Blodsjukdomar

Brist på vitamin B12

Vitamin B12 behövs för att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar. Om du har för lite B12 kan du få blodbrist. B12 tillverkas inte i kroppen, utan du får i dig det genom maten. B12 finns i mat från djurriket, främst i kött och mejeriprodukter.

Symtom

De röda blodkropparna har till uppgift att transportera syret från andningsluften till alla delar av kroppen. Syre behövs för de flesta av kroppens funktioner som till exempel blodbildning, ämnesomsättning och energiproduktion. Det gör att brist på röda blodkroppar kan ge många olika typer av symtom.  

Vanliga symtom vid blodbrist:

  • Du känner dig trött och orkeslös.
  • Du har svårt att koncentrera dig.
  • Du känner dig yr.
  • Du känner att du blir andfådd lättare än förut.
  • Du får hjärtklappning.
  • Du får huvudvärk.
  • Du får öronsus.

Blodbrist på grund av för lite B12 kan även ge besvär med slemhinnorna. Det kan till exempel vara sprickor i mungiporna eller sveda på tungan. Sveda på tungan beror på att den knottriga ytan på tungan försvinner och den blir i stället slät, röd, blank och svider.

Blodbrist på grund av för lite B12 kan också ge besvär från nervsystemet. Det kan vara i form av stickningar, domningar och försämrad känsel med början i fötterna. Du kan känna dig osäker när du går och få försämrade reflexer i vaderna och fotsulorna Svår B12-brist kan även ge symtom som försämrat minne, depression och försämrad syn.

Det är vanligt att symtomen för blodbrist på grund av för lite B12 tilltar långsamt under flera månader och ibland under flera år.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har blodbrist. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kan jag förebygga blodbrist på grund av B12?

Du som har glutenintolerans eller har opererats i magsäcken kan behöva förebyggande behandling med B12, järn och folsyra. Diskutera med din läkare om det kan vara aktuellt för dig.

Du som bara äter vegansk mat kan behöva kosttillskott eftersom vitamin B12 främst finns i mat från djurriket.

Undersökningar och utredningar

På vårdcentralen får du berätta om dina symtom. Därefter gör läkaren en kroppsundersökning. Du får också lämna ett blodprov som kontrollerar hur mycket hemoglobin du har i blodet. Det förkortas  Hb och kallas också blodvärde. Provet visar om du har blodbrist och vilken typ av blodbrist som du har. 

När läkaren misstänker att du har B12-brist frågar hen till exempel om slemhinnan i munnen svider och är röd, om du har försämrad känsel i fötterna och om du har försämrade reflexer.

Ibland kan du få du remiss till en läkare som är specialist på till exempel blodsjukdomar.

Ytterligare blodprover

Resultatet av det första blodprovet visar läkaren vilken typ av blodbrist du har och vilka ytterligare prover som behöver tas. Du kan ha brist på B12 eller folsyra om de röda blodkropparna är förstorade. Då mäts halten av dessa ämnen i blodet. Folsyrabrist kan ge liknande symtom som brist på vitamin B12 och man kan också ha dessa brister samtidigt. Det finns också särskilda blodprover som kan visa om du har sjukdomen perniciös anemi, som ger B12-brist.

Gastroskopi

Ibland görs även en utredning med gastroskopi. Då tar läkaren samtidigt prover från slemhinnan i magen för undersökning i mikroskop.

Benmärgsundersökning

Du kan också behöva genomgå en benmärgsundersökning. Då bedövas du först i huden och sedan djupare ner mot benhinnan på det ställe där provet ska tas. Det är oftast på baksidan av bäckenbenet. 

Behandling

Du behöver få behandling med vitamin B12 om du har blodbrist på grund av för lite B12.

Tabletter eller sprutor

Du behöver få behandling med B12 livet ut om du har fått diagnosen perniciös anemi. Det är den vanligaste orsaken till B12-brist och orsakas av en brist på proteinet IF. Du kan få tabletter som du ska ta varje dag eller sprutor var tredje månad.

Du får alltid sprutor till en början om du har mycket lågt blodvärde eller om du har symtom från nerverna i benen.

Det är mycket ovanligt att få biverkningar av behandlingen.

Blodvärdet blir snabbt bättre om du får behandling

Blodvärdet brukar stiga snabbt i och med behandlingen. Värdet brukar bli som det ska vara efter några veckor om du har måttlig blodbrist. Det kan ta ett par månader om du har svår blodbrist med mycket lågt blodvärde. Det tar ofta längre tid att bli av med symtom från nervsystemet. Sådana symtom kan bli bestående om de har hunnit bli svåra.

Det är ovanligt att behöva blodtransfusioner

Kroppen hinner anpassa sig eftersom B12-brist oftast gör att blodvärdet sänks långsamt. Det innebär att det är mycket ovanligt att behöva behandling med blodtransfusion även om blodvärdet är mycket lågt. Det är vanligare med blodtransfusion vid blodbrist som har uppstått snabbt.

Blodbristen kan bero på något annat

Om ditt blodvärde inte blir bättre av B12-behandlingen kan det bero på att det finns någon annan orsak till blodbristen.

Vad händer i kroppen?

Kroppen behöver B12 för att bilda röda blodkroppar. I de röda blodkropparna finns hemoglobin. Det är ett järnhaltigt ämne som fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till kroppens celler. Hos en person som har brist på B12 bildas det färre röda blodkroppar än hos en person utan brist.

B12 behövs också för att till exempel nervsystemet och ämnesomsättningen ska fungera.

Du får i dig B12 genom maten

Vitamin B12 kan inte tillverkas i kroppen, utan du får i dig det genom maten du äter. När B12 kommer ner i tolvfingertarmen måste det binda sig till ett särskilt protein för att kunna tas upp i kroppen. Proteinet kallas intrinsic factor och förkortas IF.

B12 finns i mat från djurriket

Vitamin B12 tillverkas av mikroorganismer i naturen, äts av djur och finns därför tillgängligt i människors föda. Det finns framför allt i kött och mejeriprodukter. Största mängden finns i kött, lever, fisk, skaldjur, ägg, mjölk och ost.

Du som bara äter vegansk kost kan ha svårt att få i dig tillräckligt med B12 genom maten. Vissa vegetabiliska drycker som sojadryck, havredryck och risdryck är berikade med B12. Det kan vara bra att välja någon av dessa om du inte äter kött eller mejeriprodukter.

Tänk på att inte ge risdryck till barn som är yngre än sex år, eftersom ris kan innehålla arsenik.

Hur mycket B12 behöver jag?

Du som brukar äta mat från djurriket får i dig mellan 5 till 15 mikrogram B12 vitamin om dagen. Vuxna bör få i sig minst 2 mikrogram vitamin B12 om dagen. Överskott av vitamin B12 lagras i levern och lagren räcker i flera år.

Vad kan orsaka blodbrist på grund av för lite B12?

B12-brist kan uppstå på flera olika sätt.

Perniciös anemi

Perniciös anemi beror på en brist på proteinet IF, som bildas i magsäcken och behövs för att B12 ska tas upp i kroppen.

Den vanligaste orsaken till brist på IF är en speciell form av inflammation i magsäckens slemhinna som du kan ha haft under en lång tid. Inflammationen kallas för kronisk autoimmun gastrit. Då angriper det egna immunförsvaret de celler som producerar IF och saltsyra i magsäcken. Det är en så kallad autoimmun reaktion. Reaktionen kan pågå länge, ibland under flera år.

Andra autoimmuna sjukdomar ökar risken för kronisk autoimmun gastrit

Personer som har andra så kallade autoimmuna sjukdomar som till exempel diabetes typ 1, autoimmun sköldkörtelinflammation och Addisons sjukdom har oftare den här speciella formen av inflammation i magslemhinnan. Därmed har de också en ökad risk att få perniciös anemi.

Kronisk autoimmun gastrit har inte något samband med magkatarr.

Hur vanligt är perniciös anemi och B12-brist?

Ungefär en procent av befolkningen i Sverige har perniciös anemi. Sjukdomen är vanligare vid högre ålder. Det är ovanligt att få perniciös anemi före 30 års ålder.

Perniciös anemi kan vara ärftligt

Du som har nära genetiska släktingar med kronisk autoimmun gastrit har större risk att själv få inflammationen och därmed perniciös anemi.

Det finns också en mycket ovanlig form av brist på B12 som beror på gener. Sjukdomen innebär att man har brist på proteinet IF utan att ha kronisk gastrit.

Störningar i bakteriefloran

En annan orsak till B12-brist kan vara långvarig behandling med vissa läkemedel. De kan störa tarmens bakterieflora så att upptaget av B12 blir sämre. Det gäller vissa läkemedel mot halsbränna, magsår, diabetes och systemisk skleros.

Sjukdomar i tarmen

Ytterligare en orsak till blodbrist på grund av för lite B12 kan vara att du har en tarmsjukdom som försämrar upptaget av B12. Några exempel är glutenintolerans och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom. Det är vanligt att också ha brist på järn och folsyra om man har brist på B12 på grund av en tarmsjukdom.

Operationer i magsäcken

Du kan få brist på B12 om en del av magsäcken kopplas ur, till exempel vid vissa fetmaoperationer. De celler som tillverkar proteinet IF kan då bli för få.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Aktuella artiklar

Så fungerar blodet

Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod.

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Till toppen av sidan