Vårdcentralen Strängnäs, Strängnäs

Finningevägen 40

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–17.00
Tisdag07.30–17.00
Onsdag07.30–17.00
Torsdag07.30–17.00
Fredag07.30–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–17.00
Tisdag07.30–17.00
Onsdag07.30–17.00
Torsdag07.30–17.00
Fredag07.30–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Finningevägen 40
Län, kommun:
Södermanlands län, Strängnäs
Postadress:
Vårdcentralen Strängnäs, 63188 Eskilstuna

Vägbeskrivning

Hitta hit:

För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).

Publicerad: 2024-04-09

Hos oss finns en blodtryckshörna som är öppen för alla!

Där kan du mäta ditt blodtryck med eller utan ordination av vårdpersonal. Du hittar blodtryckshörnan nedanför källartrappan i entrén. 

Kontakta vårdcentralen

Vardagar via 1177, telefon 0152-260 90 eller chatt i Vårdkontakt Direkt för rådgivning, bokning och avbokning, förnyelse av recept och hjälpmedelskort.


Primärvårdsjour lö-, sö-, och helgdag rådgivning och bokning, ring 1177.


Välkommen till Vårdcentralen Strängnäs!

Driftsform: Region

Välkommen till Vårdcentralen Strängnäs!
För rådgivning och tidsbokning hos oss ringer du 0152 - 260 90, vi har telefontid 07.30-17.00.
Vi har även digital rådgivning med chatt för dig som önskar kontakta oss digitalt. Läs mer nedan om hur du gör.

Du kan alltid få sjukvårdsrådgivning dygnet runt genom att ringa 1177.

Här nedan kan du läsa mer om våra mottagningar.

Receptionen når du på tel 0152-260 75.

 • Tel 0152-260 90

  Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hen kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.

  Vissa hjälpmedel kräver hembesök för bedömning och eventuell utprovning, kontakta kommunens hemrehab 0152-299 23

 • Tel 0152-260 90

  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Astma/KOL-sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, beteendevetare och rökavvänjare finns att tillgå utifrån ditt behov.

  Har du funderingar och frågor är du välkommen att ringa vår astma/KOL-sjuksköterska.

 • BVC finns på Familjecentralen, Eskilstunavägen 34.

  Alla BVC-sköterskor nås via tfn 0152 - 260 70.

  Alla barn 0-6 år erbjuds kostnadsfri barnhälsovård i Sverige. På BVC följer vi ditt barns utveckling och ger råd och stöd i föräldrarollen.Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar erbjuder vaccination. 

  Här kan du läsa mer om hur en undersökning på BVC går till.  

  Klicka här för att komma till BVC/Familjecentralens egna sida på 1177.

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om sjukdomen diabetes.

 • Dietisten arbetar med att utreda, förebygga och behandla problem som är relaterade till behov av energi och näring, intag av mat och dryck, samt medicinska diagnoser och risktillstånd. En stor del av dietistens arbete innebär att anpassa vetenskapligt förankrade kostråd till den enskilde individens förutsättningar och behov.

  Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal för att få komma till dietisten.

 • Tel 0152-260 90

  Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Sårbehandling
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Inkontinensbesvär
  • Hudbedömning och behandling av hudbesvär
  • Ögon- och öronbesvär
  • Injektioner
 • Fotsjukvård riktar sig till personer med svår fotproblematik orsakade av diabetes typ 1 och 2, reumatisk, neurologisk, cirkulatoriska sjukdomar relaterade till fötter. Vi utreder, förebygger och behandlar fotkomplikationer som har eller kan orsaka sjukdomar i fötterna.

  För att komma till Fotsjukvården vill vi att du har remiss från din läkare eller diabetessköterska. Behovet av fotsjukvård sker i samråd med remittenten. För bedömning följer vi nationella riktlinjer för diabetes.

 • Tel 0152-260 01
  Tel tid tisdag kl 9-9.30

  På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

   

 • Tel 0152-260 90

  Vi hjälper dig att jobba aktivt med hälsofrämjande insatser. Här kan du få hjälp med att ändra på osunda levnadsvanor i syfte att lindra och/eller förebygga sjukdomar.

  Du kan få hjälp med:

  • Alkohol
  • Tobak
  • Kost
  • Träning/fysisk aktivitet
  • Psykisk ohälsa, stresshantering

  Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med!

  Här kan du läsa mer om stresshantering och sömn.

 • Tel 070-283 08 18

  På Minnesmottagningen gör vi minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om kognitiv sjukdom. Utredningen görs i olika delar, bland annat med hembesök för att i lugn och ro göra minnestester/kognitiva tester. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestesterna.

  Du kan kontakta Minnesmottagningen om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Teamet består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

 • Tel 0152-260 90

  Drop in: Helgfria vardagar kl 7.30 - 11.00 (under vecka 25-33 kl 7.30 - 10.00). Ingång via huvudentrén. 

  På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.

  Om du ska ta fasteprover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får dricka ett glas vatten.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen.

  Har du remiss från annan region krävs att du har en pappersremiss med.

   

 • Välkommen till vårt psykosociala team!

  Vi som arbetar här är kuratorer, legitimerade psykologer och psykoterapeuter med inriktning KBT (Kognitiv beteendeterapi). Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma. En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver.

  Psykosociala teamet erbjuder gruppbehandlingar och internetbaserad behandling (IKBT). Vi erbjuder även individuell behandling med utgångspunkt från KBT samt stöttande samtalskontakter. Vårdkontakten kan ske på plats eller via videosamtal.

  Välkommen att höra av dig för frågor och tidsbokning via nedanstående telefonnummer. Välj knappval 3.
  Telefonnummer: 0152-260 90
  Vid svårare eller akuta psykiska tillstånd rekommenderar vi att du kontaktar psykiatrin:
  Psykiatriska mottagningen Strängnäs: 0152-261 19
  Psykiatriska akutmottagningen (Eskilstuna): 016-103510

 • Tel 0152-260 14

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med kontakt med koordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Stöd för samordnande insatser med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:
  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen. Därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog (förutsatt att arbetstagaren gett sitt godkännande). 

   

 • Tel 076-720 69 17

  Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Samordningssköterskan kan du vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

 • Tel 0152-260 90

  Hos fysioterapeuten kan du få hjälp med träning och rehabilitering när du har ont i muskler och leder. Vi hjälper gärna till med att utforma ett lämpligt träningsprogram just för dig. Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet.

  • Hjälp med träning vid långvarig smärta, efter en skada, eller efter en operation
  • Hjälp med träning efter hjärtinfarkt, vid hjärtinsufficiens samt KOL 
  • Du som är gravid och har ont i rygg och höfter är välkommen att kontakta oss för att få hjälp med träning och smärtlindring
  • Vid vissa typer av yrsel bl.a. godartad lägesyrsel kan vi vara behjälpliga med behandling samt träningsprogram för att minska symtomen och obehagen
  • Har du artros i knä och höft? Då är du välkommen till vår artrosskola
  • Hjälp med utprovning av kompressionsstrumpor efter ordination från läkare

  Som en del i smärtlindrande behandling tillsammans med träning kan vi erbjuda akupunktur och TENS- behandling.

 • SSIH på Strängnäs vårdcentral har upptagningsområde hela Strängnäs kommun. Vi är ett multiprofessionellt team med läkare, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut och dietist. Dessutom samarbetar vi med kommunens olika hemtjänstgrupper.

  SSIH har två trygghetsplatser, en på Isabellagården i Strängnäs och en på Riagården i Åkers Styckebruk.

  Vårt uppdrag är att symtomlindra och vårda svårt sjuka och döende patienter i hemmet, med sjukdom i ett palliativt skede. Våra patienter är i alla åldrar vilket innebär att vi även vårdar barn. Vi har även insatspatienter vilket innebär kortvariga medicinska insatser, remitterande klinik har fortsatt läkaransvar.

  Vi har sedan ett år en handlingsplan för att stödja barn som närstående. Vi är även en diplomerad HBTQ-verksamhet.

   

Till toppen av sidan