Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse för e-tjänster på 1177.se

Vårt mål är att e-tjänsterna på 1177.se ska kunna användas av alla. Tjänsterna ska vara tillgängliga för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

Vi arbetar löpande med att förbättra tillgängligheten i e-tjänsterna på 1177.se

Den här sidan beskriver hur e-tjänsterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskrivs också vilka kända tillgänglighetsproblem som finns på sidan och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den nivå av tillgänglighet som e-tjänsterna på 1177.se minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Hur tillgängliga är e-tjänsterna?

E-tjänsterna är huvudsakligen förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om e-tjänsternas tillgänglighet

E-tjänsterna uppfyller till största del nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Så testar vi e-tjänsterna

Vi gör löpande interna tillgänglighetstester och externa granskningar.

Brister i tillgängligheten

Här nedan beskrivs vilket innehåll i e-tjänsterna på 1177.se som brister i tillgänglighet.

Användning utan synförmåga

 • Det är svårt att använda en QR-kod för att logga in för dig som har problem med att se var koden är placerad på skärmen. Har du BankID på samma enhet som du loggar in på kan du göra det istället.
 • På vissa ställen är sidans rubriker och innehållsstruktur inte kodade på rätt sätt vilket kan göra det svårare för dig som inte ser innehållet att förstå sidans innehåll och hur saker hänger ihop.
 • Det är svårt för dig med skärmläsare att använda webbtidboken.
 • Ibland när det öppnas upp en ruta ovanpå innehållet (modaler) skapar det onödig förvirring för denna målgrupp.

Användning med nedsatt synförmåga

 • Det är svårt för dig med nedsatt syn att uppfatta förändringar som sker på sidan i ombudsläget.

Användning med kognitiv nedsättning

Vissa begrepp i en mottagnings e-tjänster kan vara svåra att förstå och hade blivit tydligare för denna användargrupp om de förklaras.

Högkostnadsskydd

Användning utan synförmåga

 • Det kan vara svårt att förstå vilket totalbelopp man är uppe i och hur nära man är att uppnå sitt frikort med skärmläsare.
 • Tabellen där informationen kring kostnadsuppgifter ligger kan byggas så att det är lättare för dig med hjälpmedel att förstå information.

Användning med nedsatt syn

 • Det kan vara svårt för denna grupp att hitta totalbeloppet på sidan.

Användning med kognitiv nedsättning

 • Då språket inte alltid är det lättaste så kan det vara en utmaning för dig med kognitiv nedsättning att förstå vad vissa ord betyder.

Listning

Användning utan synförmåga

 • Med vissa hjälpmedel kan det vara utmanande att läsa och acceptera villkoren för att byta vårdcentral.
 • Ibland hamnar fokus inte överst när nya sidor laddas, så användaren måste manuellt gå till starten av sidan.
 • Vissa utfällbara listor anger för skärmläsaranvändare att de har fler alternativ än vad som är möjliga att välja.

Användning med nedsatt syn

 • Vissa objekt har en högerställd placering som kan göra dem svåra att upptäcka för användare med förstorande hjälpmedel.

Användning med kognitiv nedsättning

 • Ditt nuvarande val av vårdcentral kan vara något svårt att förstå på startsidan.
 • När man backar i webbläsaren eller navigerar bakåt bland “Du är här” länkarna så kan information du fyllt i ha försvunnit.

Rapportera brister i e-tjänsternas tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänsternas tillgänglighet. Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker problem med tillgängligheten som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Har du beröm, kritik eller förslag på förbättringar ska du istället använda formuläret på den här sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan kontakta DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan