Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Process för kvalitetssäkrat innehåll

Allt innehåll på 1177.se, UMO och Youmo ska vara aktuellt, korrekt, relevant för läsaren och ha hög kvalitet. Kvalitetssäkringen sker i alla delmoment som du gör, oavsett om du producerar nytt eller reviderar befintligt innehåll.

Sammanfattning av de olika momenten för att kvalitetssäkra informationen

Processen för att kvalitetssäkra produktionen är indelad i fyra moment:

  • uppstart och research
  • produktion och intern granskning
  • extern granskning
  • publicering.

Varje moment innehåller ett antal aktiviteter. Läs mer i respektive kapitel.

Till toppen av sidan