Vuxenhabilitering råd och stöd Skellefteå

Nordlandergatan 15, Skellefteå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0910-77 49 30

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Nordlandergatan 15, Skellefteå
Län, kommun:
Västerbottens län, Skellefteå
Postadress:
93133 Skellefteå

Vuxenhabilitering råd och stöd Skellefteå ingår i Habiliteringscentrum. Hit kan du vända dig om du bor i Norsjö eller Skellefteå.


Du hittar mer information om oss under rubriken Vårt utbud, där finns även en film om vuxenhabiliteringen.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

I första hand egenansökan om insatser från habiliteringen.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 18 år eller äldre.

Vuxenhabilitering eller råd och stöd för dig med:
 • Medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. Till exempel om du har en diagnos inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller svår rörelsenedsättning.
 • Förvärvad funktionsnedsättning som är stor och varaktig. Till exempel omfattande hjärnskada, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du har ett omfattande behov av stöd för att få din vardag att fungera.
 • Tillsammans kartlägger vi dina behov i vardagen och gör en plan för de insatser som ska genomföras. Insatserna har fokus på funktionsnedsättningen och dess konsekvenser och kan ges till dig eller personer i din omgivning.

  Du kan få träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Vi samarbetar vid behov även med personer i din närhet och ditt övriga nätverk, till exempel primärvård, psykiatri, övrig hälso- och sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa. Det är alltid du själv som avgör i vilka situationer samverkan sker.

  Du kan få stöd från flera yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast, psykolog, samt i vissa fall specialpedagog. Det finns också tillgång till konsultläkare. Du erbjuds en ansvarig kontaktperson. Vi kan träffas på habiliteringen, på annan plats eller ses via videomöte.

 • Du kan ansöka om habiliteringsinsatser om du har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning (före 16 års ålder) och har svårt att få din vardag att fungera. Det gäller till exempel dig som har en diagnos inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller svårt rörelsehinder.

  Om detta passar in på dig kan du använda dig av vår e-tjänst för ansökan.

  För att kunna ta ställning till om du tillhör målgruppen för vuxenhabilitering råd och stöd behövs tillgång till utredningar och bedömningar som styrker diagnos och varaktig funktionsnedsättning. Du behöver lämna ditt godkännande för detta så inhämtar vi dessa uppgifter. Vuxenhabiliteringen gör sedan en behovsbedömning för rätten till habiliterande insatser.

  Du kan kontakta Camilla Nordin, telefon 090-785 71 31, om du har frågor om ansökan.

 • Du som har insatser från habiliteringen och dina närstående, erbjuds föreläsningar, informationstillfällen. 

  Kursutbud

 • Du kan ansöka om insatsen Råd och stöd enligt LSS om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och har ett omfattande behov av stöd för att få din vardag att fungera. Det gäller till exempel dig som har en omfattande hjärnskada, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

  Du kan kontakta LSS-handläggare på telefon 090-785 71 31, för information om hur du gör ansökan om råd och stöd enligt LSS.

Till toppen av sidan