Ovanliga infektioner och tillstånd

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som kan orsaka sepsis, som förr kallades för blodförgiftning. Sjukdomen sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt. Så gott som alla som får sjukdomen har blivit smittade utomlands. Tyfoidfeber kan vara en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

Symtom på tyfoidfeber

Det tar oftast 10 till 14 dagar från det att du blir smittad tills du blir sjuk.
Du kan få ett eller flera av följande symtom vid tyfoidfeber:

  • hög feber under lång tid
  • muskelvärk
  • huvudvärk
  • förstoppning som sedan övergår till diarré
  • förvirring
  • rodnande utslag.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du inte är vaccinerad och tror du har smittats av tyfoidfeber.

Sök genast vård om du har hög feber och är i länder där det finns risk för smitta. Det gäller även när du får hög feber efter en sådan resa.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 om du vill ha sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård.

Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vård utomlands.

Så sprids tyfoidfeber

Tyfoidfeber sprids bland annat med förorenat vatten eller genom att du äter mat som inte är ordentligt kokt eller stekt. Ofta är det smitta med mat som har tillagats vid för låg temperatur så att bakterierna i maten inte har dött.

Det är bra att tvätta händerna ofta.

Hur skyddar jag mig mot tyfoidfeber?

Du kan skydda dig mot tyfoidfeber genom att vaccinera dig. Tyfoidfeber förekommer mest i Afrika, Sydamerika och Sydostasien.

Kontakta en vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du ska resa och behöver skydd mot tyfoidfeber. Här kan du hitta vård.

Behandling

Du som är smittad eller sjuk får behandling med antibiotika på sjukhus. Du blir nästan alltid frisk om du får behandling. Men ibland kan inre organ bli skadade. 

Tyfoid är en så kallad allmänfarlig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. All vård i Sverige är avgiftsfri, både undersökning och behandling.

Påverka och delta i vården

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning. 

Mer på 1177.se

Reseråd och vaccinationer

Här kan du läsa mer om allmänna råd inför resan, information om sjukdomar och vilka vaccinationer som kan behövas.

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Till toppen av sidan