Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Du betalar samma patientavgifter både hos de mottagningar som har avtal med Region Stockholm och den privata vården som regionen har avtal med.

Patientavgifter för dig som har covid-19

Covid-19 har klassats som en allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att undersökning, vård och behandling av covid-19 enligt smittskyddslagen ska vara kostnadsfri.

Även vaccination mot covid-19 är kostnadsfri.

Som patient behöver du därför inte betala någon avgift för besök i öppen vård om orsaken till besöket är symtom som beror på misstänkt covid-19. Det är den behandlande läkaren som bedömer om det finns misstanke om covid-19 och om besöket därför ska vara kostnadsfritt.

Undantag:

  • Om du söker vård av annan anledning, till exempel en bruten fot, men på grund av luftvägssymtom behöver vårdas isolerat, betalar du avgift för besöket.  
  • Om du läggs in på sjukhus betalar du som är 18-85 år en avgift 100 kronor per vårddag för mat och logi.
  • Om du har haft covid-19 och inte längre är smittsam men behöver göra uppföljande vårdbesök eller få rehabilitering, då får du betala vanlig patientavgift eftersom du inte längre omfattas av smittskyddslagen.
Till toppen av sidan