SKAPA OCH REVIDERA INNEHÅLL PÅ 1177.SE

Tillgänglighet

Alla sajter som produceras av Inera ska ha hög tillgänglighet. Det innebär att i princip alla personer ska kunna ta del av och förstå informationen, oavsett om man har synnedsättning, har svårt att läsa eller att förstå. Det är därför vi har så pass höga krav på form, text och bild.

Tillgänglighet beror på tre delar

Det är en kombination av följande som gör att våra sajter generellt har hög tillgänglighet:

  • bra design
  • bra kod
  • bra redaktörsarbete.

Bra design gör det lätt att hitta

En bra design innebär att det är lätt att hitta på sajten. Läsaren ska till exempel kunna hitta den information hen behöver, antingen genom att klicka sig fram i strukturträdet eller genom sökfunktionen.

Bra kod gör att sajten blir mer tillgänglig

Denna rubrik har rätt formatering i Epi, en H4-rubrik.
Denna rubrik har fel formatering, den är endast fetmarkerad. Den ser bra ut, men kan inte läsas av en skärmläsare.

Koden är arbetet bakom sajten. Rätt och bra kod gör att sajten kan användas av olika hjälpmedel. Skärmläsare är ett exempel på hjälpmedel.

Rätt typ av kod meddelar skärmläsaren vad det är som den läser upp, hur viktig texten är och var i texten eller på sajten skärmläsaren befinner sig.

Använd formateringen i Epi

Tillgängligheten ökar när du använder rätt funktioner i Epi. Använd till exempel rubrikformateringen och inte fet text när du ska göra en rubrik. En fet text ser bra ut som rubrik i publicerat läge, men en skärmläsare förstår inte att den fetade texten är en rubrik.

Läs mer om Epi:s olika funktioner och hur du arbetar med dem här.

Bra redaktörsarbete gör det lätt att förstå

I redaktörsarbetet ingår både arbete med text och bild, samt att använda de olika funktionerna i redaktörsverktyget på rätt sätt. Episerver är ett exempel på redaktörsverktyg.

Det finns språkliga riktlinjer som hjälper redaktörerna att skriva texter som är tydliga, lättlästa och lätta att förstå.

Bild och film ökar förståelsen

Det är ofta lättare att förstå en bild eller se en film än att läsa en text. Bild och film kan komplettera en text, eller förklara något som blir krångligt i en text. Det finns bildriktlinjer som hjälper bildredaktörerna med bildarbetet.

Till en bild eller film ska det helst finnas en bildtext eller filmtext. Då kan personer med synnedsättning ta del av informationen. Men en bild eller film utan text är bättre än ingen bild eller film alls.

Hög tillgänglighet reglerat i lag

Sedan 2019 ska sajter och appar från offentliga organ som till exempel myndigheter, regioner och kommuner i Sverige uppfylla ett antal krav för att vara tillgängliga.

Inera omfattas av lagen eftersom Inera utför tjänster med offentlig finansiering.

Att ha hög tillgänglighet är reglerat i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen grundas på ett tillgänglighetsdirektiv som gäller i EU.

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning är en ny myndighet som ska stötta digitaliseringen i den offentliga sektorn. Du kan läsa mer om lagen och vad den innebär på deras sajt:

Myndigheten för digital förvaltning förkortas till DIGG.

Till toppen av sidan