BLODSJUKDOMAR

Brist på vitamin B12

Vitamin B12 behövs för att kroppen ska kunna bilda röda blodkroppar. Om du har för lite B12 kan du få blodbrist. B12 tillverkas inte i kroppen utan du får i dig det genom maten. B12 finns i mat från djurriket, främst i kött och mejeriprodukter.

I den här texten kan du läsa om de vanligaste symtomen på blodbrist på grund av för lite B12. Du kan också läsa mer om när du ska söka vård och olika behandlingar. Blodbrist kan även bero på att du har för lite järn. Du kan även ha blodbrist av andra anledningar.

Symtom

De röda blodkropparna har till uppgift att transportera syret från andningsluften till alla delar av kroppen. Syre behövs för de flesta av kroppens funktioner, som blodbildning, ämnesomsättning och energiproduktion. Det gör att brist på röda blodkroppar kan ge många olika typer av symtom.  

Vanliga symtom vid blodbrist:

  • Du känner dig trött och orkeslös.
  • Du har svårt att koncentrera dig.
  • Du känner dig yr.
  • Du känner att du blir andfådd lättare än förut.
  • Du får hjärtklappning.
  • Du får huvudvärk.
  • Du får öronsus.

Blodbrist på grund av för lite B12 kan även ge besvär med slemhinnorna. Det kan till exempel vara sprickor i mungiporna eller sveda på tungan. Tungsveda beror på att den knottriga ytan på tungan försvinner och den i stället blir slät, röd, blank och svider.

Brist på B12 kan också visa sig som besvär från nervsystemet. Det kan vara i form av stickningar, domningar och försämrad känsel, med början i fötterna. Du kan känna dig osäker när du går och få försämrade reflexer i vader och fotsulor. Svår B12-brist kan även ge symtom som försämrat minne, depression och försämrad syn.

Det är vanligt att symtomen för blodbrist på grund av för lite B12 tilltar långsamt under flera månader och ibland under flera år.

När och var ska jag söka vård?

Sök vård på en vårdcentral om du misstänker att du har blodbrist. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

 

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Undersökning

På vårdcentralen gör läkaren en allmän kroppsundersökning. Du får också lämna ett blodprov som kontrollerar hur mycket hemoglobin du har i blodet. Det förkortas ofta till Hb. Ibland kallas det också för blodvärde. Provet visar om du har blodbrist och vilken typ av blodbrist som du har. 

När läkaren misstänker att du har B12-brist ställs vissa frågor, till exempel om slemhinnan i munnen svider och är röd, om du har nedsatt känsel i fötterna och om du har försämrade reflexer.

Ibland kan du få du en remiss till en läkare som är specialist på till exempel blodsjukdomar.

Ytterligare blodprover

Resultatet av det första blodprovet visar vilken inriktning utredningen ska ha. Om de röda blodkropparna är förstorade, kan du ha brist på B12 eller folsyra. Då mäts halten av dessa ämnen i blodet. Folsyrabrist kan ge liknande symtom som brist på vitamin B12, och man kan ha dessa brister samtidigt. Det finns också blodprover som kan visa om du har sjukdomen perniciös anemi, som ger B12-brist.

Gastroskopi

Ibland görs även en utredning med gastroskopi. Ett gastroskop består av en böjlig slang som leds ner till magsäcken genom munnen. Gastroskopet överför bilder av magsäcken och översta delen av tunntarmen till en bildskärm. Med hjälp av gastroskopet kan läkaren också ta prover från slemhinnan i magen för att undersöka det i mikroskop.

Benmärgsundersökning

Du kan också få göra en benmärgsundersökning, det beror på vad blodproverna visade. Då bedövas du först i huden och sedan djupare ner mot benhinnan på det ställe där provet ska tas, oftast på baksidan av bäckenbenet. Sedan för läkaren in en nål för att suga ut benmärg, som därefter undersöks i mikroskop. Undersökningen tar femton till trettio minuter, men själva bedövningen och sticket tar bara några minuter.

Behandling

Du behöver få behandling med vitamin B12 om du har blodbrist på grund av för lite B12.

Tabletter eller injektioner

Om du har fått diagnosen perniciös anemi får du behandling med B12 livet ut. Du kan få tabletter som du ska ta varje dag eller sprutor var tredje månad. Läkaren diskuterar med dig om vilket du föredrar.

Du får alltid sprutor till en början om du har mycket lågt blodvärde eller om du har symtom från nerverna i benen.

Ovanligt med biverkningar

Det är mycket ovanligt att få biverkningar av behandlingen.

Blodvärdet blir snabbt bättre om du får behandling

Blodvärdet brukar stiga snabbt i och med behandlingen och bli normalt efter några veckor om du har måttlig blodbrist. Det kan ta ett par månader om du har svår blodbrist med mycket lågt blodvärde. Om du har symtom från nervsystemet tar det ofta längre tid att bli av med dem. Om det har hunnit uppstå svåra symtom från nervsystemet kan dessa bli bestående.

Det är ovanligt att behöva blodtransfusioner

Eftersom B12-brist oftast gör att blodvärdet sänks långsamt, hinner kroppen anpassa sig. Det innebär att det är mycket ovanligt att behöva behandling med blodtransfusion, även om blodvärdet är mycket lågt. Det är vanligare med blodtransfusion vid blodbrist som uppstått snabbt.

Blodbristen kan bero på något annat

Om ditt blodvärde inte blir bättre av B12-behandlingen kan det bero på att det finns någon annan orsak till blodbristen.

Vad händer i kroppen?

Kroppen behöver B12 för att bilda röda blodkroppar. I de röda blodkropparna finns hemoglobin. Det är ett järnhaltigt ämne som fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till kroppens celler. Hos en person som har brist på B12 bildas det färre röda blodkroppar än hos en person utan brist.

B12 behövs också för att till exempel nervsystemet och ämnesomsättningen ska fungera.

Du får i dig B12 genom maten

Vitamin B12 kan inte tillverkas i kroppen utan du får i dig det genom maten du äter. När B12 kommer ned i tolvfingertarmen måste det binda sig till ett protein som kallas intrinsic factor, IF, för att kunna tas upp i kroppen.

B12 finns i mat från djurriket

Vitamin B12 produceras av mikroorganismer i naturen, äts av djur och finns därför tillgängligt i människors föda, framför allt i kött och mejeriprodukter. Största mängden finns i kött, lever, fisk, skaldjur, ägg, mjölk och ost.

Du som bara äter vegansk kost kan ha svårt att få i dig tillräckligt med B12 genom maten. Vissa vegetabiliska drycker som sojadryck, havredryck eller risdryck är berikade med B12. Det kan vara bra att välja någon av dessa om du inte äter kött eller mejeriprodukter.

Tänk på att inte ge risdryck till barn som är yngre än sex år, eftersom ris kan innehålla arsenik.

Hur mycket B12 behöver jag?

Du som brukar äta mat från djurriket får i dig mellan 5 till 15 mikrogram B12 vitamin om dagen. Vuxna bör få i sig minst 2 mikrogram vitamin B12 om dagen. Överskott av vitamin B12 lagras i levern och lagren räcker i flera år.

Olika orsaker till blodbrist på grund av för lite B12

B12-brist kan uppstå på flera sätt.

Perniciös anemi

Perniciös anemi är den vanligaste orsaken till B12-brist och orsakas av en brist på proteinet IF, intrinsic factor, som bildas i magsäcken och behövs för att B12 ska tas upp i kroppen.

Den vanligaste orsaken till brist på IF är en speciell form av inflammation i magsäckens slemhinna som du kan ha haft under en lång tid. Inflammationen kallas för kronisk autoimmun gastrit. Då angriper det egna immunförsvaret de celler som producerar IF och saltsyra i magsäcken. Det är en så kallad autoimmun reaktion. Reaktionen kan pågå länge, ibland under flera år.

Andra autoimmuna sjukdomar ökar risken för kronisk autoimmun gastrit

Personer som har andra så kallade autoimmuna sjukdomar, som till exempel diabetes typ 1, autoimmun sköldkörtelinflammation och Addisons sjukdom, har oftare den här speciella formen av inflammation i magslemhinnan. Därmed har de också en ökad risk att få perniciös anemi.

Kronisk autoimmun gastrit har inte något samband med magkatarr.

Hur vanligt är perniciös anemi och B12-brist?

Cirka en procent av befolkningen har perniciös anemi. Sjukdomen är vanligare vid högre ålder. Det är ovanligt att få perniciös anemi före 30 års ålder.

Perniciös anemi kan vara ärftligt

Du som har nära släktingar med kronisk autoimmun gastrit har större risk att själv få inflammationen och därmed perniciös anemi.

Det finns också en mycket ovanlig, ärftlig form av blodbrist på grund av för lite vitamin B12. Sjukdomen innebär att man har brist på proteinet IF utan att ha kronisk gastrit.

Störningar i bakteriefloran

En annan orsak till B12-brist kan vara långvarig behandling med vissa läkemedel som kan störa tarmens bakterieflora så att upptaget av B12 blir sämre. Det gäller vissa läkemedel mot halsbränna, magsår, diabetes och systemisk skleros.

Sjukdomar i tarmen

Ytterligare en orsak till blodbrist på grund av för lite B12 kan vara att du har en tarmsjukdom som försämrar upptaget av B12. Några exempel är glutenintolerans och inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom. Det är vanligt att också ha brist på järn och folsyra om man har brist på B12 på grund av en tarmsjukdom.

Operationer i magsäcken

Brist på B12 kan uppstå om en del av magsäcken kopplas ur, till exempel vid vissa fetmaoperationer. De celler som tillverkar proteinet IF kan då bli för få.

Det kan också hända om en del av magsäcken opereras bort till exempel på grund av magsår. Det är mycket ovanligt, eftersom magsår numera behandlas med läkemedel.

Kan jag förebygga blodbrist på grund av B12?

Du som har glutenintolerans eller har opererats i magsäcken kan behöva förebyggande behandling med B12, järn och folsyra. Diskutera med din läkare om det kan vara aktuellt för dig.

Perniciös anemi går inte att förebygga.

Du som bara äter vegansk mat kan behöva kosttillskott eftersom vitamin B12 främst finns i mat från djurriket.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan