Strömsunds hälsocentral

Lövbergavägen 37, 833 33 Strömsund

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag13.00–14.30
Måndag08.15–10.45
Tisdag08.15–10.45
Onsdag08.15–10.45
Torsdag08.15–10.45
Fredag08.15–10.45
LördagStängt
SöndagStängt

Öppettider
Måndag
08.00–17.00
Tisdag
08.00–17.00
Onsdag
08.00–17.00
Torsdag
08.00–17.00
Fredag
08.00–17.00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Besöksadress:
Lövbergavägen 37, 833 33 Strömsund
Län, kommun:
Jämtlands län, Strömsund
Postadress:
Lövbergavägen 37, 833 33 Strömsund

Strömsunds hälsocentral är belägen efter E45 vid norra infarten till Strömsund.

Här finner du en samlad kompetens bestående av olika yrkeskategorier. Det gör att vi kan erbjuda dig ett professionellt omhändertagande och gott bemötande.


På familjecentralen finns BVC-sköterska, barnmorska som samarbetar med kommunen.

Infektionsmottagningen ligger med ingången mot E45.


I anslutning ligger Närvårdsavdelningen som har gemensamma vårdplatser med kommunen.


Det finns också en distriktssköterskemottagning i Hammerdal. Distriktssköterskemottagningen är öppen på onsdagar klockan 8.30-12.00 och 13.00-15.30. Vill du boka tid i Hammerdal så gör du det genom att ringa till Strömsunds hälsocentral, 0670-166 00.

Driftsform

Driftsform: Region

Välkommen till Strömsunds hälsocentral!

Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning. Lägg märke till att du kan kontakta oss Online

När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

Du hittar följande utbud hos Strömsunds hälsocentral:

 • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00 (knappval 2)

 • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

  • ge sjukvårdande behandling
  • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
  • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
  • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
  • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
  • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar.

   

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00 (knappval 2)

 • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

  Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

  Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

  - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

  BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

   

  Telefon: 0670-166 00 (knappval 6)

  Telefontid: Vardagar kl. 11.00-11.45

 • Hit kan du vända dig för:

  • förberedelse inför föräldraskap
  • graviditetskontroll
  • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
  • preventivmedelsrådgivning
  • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
  • samtal och stöd som gäller abort
  • sex- och samlevnadsfrågor

  Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

   

  Endast tidsbeställda mottagningsbesök.

  Telefon: 0670-166 00 (knappval 5)

  Telefontid: Vardagar kl. 11.00-11.45

 • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

  Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

  • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
  • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
  • informera om kost och motion i förebyggande syfte
  • lära ut hur du tar prover för självkontroll
  • lära ut hur du tar insulininjektioner
  • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
  • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera

   

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00 (knappval 7)

 • En familjecentral är en mötesplats som erbjuder barnfamiljer tjänster och aktiviteter som är av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Basen i detta är den allmänna mödra- och barnhälsovården, men verksamheten utformas också utifrån besökarnas behov.

  Målet är att främja god hälsa hos barn och föräldrar, utifrån hela familjens livssituation, genom att:

  • erbjuda en nära mötesplats
  • stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
  • hitta arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
  • vara ett kunskaps- och informationscentrum
  • utveckla god service

  Familjecentralen Dunderklumpen
  Lagmansgatan 60, Strömsund

  Telefon: 0670-167 47

  Öppen verksamhet 0-6 år:  Måndagar kl. 9.30-13.00. Tisdag-onsdag kl. 9.00-15.00

  Babyöppet, 0-18 månader: Torsdagar kl. 9.00-14.00


  Barnmorska, telefon: 0670-166 26

  BVC-sköterska, telefon: 0670-166 21

  Barnpsykolog, telefon: 063-15 36 34

  Förskollärare, telefon: 0670-167 47

  Socionom, telefon: 0670-167 48

  Mer information om familjecentralen Dunderklumpen från Strömsunds kommun.

 • För att få behandling inom medicinsk fotvård hos oss behöver du ha en remiss från läkare eller distriktssköterska.

  De som har möjlighet att få remiss är bland annat diabetiker och reumatiker.

   

   

  Telefon: 0670-166 00 (knappval 9)

 • Fysioteraputen/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

  Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

   

  Öppettider: Vardagar kl. 8.00-16.00

  Telefon: 0670-166 00 (knappval 3)

  Telefontid: Vardagar kl. 8.30-9.00 och 12.30-13.00

 • Patienter som har psoriasis, atopiskt eksem eller akne kan få ljusbehandling. För att få det behöver patienten först en remiss från hud- och könsmottagningen på Östersunds sjukhus.

   

  Telefon: 0670-166 20

 • Du måste alltid ha en bokad tid för provtagning – och  för att få boka tid behöver du först och främst ha en remiss från en läkare eller distriktssköterska.

  Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

  LAB telefontid, kl.13.00-14.30. 

  Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00 (knappval 1)

 • På den psykosociala mottagningen arbetar vi med psykisk hälsa i nära samarbete med distriktsläkarna på hälsocentralen. Du som är 18 år kan kontakta oss om du till exempel:  

  • känner dig deprimerad eller nedstämd
  • har oro eller ångest
  • lever med långvarig smärta 
  • upplever stress
  • har utmattningssyndrom
  • har sömnsvårigheter 
  • har en specifik fobi 
  • Befinner dig i en kris som du behöver stöd i att hantera

  Psykosociala mottagningen erbjuder psykosocialt stöd och psykologisk behandling i olika format. Det kan vara via internet, i form av gruppbehandlingar och genom individuell kontakt med personal på mottagningen. Utbudet kan skifta mellan olika hälsocentraler beroende på mottagningens storlek och bemanning. Du kommer i kontakt med vår mottagning genom att prata med din läkare eller sjuksköterska. Du kan också skriva till oss via hälsocentralens e-tjänster. 

  Vi gör alltid en första bedömning genom ett telefonsamtal med dig för att få mer information om vad du vill ha hjälp med. Telefonsamtalet tar ungefär 45 minuter. Under samtalet får du svara på frågor om din situation och hur du mår. Utifrån dina svar gör vi sedan en bedömning av vilken typ av hjälp och stöd du behöver och vilket av våra behandlingsalternativ som passar dig bäst. Vi kan också hänvisa dig vidare om vi bedömer att det finns någon annan instans/vårdenhetsom är bättre på att arbeta med de problem som du beskriver. 

  Tänk på att förbereda dig inför telefonsamtalet. Du betalar samma patientavgift för telefonsamtalet som för ett fysiskt besök. Du får en faktura hemskickad med posten.
  Här kan du läsa mer om patientavgifter i Jämtland Härjedalen

  Vi erbjuder en rad olika alternativ för stöd och behandling. Stödet och behandlingen syftar till att öka din livskvalitet genom att hjälpa dig hantera din tillvaro och dina tankar, känslor och beteenden på ett mer konstruktivt sätt. Vi arbetar evidensbaserat, det vill säga att vi utgår ifrån de stöd och behandlingar som har visat sig vara mest effektiva för olika diagnoser. Det baserar sig på både forskning och lång erfarenhet av arbete med patienter.

  Våra främsta arbetssätt är Kognitiv Beteendeterapi (KBT/ACT), men även andra behandlingsalternativ kan finnas hos psykosociala mottagningen på din hälsocentral.  Den viktigaste delen av behandlingen sker ofta mellan besöken på mottagningen . Då tar du själv ansvar för att öva och arbeta med det som du och personalen kommit överens om att du behöver göra för att nå förändring och ökad livskvalitet.  

  Här nedanför finns korta beskrivningar av de olika alternativen för stöd och behandling som kan finnas på din hälsocentrals psykosociala mottagning.  

  Internet-KBT 
  Alla hälsocentraler i Region Jämtland Härjedalen erbjuder KBT-behandling via internet. Det finns olika behandlingsprogram för depression, ångest, sömn, stress och generaliserad ångest. 

  KBT- gruppbehandling  
  Vid flera olika typer av psykisk ohälsa finns det möjlighet att få sin behandling i grupp. Att gå i gruppbehandling betyder att du får din behandling i en grupp med 5–8 personer med liknande problem. Behandlingen består vanligen av 8–12 träffar beroende på vilken typ av behandlingsprogram det handlar om. Gruppbehandling kan vara aktuellt vid t.ex. utmattningssyndrom, sömnproblem, ångest och depression, långvarig smärta samt sömnproblem. Observera att vilka grupp-behandlingar som erbjuds vid just din hälsocentral kan växla över tid och alla grupper inte finns vid varje mottagning.  

  Individuell psykologisk behandling  
  För alla passar inte behandling via internet eller i grupp. Då kan du få psykologisk behandling vid mottagningen där du träffar din behandlare enskilt. Sådana kontakter kan ibland bestå av ett fåtal träffar när man arbetar fokuserat med ett avgränsat område. I andra fall utgår man från behandlingsprogram för specifika problem och kontakterna kan då vara längre.  

  Stödsamtal 
  Vi drabbas alla av svåra händelser och utmanande perioder i livet som kan kännas övermäktigt för oss att hantera. Vid sådana tillfällen finns ofta ett ökat behov av stöd från omgivningen. Många gånger fyller familj och vänner den viktigaste funktionen i dessa perioder, men ibland reagerar man kraftigare eller saknar sådant stöd och kan då vara i behov av professionell hjälp för att hantera det som händer. Vid de flesta mottagningar finns då möjlighet till avgränsade stödsamtal.  

  Hit kan du också vända dig 
  Det är inte säkert att vi bedömer att det är vid hälsocentralens psykosociala mottagning som dina behov kan mötas på bästa sätt. Vi hänvisar dig då till annan hjälp. Här nedan finns några sådana exempel: 

  Om du hamnat i en livskris och har behov av stödsamtal som inte kan erbjudas vid din hälsocentral, kan du även vända dig till diakoner som finns kopplade till Svenska kyrkan. 

  Har du frågor främst kring relationer eller familjerelaterade problem vänder du dig i första hand till familjerådgivningen på 063-15 02 50 

  Om det handlar om barn/unga under 18 års ålder eller föräldrarollen så kan du ringa till Barn- och Ungdomspsykiatrin eller Föräldra- och Barnhälsan på 063-15 30 00 eller Ungdomsmottagningen på 063-14 24 55 

  Om din psykiska ohälsa i första hand går att relatera till ditt arbete hänvisar vi i första hand till företagshälsovården på din arbetsplats. Kom ihåg att det är din arbetsgivares ansvar att förebygga och hantera ohälsosam stress och kränkande särbehandling på jobbet. 

  Besväras du, eller är anhörig till, en person som har problematiska vanor gällande alkohol, droger eller spel hänvisas du till kommunens Nexusverksamhet på 063-14 30 00, Beroendeenheten på psykiatrin på 063- 15 42 60, samt Stödlinjen för spelare och anhöriga på 020-81 91 00 eller Alkohollinjen på 020-84 44 48 

  Är ditt psykiska mående av mer akut eller svårare karaktär kan du nå akutpsykiatrin dygnet runt på 063-15 32 50 

  Känner du dig osäker på vem du ska kontakta så är du alltid välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans. 

  Välkommen till oss på PSM! 

  Telefon: 0670-166 00 (knappval 4

 • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns hälsocentralens rehabkoordinator som en resurs för dig.

  Rehabkoordinatorn kan:

  • lotsa och stötta dig i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen och vårdgarantin
  • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
  • delta i planering av åtgärder för att du ska kunna återgå till arbete eller annan sysselsättning
  • samordna kontakter inom vården eller externa aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare eller kommunen.

   

  Rehabkoordinator: Barbro Zetterlund

  Kontakta oss via telefon: 0670-166 00

 • Röntgenundersökning är kostnadsfri och vi kan röntga hela skelettet samt thorax, i vissa fall bihålor och buk, på både vuxna samt barn.

  Remiss från läkare eller fysioterapeut krävs.

  Vi för över alla röntgenbilder digitalt till röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus, där röntgenläkare bedömer bilderna. När vi har fått svar på bedömningen meddelar vi dig om resultatet.

   

  Öppettider: Vardagar kl. 8.00-12.00 och 12.30-16.30

  Röntgensjuksköterska: Malin Olsson

  Telefon: 0670-166 00 (knappval 0)

 • På vår hälsocentralen finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

  Kontakta oss via telefon: 0670-166 00

 • Alla ungdomar under 23 år kan vända sig till oss på Ungdomsmottagningen. Var i Jämtland Härjedalen du än bor är du välkommen till oss!

  Vi har tre mottagningar i länet; en i Östersund (öppet vardagar måndag-fredag), en i Strömsund (öppet tisdagar) och en i Sveg (öppet torsdagar). Oavsett vilken mottagning du vill besöka kontaktar du oss i Östersund för att boka tid.

  När du fyllt 23 år och vill testa dig för könssjukdomar kan du kontakta hud- och könsmottagningen. Behöver du skaffa preventivmedel vänder du dig till din hälsocentral. Behöver du samtalsstöd kan du vända dig till din hälsocentral eller ungdomspsykiatriska mottagningen.

  Tidbokning ungdomsmottagningen: 063-14 24 55

  Ungdomsmottagningen i Östersund

Till toppen av sidan