Bett, stick och växter

Algförgiftning

Du kan få algförgiftning om du badar i vatten som har blommande alger. Det kan också hända om du råkar svälja vatten eller äta fisk från sjöar med algblomning. Algförgiftning kan orsaka klåda, huvudvärk och illamående med kräkningar och diarré. Barn som leker vid strandkanten och får kallsupar är ofta mest utsatta.

Alger i vatten. Fotografi.
Algerna blommar framför allt mellan juli och september när vattnet är som varmast.

Vattenytan täcks av en blågrön, grön eller gulgrön hinna när algerna blommar. Vattnet kan också bli grumligt av små, tunna trådar eller små gryn som liknar barr. Vattnets smak och doft kan också vara förändrade.

Algförgiftning kallas också för algtoxinförgiftning.

Läs mer om algblomning och badvattnets kvalité på Havs och Vattenmyndighetens webbsida.

Symtom

Du som har fått i dig gift från alger kan få ett eller flera av följande besvär: 

  • hudutslag och klåda
  • besvär i ögonen, till exempel röda ögon och att det kliar
  • huvudvärk
  • magsjuka med illamående, kräkningar och diarré.

Du kan också få feber och bli svag i musklerna om du har fått i dig stora mängder gift. Din lever och dina njurar kan också påverkas.

Besvären brukar komma efter några timmar

Besvären brukar komma några timmar efter att du har badat eller fått i dig vatten med blommande alger.

Magsjukan brukar vara kvar i något eller några dygn. Därefter kan du känna dig sjuk ytterligare någon dag.

När och var ska jag söka vård?

Ring telefonnummer 1177 om du misstänker algförgiftning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom och hjälp med var du kan söka vård om du behöver det. 

Du kan också ringa Giftinformationscentralen som kan nås dygnet runt genom 112, eller 010-456 67 00.

Du kan även behöva kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som tar vattenprover.

Hur kan jag undvika algförgiftning?

Giftet i algerna försvinner inte även om du kokar vattnet, eller använder avsaltningsanläggning. Följ dessa råd för att undvika algförgiftning:

  • Undvik vatten med blommande alger. Håll särskilt barn och husdjur borta från stränderna. Du kan bli sjuk även om du bara sväljer små mängder vatten. Det gäller särskilt om det är mycket algblomning. 
  • Rör inte algmassor som ligger uppspolade på land.
  • Det kan finnas gift kvar i vattnet även om det inte syns några alger. Därför är det bra att vänta några dagar med att bada i skyddade badvikar när algblomningen är över, även om vattnet ser bra ut.

Gör så här om du har badat i vatten med blommande alger:

  • Duscha och tvåla in hela kroppen. Skölj noga med rent vatten.
  • Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot algförgiftning. Sjukvården behandlar dig utifrån de besvär du har.

Vad är algförgiftning?

Algförgiftning orsakas av ett gift. Det bildas när vissa alger snabbt förökar sig i vattnet.

Vanligaste giftalgen är cyanobakterierna. De kan avge gift som kan påverka nerverna, levern eller tarmarna.

Algerna blommar oftast mellan juli och september

Algerna blommar framför allt mellan juli och september när vattnet är som varmast. Mindre algblomningar och algblomningar inom vissa områden kan också förekomma senare under året.

Vanligast i sött och bräckt vatten

Cyanobakterier finns i sött och bräckt vatten, till exempel i sjöar och i Östersjön. Vindar och strömmar kan även föra med sig de giftiga cyanobakterierna från Östersjön till andra platser, till exempel till den svenska västkusten.

Barn får oftare algförgiftning än vuxna

Barn som leker vid strandkanten får lätt många kallsupar. Därför är de ofta mer utsatta för algförgiftning än andra.

Hundar, katter och andra husdjur är särskilt känsliga för alggifterna.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Vattensäkerhet för barn och vuxna

Många människor tycker det är roligt att vistas vid och i vatten. Samtidigt är det lätt att överskatta sin egen förmåga. Drunkningsolyckor kan hända överallt där det finns vatten som till exempel i badkar, sjöar, vattenpölar, bassänger eller på öppet hav.

Råd vid mycket varmt väder

När det är mycket varmt är det extra viktigt att dricka mycket och att du skyddar dig från solen.

Till toppen av sidan