Infektioner på huden

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en vanlig virussjukdom som de flesta barn får, oftast i åldern sex månader till två år. Febern varar i ungefär tre dygn och efter det får barnet ofta utslag på magen och ryggen. Sjukdomen går över av sig själv.

Ett barn kan bara få tredagarsfeber en gång och blir sedan immun. Det betyder att kroppen har ett försvar mot viruset.

Till toppen av sidan