Ovanliga infektioner och tillstånd

Stelkramp

Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av bakterier och gör att du får ihållande kramper i musklerna. Stelkramp är livshotande, men om du får tidig behandling blir du oftast återställd.

De flesta i Sverige har ett bra skydd mot stelkramp. Du som är född i Sverige efter 1960 är oftast vaccinerad genom vaccinationsprogrammet för barn. Förnya din vaccination om det är mer än 20 år sedan du fick vaccin där stelkrampsskydd ingick.

Så smittar stelkramp

Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion. Den börjar oftast i ett sår som har kommit i kontakt med bakterier som finns i jord. Djurbett som inte är förorenade med jord innebär ingen ökad risk för stelkramp jämfört med andra sårskador. Stelkramp smittar inte mellan människor.

Det tar oftast mellan tre dygn och tre veckor från smittotillfället till att du blir sjuk.

Symtom på stelkramp

Stelkramp orsakas av bakterier. De bildar ett gift som kan göra att du blir känsligare för ljud och ljus. Du kan också få ihållande kramper i musklerna och svårt att andas. Kramperna börjar i ansiktet och halsen och sprider sig till armar och ben.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har stelkramp. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Kontakta en vårdcentral om ett eller fler påståenden som nämns nedan stämmer in på dig:

  • Du är inte vaccinerad mot stelkramp.
  • Du har inte fått så många vaccinationer som behövs.
  • Du har fått ett djurbett eller annat sår och är osäker på om du har ett tillräckligt vaccinationsskydd.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Då får du hjälp att bedöma dina symtom och kan få råd om vad du kan göra själv och om du bör söka vård. Du kan läsa mer om vad som gäller om du behöver vård i texten Vård utomlands.

Behandling

Vid behandling av stelkramp är det vanligt att få kramplösande läkemedel, antibiotika och immunglobulin som fungerar som ett motgift.

Du kan få kramper och svårt att andas om du har fått stelkramp. Därför kan du behöva vård i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Det kan ta flera veckor.

Kontrollera stelkrampsskyddet

Vid alla typer av sår som kan ha kommit i kontakt med stelkrampsbakterier bör stelkrampsskyddet ses över. Du behöver inte ta en extra dos om du följt barnvaccinationsprogrammet i Sverige och det inte har gått 20 år sedan senaste dosen.

Kontakta en vårdcentral om du är osäker på om du har stelkrampsskydd.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte talar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Mer på 1177.se

Vaccinationsprogram för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. Barnavårdscentralen och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna.

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan