Ovanliga infektioner och tillstånd

Toxic shock syndrome, TSS

Toxic shock syndrome, TSS, är en komplikation som kan uppstå vid vissa bakteriella infektioner. Bakterierna utsöndrar ett gift som gör att blodtrycket sjunker kraftigt och kroppens vävnader får inte tillräckligt med syre. TSS är mycket ovanligt men kan vara allvarligt och du måste därför få behandling snabbt.

TSS kallas ibland för tampongsjuka eftersom personer som använder tampong kan bli sjuka. De flesta fall av TSS har beror dock inte på tamponganvändning.

Mer på 1177.se

Så fungerar mens

Mens är en blödning från livmodern. Hur mycket du blöder varierar från person till person.

Infektion med gula stafylokocker

Gula stafylokocker är en vanlig bakterie som många bär på utan att få några besvär. Bakterierna kan ge upphov till infekterade sår men även matförgiftning.

Så fungerar immunförsvaret

Kroppens immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret.

Till toppen av sidan