova under dygnets mörka timmar, äta och dricka regelbundet och röra sig på ett sätt som passar en själv kan ge dig starkare motståndskraft mot ångest och jobbiga tankar. 

Att ta hand om sig själv

Att be andra om hjälp kan innebära positiva förändringar som leder till att du på sikt hittar bättre strategier för att ta hand om dig själv. Du kanske behöver lära dig att hantera stress, vila, sätta gränser och belöna dig själv oftare.

Dina närstående kan också behöva få veta vad de kan göra för att hjälpa dig. 

Människor som har gjort ett självmordsförsök och överlevt berättar ofta att de har lärt sig att tänka på ett nytt sätt som gör att de orkar med sitt liv.

Kontakt med andra

Ibland kan det vara bra att ha kontakt med andra som har liknande erfarenheter. Ett sätt kan vara att  ta kontakt med en patient- eller närståendeförening eller någon av följande organisationer:

  • Suicide Zero – en ideell organisation som arbetar nationellt för att minska antalet självmord.
  • Riksförbundet SPES, Suicidprevention och efterlevandes stöd – en organisation som drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord. 
  • MIND – en ideell förening som arbetar med att ge medmänskligt stöd och att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och självmord.
  • Bris, som erbjuder stödhelger för familjer där en förälder tagit sitt liv. Barn och vuxna får träffa andra i samma situation och får stöd att hantera livet, sorgen och saknaden.

Här finns en lista på organisationer som erbjuder råd och stöd på chatt och telefon.

Till toppen av sidan