Strömsunds hälsocentral

Lövbergavägen 37, 833 33 Strömsund

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0670-166 00
Öppet idag
 • 08:00 - 17:00
Telefontid idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Telefontider
  • Mån - Fre08:00 - 10:30
  Öppettider
  • Mån - Fre08:00 - 17:00

  Besöksadress:
  Lövbergavägen 37, 833 33 Strömsund
  Län, kommun:
  Jämtlands län, Strömsund
  Postadress:
  Box 550, 833 24 Strömsund

  Strömsunds hälsocentral är belägen efter E45 vid norra infarten till Strömsund.

  Här finner du en samlad kompetens bestående av olika yrkeskategorier. Det gör att vi kan erbjuda dig ett professionellt omhändertagande och gott bemötande.


  På familjecentralen finns BVC-sköterska, barnmorska som samarbetar med kommunen.


  I anslutning ligger Närvårdsavdelningen som har gemensamma vårdplatser med kommunen.

  Driftsform

  Driftsform: Region

  Välkommen till Strömsunds hälsocentral!

  Här hittar du information om våra e-tjänster samt telefonnummer och telefontider för rådgivning eller tidsbokning. Lägg märke till att du kan kontakta oss Online

  När vi har stängt kan du ringa 1177 för att få råd. Då får du prata med en sjuksköterska som gör en medicinsk bedömning och kan lotsa dig vidare till rätt vård.

  De flesta besök på hälsocentral för vuxna över 18 år kostar vanligtvis 300 kr, undantag är t ex ordinerad provtagning, besök hos barnhälsovården m fl. På helger/jourtid är avgiften 400 kr. Avgiften debiteras även alla uteblivna förbokade besök. Utförligare information om patientavgifter hittar du här.

  Du hittar följande utbud hos Strömsunds hälsocentral:

  • OBS! Lättakutens drop-in är stängd tillsvidare p.g.a. coronavirusets spridningsrisk. Vid behov av lättakut, ring hälsocentralen först och boka ditt besök.

   Du som skadat dig eller insjuknat de närmaste dagarna kan komma till vår lättakut utan tidsbokning.

   Öppettider: vardagar, klockan 8-10.

   Lättakuten har bara korta akuttider och tar endast hand om besvär som:

   • Akuta infektioner
   • Akuta inflammationer
   • Andningsbesvär
   • Fallskador
   • Sårskador
   • Olycksfall
   • Akuta smärttillstånd
   • Allergiska reaktioner
   • Akut nytillkommen yrsel

   På lättakuten kan du inte söka för:

   • Utredningsärenden
   • Remisshantering
   • Förnyelse av sjukskrivningar
   • Planerade årliga kontroller
   • Allmän hälsoundersökning
   • Öronspolning

   För dessa ärende beställer du tid på telefonnummer: 0670-166 00

  • Hos oss får du en kvalificerad medicinsk bedömning vid akuta, långvariga eller kroniska besvär. Läkarna undersöker, utreder och behandlar samt remitterar dig vid behov.

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00

  • Distriktssköterskan har bland annat i uppgift att:

   • ge sjukvårdande behandling
   • ge råd om hur du själv kan ta hand om olika åkommor
   • bedöma ditt behov av vård och eventuellt hänvisa dig till annan vårdgivare
   • arbeta förebyggande med hälso- och livsstilsfrågor
   • göra undersökningar och följa upp behandlingar som en läkare har ordinerat
   • bedöma behov av hjälpmedel och i så fall förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar.

    

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00

  • Hit kan du som vårdnadshavare vända dig när barnet är 0-6 år. Vi ger råd och stöd om barnets skötsel och vård. Det finns också möjlighet att samtala om barnets utveckling och behov.

   Du kan också kontakta barnhälsovården om det är något du känner oro över, exempelvis om föräldrarollen och hur du själv mår.

   Vi erbjuder hälsoundersökning av barnet vid vissa åldrar enligt ett särskilt program. I det ingår bland annat vaccinationer mot ett antal sjukdomar. Utöver det kan du kontakta oss vid behov.

   - Om barnet blir akut sjukt ska du i första hand kontakta hälsocentralen för tidsbokning eller ringa 112 om läget är livshotande.

   BVC-besök är kostnadsfria men uteblivna besök som inte avbokats i tid faktureras patientavgift enligt gällande taxa.

    

   Telefon: 0670-166 21

   Telefontid: Vardagar kl. 11.00-11.45

  • Hit kan du vända dig för:

   • förberedelse inför föräldraskap
   • graviditetskontroll
   • gynekologisk hälsokontroll (cellprovtagning)
   • preventivmedelsrådgivning
   • provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar
   • samtal och stöd som gäller abort
   • sex- och samlevnadsfrågor

   Besöken för mödravård och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfria. Vid övriga besök betalar du patientavgift enligt gällande taxa.

    

   Endast tidsbeställda mottagningsbesök.

   Telefon: 0670-166 26

   Telefontid: Vardagar kl. 11.00-11.45

  • Som diabetiker kan du sköta om stora delar av din behandling på egen hand – och diabetessjuksköterskan finns där som stöd och sakkunnig.

   Diabetessjuksköterskan kan bland annat:

   • ge råd och stöd om hur du själv kan ta hand om din sjukdom
   • undersöka dig och bedöma ditt behov av vård
   • informera om kost och motion i förebyggande syfte
   • lära ut hur du tar prover för självkontroll
   • lära ut hur du tar insulininjektioner
   • följa upp den behandling som läkaren har ordinerat till dig
   • vid behov förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar till dig, som exempelvis testremsor till blodsockerapparater, kanyler med mera

    

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00

  • En familjecentral är en mötesplats som erbjuder barnfamiljer tjänster och aktiviteter som är av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Basen i detta är den allmänna mödra- och barnhälsovården, men verksamheten utformas också utifrån besökarnas behov.

   Målet är att främja god hälsa hos barn och föräldrar, utifrån hela familjens livssituation, genom att:

   • erbjuda en nära mötesplats
   • stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
   • hitta arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
   • vara ett kunskaps- och informationscentrum
   • utveckla god service

   Familjecentralen Dunderklumpen
   Lagmansgatan 60, Strömsund

   Telefon: 0670-167 47

   Öppen verksamhet 0-6 år:  Måndagar kl. 9.30-13.00. Tisdag-onsdag kl. 9.00-15.00

   Babyöppet, 0-18 månader: Torsdagar kl. 9.00-14.00


   Barnmorska, telefon: 0670-166 26

   BVC-sköterska, telefon: 0670-166 21

   Barnpsykolog, telefon: 063-15 36 34

   Förskollärare, telefon: 0670-167 47

   Socionom, telefon: 0670-167 48

   Mer information om familjecentralen Dunderklumpen från Strömsunds kommun.

  • För att få behandling inom medicinsk fotvård hos oss behöver du ha en remiss från läkare eller distriktssköterska.

   De som har möjlighet att få remiss är bland annat diabetiker och reumatiker.

    

   Öppettider: Ring för tidsbeställning

   Fotvårdsterapeut: Anette Andersson Kron

   Telefon: 072-213 19 87

  • Fysioteraputen/sjukgymnasten arbetar med att förebygga, undersöka och behandla funktionsstörningar som begränsar din rörelseförmåga – till exempel smärta, stelhet samt svaghet och spänningar i muskler.

   Behandlingen inriktar sig i huvudsak på aktiv träning för att du ska kunna återgå till en så optimal funktion som möjligt efter en skada eller funktionsstörning.

    

   Öppettider: Vardagar kl. 8.00-16.00

   Telefon: 0670-165 46

   Telefontid: Vardagar kl. 8.30-9.00 och 12.30-13.00

  • Patienter som har psoriasis, atopiskt eksem eller akne kan få ljusbehandling. För att få det behöver patienten först en remiss från hud- och könsmottagningen på Östersunds sjukhus.

    

   Telefon: 0670-166 20

  • Du måste alltid ha en bokad tid för provtagning – och  för att få boka tid behöver du först och främst ha en remiss från en läkare eller distriktssköterska.

   Provtagning inför och i samband med läkarbesök är kostnadsfria. Vid provtagning i särskilda körkortsärenden betalar du enligt gällande taxa.

    

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00

  • Psykosociala enheten är stationerad i Strömsund och har funnits sedan 1995. Vårt upptagningsområde är hela Strömsunds kommun. Det behövs ingen remiss för att komma till oss. Det bästa är därför om du tar kontakt själv.

   Du som är över 18 år och folkbokförd i Strömsunds kommun kan vända dig till PSE.

   Hos oss kan du få hjälp om du:

   • har råkat ut för en kris av något slag
   • har drabbats av personliga förluster
   • behöver tala med någon om sådant du inte kan tala med någon annan om
   • känner dig nedstämd och orkeslös
   • har ångest och/eller fobier
   • har utmattningssyndrom
   • hamnat i omständigheter som du tycker att du har svårt att klara själv

   Gäller det relationsproblem så ska du ta kontakt med familjerådgivningen i den kommun där du bor. Är det alkohol- eller annan typ av beroendeproblematik, ska du  kontakta beroendenheten i kommunen.

   Känner du dig osäker på vem du ska vända dig till så är du alltid - oavsett ålder och problem - välkommen att höra av dig till oss, så hjälper vi dig vidare till rätt instans.

    

   Martin Bävergren, psykolog. Telefon: 0670-165 24

   Inga-Maj Persson, kurator. Telefon: 0670-165 08

   Jennie Rova, kurator. Telefon: 0670-166 29

  • Är du i arbetsför ålder och sjukskriven, eller i riskzonen för att bli sjukskriven? I så fall finns  hälsocentralens rehabkoordinator som en  resurs för dig.

   Det gäller om du har lättare psykisk ohälsa så som ångest, depression eller stressrelaterade sjukdomar och symtom. Det gäller även dig som har symtom i form av långvarig smärta i axlar, nacke eller rygg.

   Rehabkoordinatorn kan:

   • lotsa och stötta patienten i sin rehabiliteringsprocess inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen, vårdgarantin och rehabiliteringsgarantin
   • aktivera rehabiliteringsinsatser i tidigt skede
   • delta i planering av åtgärder för att patienten ska kunna återgåtill, och klara av, sitt arbete
   • ha återkommande möten och kontakter för att följa upp att de planerade åtgärderna blir genomförda och vilken effekt de ger

    

   Rehabkoordinator: Barbro Zetterlund

   Telefon: 070-359 44 23

  • Röntgenundersökning är kostnadsfri och vi kan röntga hela skelettet samt thorax, i vissa fall bihålor och buk, på både vuxna samt barn.

   Remiss från läkare eller fysioterapeut krävs.

   Vi för över alla röntgenbilder digitalt till röntgenavdelningen på Östersunds sjukhus, där röntgenläkare bedömer bilderna. När vi har fått svar på bedömningen meddelar vi dig om resultatet.

    

   Öppettider: Vardagar kl. 8.00-12.00 och 12.30-16.30

   Röntgensjuksköterska: Malin Olsson

   Telefon: 0670-165 75

   Telefontid: Måndag-torsdag kl. 8.15-9.00

  • På vår hälsocentralen finns tobaksavvänjare, som kan hjälpa dig att sluta med tobak. Det gäller såväl rökare, snusare och e-cigarettanvändare. Remiss behövs ej.

   Kontakta oss via hälsocentralens e-tjänster eller telefon: 0670-166 00

  • Alla ungdomar under 23 år kan vända sig till oss på Ungdomsmottagningen. Var i Jämtland Härjedalen du än bor är du välkommen till oss!

   Vi har tre mottagningar i länet; en i Östersund (öppet vardagar måndag-fredag), en i Strömsund (öppet tisdagar) och en i Sveg (öppet torsdagar). Oavsett vilken mottagning du vill besöka kontaktar du oss i Östersund för att boka tid.

   När du fyllt 23 år och vill testa dig för könssjukdomar kan du kontakta hud- och könsmottagningen. Behöver du skaffa preventivmedel vänder du dig till din hälsocentral. Behöver du samtalsstöd kan du vända dig till din hälsocentral eller ungdomspsykiatriska mottagningen.

   Tidbokning ungdomsmottagningen: 063-14 24 55

   Ungdomsmottagningen i Östersund

  Till toppen av sidan