Ungdomspsykiatriska mottagningen, Östersund


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Avboka tid

  • Egen vårdbegäran

  • Förnya recept

  • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

063-15 43 20

ADRESS

Besöksadress
Köpmangatan 24,831 30 Östersund
Län, kommun
Jämtlands län, Östersund
Postadress
Köpmangatan 24
831 83 Östersund
Vägbeskrivning

UPM, Köpmangatan 24 (föredetta Polishuset), Östersund.

Om oss

Ungdomspsykiatriska mottagningen är en öppenvårdsmottagning i samarbete mellan Vuxenpsykiatrin och Barn- och ungdomspsykiatrin. Mottagningen är ett komplement till dessa verksamheter och riktar sig till åldern 16-25 år och lider av psykisk ohälsa. Anledningen kan vara depression, olika typer av ångest, aggressionsproblematik, stora svårigheter i vuxenblivandet, självskadebeteende m.m. UPM kan även möta riskbruk/missbruk i ett första skede samt samverka med psykiatrins Beroendeenhet och kommunens beroendeenhet Nexus.


Besök kostar från den dagen man fyller 23 år, 300 kr, betalas med kort eller via faktura.


För att komma i kontakt med ungdomspsykiatriska mottagningen ring 063-15 43 00 alternativt ta kontakt via Mina vårdkontakter. Vi tar även emot remisser från andra vårdgivare.

Vid akut behov av hjälp vänder Du Dig till vuxenpsykiatrins akuta enhet om Du fyllt 18 år, eller Barn- och ungdomspsykiatrins akutteam om du är under 18 år. Du når dem via växel 063-15 30 00.


Ungdomspsykiatriska mottagningens uppdrag är att möta unga och unga vuxna med psykisk ohälsa. Vi identifierar problemområden, gör screeningar och gör vissa utredningar för tidig diagnostik och behandling. Erbjuder avgränsade kontakter, max 1 år. Vi erbjuder psykoterapeutisk behandling (individuellt, grupp, familj, internet) parallellt med medicinering. Under utrednings- och behandlingskontakten kan även samverkan med andra ingå: Beroendeenhet, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Navigatorcentrum, Elevhälsa, Socialtjänst samt andra enheter inom psykiatrin.

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.