Skador på huvud och ögon

När barn slår i huvudet

Det är vanligt att barn ramlar och slår i huvudet. Det brukar inte vara allvarligt, men vid kraftigare slag mot huvudet kan barnet behöva undersökas av läkare. Sök genast vård om barnet förlorar medvetandet eller inte mår bra efter att ha slagit i huvudet.

När barn slår i huvudet kan de få en hård svullnad under huden som kallas bula. Den kan göra ont och kännas öm. Det kan också bli svullet omkring bulan och barnet kan få ont i huvudet. Bulan försvinner oftast av sig själv efter några dagar.

Ibland kan slaget mot huvudet bli kraftigare. Det kan till exempel hända om barn ramlar ner från skötbordet, cyklar omkull eller ramlar av en häst. Då kan barnet få en hjärnskakning eller en blödning inuti huvudet. När barnet slår sig så hårt är det vanligt att hen förlorar medvetandet en kort stund.

Läs mer på 1177.se

Säkerhet för barn

Barn utvecklas snabbt och upptäcker världen omkring sig. Du behöver se till att det är säkert och att hen undviker olyckor. Här får du bland annat tips om vad du kan göra hemma, när barnet cyklar eller leker utomhus.

Hjärnskakning

Du kan få hjärnskakning om du slår i huvudet hårt. Det är oftast inte allvarligt. Men om du har svimmat efter ett slag mot huvudet eller inte minns vad som har hänt är det viktigt att genast söka vård.

Till toppen av sidan