Andningssvårigheter och andningsuppehåll

Lungemfysem

Lungemfysem innebär att de små lungblåsorna är skadade. Då blir det svårare att andas. Det är vanligt att lungemfysem är en del av sjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Den beror då oftast på rökning.

Aktuella artiklar

Förbered ditt läkarbesök

Genom att förbereda dig kan du vara delaktig i din vård och tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar dig bäst

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokockbakterier är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Vaccin mot pneumokocker rekommenderas bland annat till dig som är 65 år eller äldre.

Till toppen av sidan