Yrsel, svimning och kramper

Kramper hos barn

Barn kan få olika slags kramper. Vanligast är feberkramper och affektanfall. Kramperna går oftast över inom några minuter.

I den här texten kan du läsa om de vanligaste kramperna hos barn. Åldrarna som anges är ungefärliga.

Till toppen av sidan