Så fungerar kroppen

Så fungerar örat, hörseln och balanssinnet

Örat består av flera olika delar. I innerörat finns både hörselsnäckan och balansorganet. Örats olika delar tar emot och bearbetar information om ljud och kroppsläge. Informationen skickas sedan vidare till hörselcentrum och balanscentrum i hjärnan.

I den här texten kan du läsa om örats olika delar och om hur hörseln och balanssinnet fungerar.

Örats olika delar

Örat kan delas in i följande delar:

  • ytterörat
  • mellanörat
  • innerörat.
Örat kan delas in i ytterörat, mellanörat och innerörat.

Ytterörat samlar upp ljud

Ytterörat består av två delar, öronmusslan och hörselgången.

Öronmusslan

Öronmusslan är den del av örat som sitter utanpå kroppen. Öronmusslan består av brosk som är täckt av hud. Ett undantag är örsnibben. Där finns inget brosk utan bara lite fett.

Hörselgången

Hörselgången är omgiven av ben i den inre delen och brosk i den yttre delen. Huden i hörselgången innehåller körtlar som bildar öronvax.

Trumhinnan

Längst in i hörselgången sitter trumhinnan. Trumhinnan består av bindväv och är tunn och rörlig. Ljudvågor som når trumhinnan gör att trumhinnan rör sig. Trumhinnan är känslig och kan spricka om trycket ökar kraftigt. Ett sådant tryck kan komma utifrån, till exempel av en smäll mot örat eller av att något har petats in i örat. Trycket kan också komma inifrån, till exempel vid öroninflammation. Oftast läker trumhinnan snabbt av sig själv efter en skada.

I mellanörat finns hörselbenen

Innanför trumhinnan finns ett hålrum som kallas mellanörat. I mellanörat finns tre hörselben. De tre benen är hammaren, städet och stigbygeln. Benen ledar mot varandra och för rörelsen vidare via en bindvävshinna som täcker en öppning in mot innerörat. Denna öppning kallas ovala fönstret.

Mellanörat. Längst in i hörselgången sitter trumhinnan. När ljudvågorna når trumhinnan rör den sig. Rörelsen i trumhinnan förs vidare till hörselbenen, hammaren, städet och stigbygeln. Stigbygeln täcker ovala fönstret som är öppningen in till innerörat.

Örontrumpeten

När vi är friska är trycket på båda sidor om trumhinnan ungefär detsamma. Då kan trumhinnan röra sig fritt. Mellanörat har kontakt med svalget genom en smal gång som kallas örontrumpeten. Denna gång är vanligtvis stängd men öppnar sig när du sväljer och gäspar. På detta sätt hålls trycket i mellanörat som det ska vara. Du kan jämna ut trycket i örat genom att hålla för näsan och samtidigt blåsa. Då pressar du upp luft i mellanörat genom örontrumpeten.

Innerörat

Innerörat består av hörselsnäckan och balansorganet. 

Hårceller registrerar ljud och balansintryck

Inuti hörselsnäckan och balansorganet finns sinnesceller som kallas hårceller. Det är celler med små tunna hår på ytan. Hårcellerna tar emot information om ljud och balans och skickar vidare informationen till hjärnan genom hörsel- och balansnerven.

Innerörat består av snäckan och balansorganet.

Så fungerar hörseln

Redan vid sex månader kan ett foster reagera på ljud. Hörseln utvecklas sedan snabbt.

Ljud är vågrörelser

Öronmusslan fångar upp ljudet som finns i omgivningen. Ljudvågorna leds sedan genom hörselgången, in mot trumhinnan. Ljudvågorna gör att trumhinnan sätts i svängning. Rörelsen överförs till innerörat med hjälp av de tre hörselbenen, städet, hammaren och stigbygeln. Stigbygeln täcker en öppning in till innerörat som kallas det ovala fönstret.

Vätskan i innerörat för rörelsen vidare

I innerörat finns vätska som för rörelsen vidare. Utöver ovala fönstret finns det ytterligare en öppning in till innerörat från mellanörat. Denna öppning kallas det runda fönstret. De två öppningarna gör att vätskan kan röra sig i de kanaler som finns i innerörat.

Du blir medveten om ljudet när impulserna når hjärnan

I hörselsnäckan finns hårceller. Rörelsen i vätskan gör att håren på hårcellerna böjs. Detta gör att hårcellerna omvandlar rörelsen till nervsignaler. Nervsignalerna går genom hörselnerven till hörselcentrum i hjärnan.

Hjärnan tolkar de nervsignaler som kommer genom hörselnerven. Då blir vi medvetna om ljudet. Eftersom vi har två öron kan skillnaden i ljudet från de olika sidorna hjälpa oss att avgöra från vilket håll ljudet kommer.

Trumhinnan rör sig när den nås av ljud. De tre hörselbenen skickar vågrörelsen vidare till snäckan. Hårcellerna i snäckan skickar nervsignaler till hörselcentrum i hjärnan.

Så fungerar balansorganet

I örat finns även balansorganet som registrerar kroppens läge och rörelse.  

Kalkkristallerna är viktiga för balanssinnet

I balansorganet finns små kristaller av kalk. Kalkkristallerna ligger ovanpå hårcellerna. Kristallerna påverkas av tyngdkraften och flyttar sig när vi rör på oss. Det gör att hårcellerna får information om kroppens läge och rörelse.

Ibland kan kristallernas läge rubbas. Då kan du få så kallad kristallsjuka vilket medför kraftig yrsel vid lägesändring. Oftast går problemen över av sig själv men ibland kan det behövas hjälp att få kristallerna i rätt läge igen.

Hårcellerna skickar information till hjärnan

De nervimpulser som hårcellerna skickar iväg går genom balansnerven till hjärnan. Du blir medveten om kroppens rörelser och läge när impulserna når balanscentrum. Hjärnan samordnar informationen från innerörat med information från hörseln, synen, huden och från kroppens muskler och leder. Ibland kan hjärnan få uppgifter som inte stämmer överens med varandra. Då känner vi yrsel och ostadighet.

Läs mer på 1177.se

Ont i örat

Att ha ont i örat är väldigt vanligt hos både barn och vuxna. Det kan ha många olika orsaker. Ofta går problemen över av sig själv, men ibland kan det behövas någon form av behandling.

Öroninflammation

Öroninflammation är vanligast hos barn, men även vuxna kan få det. Ofta kommer öroninflammation i samband med en förkylning. Öroninflammation hos barn brukar gå över av sig själv, men ibland behövs behandling. Vuxna behöver behandling med antibiotika.

Nedsatt hörsel

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller utvecklas med åren. Hos många kommer hörselnedsättningen gradvis. Det går att få hjälp om du har nedsatt hörsel. Vilken behandling du får beror på orsaken till din hörselnedsättning.

Tinnitus

Tinnitus innebär att du hör ljud i öronen som andra inte kan höra. Tinnitus kan uppstå i alla åldrar och är mycket vanligt. Det finns ingen behandling som helt tar bort tinnitus. Behandlingen ska i stället lindra symtom, det kan göra att besvären försvinner.

Åksjuka

En del människor har lättare för att bli åksjuka än andra eftersom de är extra känsliga för rörelseförändringar. Du kan lindra dina eller ditt barns besvär med åksjuka genom att använda receptfria läkemedel.

Hörselgångseksem

Hörselgångseksem är mycket vanliga. Symtomen brukar vara att hörselgången blir fnasig och kliar. Ibland blir hörselgången svullen. Då kan det rinna var ur örat och hörseln kan bli sämre. Hörselgångseksem går oftast över av sig själv, men ibland behövs behandling.

Vaxpropp i örat

Öronvax har som uppgift att hålla hörselgången ren. Ibland bildar vaxet en propp som täpper igen hörselgången. Du kan ofta få bort vaxproppen själv, men ibland behövs behandling.

Kristallsjuka – godartad lägesyrsel

Kristallsjuka, godartad lägesyrsel, är en vanlig form av yrsel som orsakas av att små kalkkristaller i innerörat har lossnat. Du känner dig mycket yr när du vrider huvudet på vissa sätt.

Till toppen av sidan