Öron och balans

Åksjuka

En del människor har lättare för att bli åksjuka än andra. Det beror ofta på att de är extra känsliga för rörelseförändringar. Du kan lindra dina eller ditt barns besvär med åksjuka genom att använda receptfria läkemedel.

Åksjuka är vanligast hos barn mellan två och tio år. För de flesta minskar känsligheten i vuxen ålder.

Läs mer

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan