Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Du betalar samma patientavgift både hos de mottagningar som drivs i regionens egen regi och hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med. Samtal till 1177 och annan rådgivning via telefon är kostnadsfri.

Vård för dig mellan 18 och 84 år

Besök i öppen vård: 275 kronor

Du betalar samma avgift, 275 kronor, för besök till alla mottagningar i öppenvården som har avtal med Region Stockholm. Det gäller till exempel när du besöker en vårdcentral, en specialistmottagning eller en geriatrisk mottagning. Det är också samma avgift oavsett om du träffar en sjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal. Undantag gäller för besök på närakut eller akutsjukhusens akutmottagningar, där du betalar en högre avgift.

Akutvård: 375 – 400 kronor

Besök på närakut kostar 375 kronor och ett besök på akutsjukhusens akutmottagningar kostar 400 kronor.

Om du däremot besöker närakuten eller akuten direkt efter att ha blivit hänvisad dit av annan vårdgivare behöver du inte betala om du kan visa upp ett kvitto som visar att du har redan betalat en avgift. Även återbesök på samma närakut eller akutmottagning (för samma hälsoproblem) är avgiftsfritt om det sker inom 24 timmar från det första besöket.

Röntgen: 0 kronor

Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab är kostnadsfri.

Avgift för telefonkontakt: 0 kronor

Samtal till 1177 kostar ingenting för dig som ringer. Även alla typer av telefonkontakt till din mottagning är kostnadsfria.

Avgifter vid distanskontakt: 275 kronor

Om du har ett videobesök kostar det lika mycket som ett vanligt besök eller behandling, 275 kronor. Det gäller även stöd- och behandlingsprogram via internet, de kostar 275 kronor per genomförd behandlingsvecka, upp till högkostnadsskyddet.

Övrigt: 275 kronor

Övriga vårdtjänster kostar 275 kronor. Det gäller till exempel om du utan förskrivning besöker hjälpmedelscentralen för att träna eller utbilda dig i att använda ett hjälpmedel eller har inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod).

Tandvård för dig som har F-tandvård: 275 kronor

Du som har rätt till F-tandvård betalar samma pris som för övrig öppen hälso- och sjukvård. Avgiften gäller oavsett om du träffar en tandhygienist, allmäntandläkare eller specialisttandläkare. 

Vård för barn och unga under 18 år

Barn och unga mellan 0 och 17 år betalar ingen avgift vare sig på vårdcentraler, närakuter eller när de behandlas och sover över på ett sjukhus.

Undantag, ni får betala:

 • Om barnet besöker sjukhusens akutmottagningar - det kostar 120 kronor. Den avgiften behöver du betala även om du blir hänvisad dit från en annan mottagning
 • Om barnet uteblir från ett planerat besök. Då får ni betala 400 kronor i uteblivandeavgift. Det gäller även BVC.

Vård för dig som är över 85 år

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet, i öppenvård. Du betalar inte heller någon avgift på närakuterna.

Undantag, du får betala:

 • Om du inte avbokar ett planerat besök inom öppenvården senast 24 timmar före besöket. Då betalar du 400 kronor i uteblivandeavgift.
 • Om du blir inlagd på sjukhus (130 kronor om dagen).
 • Om du får hjälpmedel (till exempel hörapparater).

Avgift för uteblivet besök eller sen ombokning

Du får betala 400 kronor i avgift om du inte avbokar din planerade vård i god tid, och inte har ett giltigt skäl. Det finns några undantag från den regeln, här kan du läsa mer om det

Om högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet betyder att du under ett år inte behöver betala mer än 1400 kronor för öppenvård. Om du inom en 12-månadersperiod når upp till maxavgift för högkostnadsskyddet får du frikort.

Föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård får en avgiftsbefrielse när kostnaderna för barnens patientavgifter tillsammans blir 1400 kronor.

E-frikort

I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

Avgifter om du skrivs in på sjukhus

Avgift för barn och ungdomar under 18 år

0 kronor

Avgift för personer över 18 år

130 kronor om dagen

Blir du inskriven på sjukhus när du varit på ett besök på en mottagning där, måste du ändå betala avgiften för besöket. Frikort gäller inte för vård när du blir inskriven på sjukhus.

Avgifter för hjälpmedel

Hyra för tre månader av enkla bashjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader. Avgiften gäller per hjälpmedel.

100 kronor

Hyra av övriga hjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader (se prislista)

 

Hörapparater per förskrivningstillfälle. Barn under 18 år - ingen avgift.

600 kronor

Ortopediska skor, per par för vuxen.

1000 kronor

Ortopediska skor, per par för barn och ungdomar under 18 år.

500 kronor

Avgift per kalendermånad för TENS-apparat, max sex månader.

100 kronor

Avgift per kalendermånad för CPAP-utrustning. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

100 kronor

Avgift per 12-månadersperiod för kontaktlinser/glasögon vid afaki (max).

Avgiftsfritt för barn under 8 år.

1000 kronor

Avgift för kompressionsstrumpor per förskrivningsperiod.

300 kronor

Avgift vid all förskrivning av kontaktlinser vid ögonsjukdom till personer över 18 år på max 1000 kronor under 12 månader.

1000 kronor

Avgift per år för elrullstol. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

500 kronor

Avgift per kalendermånad för arm- och/eller bentränare. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

100 kronor

Avgift för prefabricerade skoinlägg, per styck. Avgiftsfritt för barn under 18 år

150 kronor

Avgift för specialanpassade skoinlägg, per styck. Avgiftsfritt för barn under 18 år.

300 kronor

Avgift för uteblivet besök på ortopedteknisk verksamhet

400 kronor

Övriga avgifter som till exempel förband, kompression och näringstillskott

 

Subventionerade avgifter för preventivmedel

Vissa preventivmedel betalar regionen en del av (även kallat subventionering). För invånare upp till 21 år är det helt kostnadsfritt. Upp till och med 25 år är kostnaden subventionerad och är 100 kronor för ett år och 30 kr för tre månader.

Subventionen omfattar:

 • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen.
 • Hormonspiral, p-stav, p-spruta, p-ring och p-plåster.
 • Akut preventivmedel kan hämtas ut kostnadsfritt på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar.
 • Kondomer kan hämtas ut kostnadsfritt på ungdomsmottagningar.

Du som har fyllt 26 år betalar hela kostanden själv.

Kopparspiral är kostnadsfritt oavsett kvinnans ålder.

Så här kan du betala

Betala med kort eller kontanter
Alla vårdgivare ska kunna hantera kontanter. Om du inte har kontanter eller kort med dig på ditt besök ska du kunna betala med faktura (30-dagars faktura).

Vård på avbetalning
Du har möjlighet att betala på avbetalning om kostnaden för läkarvård överstiger 300 kronor under en månad. Då kan du betala beloppet över 300 kronor månaden efter. Gäller endast öppenvård. Kontakta din vårdgivare för mer information.

Betalningspåminnelse- och inkassoavgift
För obetalda patientavgifter kan du behöva betala 60–180 kronor.

Avgiftsfri vård

 • Besök hos MRSA-team i öppenvård
 • Besök hos sjukgymnast för personer som tillhör LSS personkrets 3
 • Besök inom mödrahälsovård (gäller på mödravårdscentralen och specialistmödravården). Observera att andra regler kan gälla för patienter som inte är folkbokförda i Stockholms län.
 • Bukaortascreening (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Efterlevandesamtal vid dödsfall (de två första samtalen)
 • Gynekologisk screening (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Koordineringsinsatser som utförs av rehabiliteringskoordinator
 • Hembesök av Jourläkare
 • Hembesök av distrikts-/husläkare, distriktssköterska och geriatriker för patienter inskriva i särskilda boendeformer (gäller även partner som bor med personen som ska flytta till särskilt boende)
 • Hembesök av vårdgivare som utför insatser för patienter i hemsjukvård
 • Hemrehabilitering
 • Mammografi (gäller vid kallelse från Region Stockholm)
 • Receptförskrivning utan besök (telefonrecept eller via e-tjänsten på 1177.se)
 • Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor
 • Telefonkontakt
 • Tvångsvård (gäller person som vårdas enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lag om rättspsykiatrisk vård (LRV))
 • Undersökning enligt smittskyddslagen
 • Vård av häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt

Intyg, vaccin och färdtjänst

Intyg

För intyg gäller inte Region Stockholms vanliga patientavgifter, utan du måste oftast betala enligt en särskild taxa. Timtaxan är 1500 kronor. Om du gör ett öppenvårdsbesök och begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Läs mer om priser för olika typer av intyg här.

Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därför inte föras in i högkostnadskyddet för öppenvård.

Vaccin

En del vacciner är kostnadsfria för vissa rekommenderade grupper, som till exempel vaccin mot säsongsinfluensan.

Övriga vacciner, till exempel vaccination inför en resa, betalar du själv för.

Avgifter för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet. När vaccinationen är en del av en behandling ingår vaccinet i den vanliga besöksavgiften.

Färdtjänst

Här kan du läsa om aktuella avgifter när det gäller färdtjänst.
Här kan läsa frågor och svar om patientavgifter i Stockholms län

Avgifter för dig som är på besök i Stockholm

Om du kommer från en annan region, är kostnaderna samma som för den som bor i Stockholms län vid följande vård:

För dig som kommer från en annan del av världen, läs om vilka kostnader som gäller här:

Vård när du är på besök i Stockholms län - 1177.

Så fungerar det med privat vård

Patientavgifterna på denna sida gäller bara för vård som Region Stockholm har avtal med vårdgivaren om att bedriva. 

Utöver det finns även privat vård som inte är skattefinansierad, där mottagningen själva bestämmer priset. Det gäller till exempel om du vill:

 • operera dig för närsynthet
 • göra en kosmetisk operation
 • vaccinera dig inför en utlandsresa eller vill ta ett vaccin, utan att tillhöra en grupp som rekommenderas vaccin
 • genomgå vissa hälsokontroller och viss psykoterapi.
Till toppen av sidan