Länkar

Länkriktlinjer för 1177.se

Länkar och puffar ska ge användarna möjlighet till kompletterande eller fördjupad information, igenkänning eller reflektion. Länkarna kan också bidra till ökad möjlighet till rådgivning eller underlätta kontakter med vården, organisationer eller myndigheter.

På den här sidan kan du läsa om riktlinjer för länkar på 1177.se. 

Vill du i stället hitta praktiska instruktioner för hur du lägger in och redigerar länkar och länklistor i Opti så hittar du dem här: Instruktioner för länkar.

Övergripande om länkar

 • Alla länkar ska leda till relevant information för respektive sajts målgrupp.
 • Alla länkar ska öppnas i samma fönster.
 • Alla externa länkar ska först skapas i Optis länkbibliotek och sedan hämtar man länken därifrån. Inga länkar läggs alltså in direkt i en artikel eller på någon annan sida.
 • Kontrollera att sidan som länken leder till finns kvar och är relevant när du reviderar en artikel.
 • Alla kopplade länkar ska tas bort vid avpublicering av innehåll.
 • Om du byter url på en sida kan du behöva göra en re-direct.

Länkar till externa sajter

Till största delen är det du som redaktör som letar upp material att länka till, men ibland kan faktagranskaren föreslå länkar.

Nya externa länkar bör stämmas av med minst en annan redaktör samt om det behövs med läkare eller en annan redaktör med medicinsk kompetens.

EU har kvalitetskriterier för hälsorelaterade webbplatser. De kan vara till hjälp när du ska avgöra om sidan uppfyller våra krav.

Webbplatserna vi länkar till ska uppfylla följande kriterier:

 • Innehållet ska vara relaterat till hälsa, sjukvård eller omsorg eller relationer.
 • Innehållet ska vara relevant för målgruppen.
 • Webbplatsen ska ha en tydlig avsändare som är lätt att hitta för användaren.
 • Webbplatsen ska vara seriös och fri från reklam och kommersiella budskap. Undantag görs för till exempel patientföreningar som inte är kommersiella men som tar emot sponsorbidrag i mindre omfattning. Vi tar ställning i varje enskilt fall.
 • Webbplatsen ska rikta sig till invånare i hela landet. Det gäller dock inte för regionala artiklar eller för tillägg på 1177.se.
 • Länka inte till personliga sidor i form av bloggar, poddar, sociala medier och liknande. Vi kan länka till bloggar, poddar och sociala medier som drivs av till exempel regioner, myndigheter eller public service, om de uppfyller kriterierna.
 • Vi länkar inte till forskningsstudier för att tipsa användaren om att delta.
 • Det går bra att länka till sidor på andra språk. Då ska det framgå av länktexten att den leder till en sida på ett annat språk.
 • Det går också att länka till externa appar, om de uppfyller ovanstående krav.

Länkar på 1177.se till patientorganisationer och stödverksamheter där du kan vara anonym

På 1177.se finns sidor med listor på stödverksamheter, patient- och anhörigorganisationer. Från dessa sidor länkar vi till utvalda, större verksamheter. Dessa sidor uppdateras vanligtvis en gång om året.

För dessa sidor gäller följande riktlinjer:

 • Verksamheterna ska inte rikta sig till en allt för specifik målgrupp. 
 • Verksamheten ska ha god tillgänglighet, det vill säga ta emot samtal under flera dagar i veckan eller svara på e-post i närtid.
 • Verksamheterna ska komplettera hälso- och sjukvårdens verksamheter och hänvisa dit när det behövs.

Exempel på sidor med listor på stödverksamheter:

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Patientföreningar och närståendeföreningar

Brödtextlänka eller lägga nedanför artikeln?

Det finns både fördelar och nackdelar med att placera länkar i brödtexten och med att lägga dem separat. Därför får varje redaktör med hjälp av det som står i dessa riktlinjer avgöra vilket som funkar bäst i olika sammanhang.

Exempel på nackdelar med brödtextlänkar:

De försämrar läsbarheten och kan försvåra navigering, särskilt i mobilen.

Exempel på fördelar med brödtextlänkar:

De underlättar för användarna att hitta viktig information i rätt kontext.

De gör det lättare att hålla texterna korta och koncisa, och undvika oöverskådliga länklistor under artiklarna.

Tänk på det här när du brödtextlänkar

Fundera på om länkarna behövs. Kanske är det enkelt för användarna att hitta informationen ändå genom sök eller navigering. 

Brödtextlänka när länken bör finnas i sin kontext för att användaren enkelt och snabbt ska kunna hitta fördjupad information. Ibland är det bättre att ha flera länkar i samma mening i stället för att utveckla varje besvär och information om var man kan få hjälp. Exempel: "Du blir nedstämd, irriterad, får ångest eller sömnproblem". Försök att undvika brödtextlänkar i meningar före och efter en mening som innehåller flera brödtextlänkar.

Fundera på om det fungerar att samla länkarna i en punktlista direkt efter aktuellt stycke i stället.

 • Länka inte i rubriker eller mellanrubriker.
 • Det går bra att länka i punktlistor.
 • Ofta är det bra att länka ett ord första gången det dyker upp.
 • Det ska tydligt framgå om det är en länk till en annan sajt. Exempel: ”Du kan läsa mer om sjukskrivning på Försäkringskassans webbplats” eller ”Läs mer på UMO.se”.
 • Länka direkt till den relevanta sidan på den externa webbplatsen. I exemplet ovan bör länken om sjukskrivning leda direkt till Försäkringskassans information om sjukskrivning, inte till startsidan.

Tänk på det här när du länkar i länklista eller pufflista?

Länkar till närliggande och viktig information ska placeras i en länklista i slutet av artikeln.

Länkar till information som inte är lika nära kopplad till innehållet eller som har lägre prioritet ska placeras i pufflistan.

Länka inte till samma innehåll i både länklistan och pufflistan.

Länklistor

Här länkar du till innehåll som är nära kopplat till innehållet. Det kan vara både interna och externa länkar.

Lägg interna länkar före externa om de har samma relevans. Du kan också göra två länklistor. En för interna länkar och en för externa länkar.

Länka inte till för många enskilda ”stödställen”, länka i första hand till våra listor med stödställen.

Ha helst inte fler än sju länkar i länklistan, men det är okej att göra undantag när det behövs.

Du kan ha länkar i länklistan som du redan har länkat till i brödtexten – om det är viktig information. Annars undvik att dubblera.

Så gör du: länklistor

Pufflistor

Här lägger du puffar till interna sidor som inte har lika hög prioritet att länka till men som ändå är relevanta att tipsa om.

Så gör du: Artikelpuffar

Skapa länkarna i länkarkivet

Skapa alltid externa länkar i Optis länkarkiv och peka sedan ut dem från den text du arbetar med. Fördelen med att göra så är att man kan peka ut länken från många artiklar samtidigt.

Behöver länken uppdateras eller ändras räcker det att ändra i länkarkivet så slår det igenom på alla ställen där länken används.

Så gör du: externa länkar i Optis länkarkiv.

Länka så det funkar med uppläsningsverktyg.

Det klickbara ordet eller frasen får gärna vara identiskt med rubriken i artikeln det länkar till. Försök annars göra så att länktexten och rubriken är så lika som möjligt. Annars kan användarna tro att de hamnat fel.

Ibland behöver du skapa en mening för att kunna brödtextlänka på ett logiskt sätt. Exempel: "Du kan läsa mer om sjukdomen på Socialstyrelsens sida om ovanliga diagnoser".

Undvik brustna länkar

Det är viktigt att länkarna är aktuella.

Redaktionen ser regelbundet över brustna länkar och åtgärdar dessa.

Du bör också gå igenom länkarna och se så att de inte är trasiga eller inaktuella på annat vis när du reviderar en text.

Ta bort länkarna vid avpublicering

Det är viktigt att du tar bort de länkar som pekar på en text som du vill avpublicera. Ta bort länkningen innan du avpublicerar texten.

Så gör du: Avpublicera en sida

Aktuella artiklar

Instruktioner för länkar

Instruktioner för att arbeta med länkar på 1177.se och på UMO.

Sökdrivna länklistor

Med en sökdriven länklista kan du länka till en viss typ av text inom en vald kategori.

Länka till Hitta och jämför vård

Här kan du läsa om hur du skapar länkar till Hitta och jämför vård. Länkarna kan gå till enskilda kontaktkort eller till söklistor.

Instruktioner och riktlinjer

Här hittar du instruktioner och riktlinjer för hur du arbetar i Optimizely.

Till toppen av sidan