Ungdomspsykiatriska mottagningen, Östersund


Område psykiatri har påbörjat en omorganisation som bland annat innebär att ungdomspsykiatriska mottagningen upphör som separat mottagning inom några månader. Från och med 2019-02-18 har vi därför infört stopp för externa remisser och egenvårdsanmälningar direkt riktade till UPM. Du som redan har en pågående kontakt med oss kan även i fortsättningen använda våra e-tjänster för att avboka tider och förnya recept. Mer information finns under Om oss.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Avboka tid

  • Förnya recept

  • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

063-15 43 20

ADRESS

Besöksadress
Köpmangatan 24,831 30 Östersund
Län, kommun
Jämtlands län, Östersund
Postadress
Köpmangatan 24
831 83 Östersund
Vägbeskrivning

UPM, Köpmangatan 24 (föredetta Polishuset), Östersund.

Om oss

Område psykiatri har påbörjat en större omorganisation där antalet öppenvårdsenheter kommer att minska från tio till två större

öppenvårdsmottagningar. Detta innebär att UPM, ungdomspsykiatrisk mottagning, upphör som separat mottagning inom några månader. Vi vill ge patientgruppen unga vuxna en så högkvalitativ, tillgänglig och jämlik vård som möjligt. Därför kommer vården av unga vuxna att integreras i vår nya organisation istället för att ha en specifik och separat enhet för patientgruppen.

På grund av det ovanstånde så inför vi stopp för externa remisser samt egenvårdsanmälningar direkt riktade till UPM – från och med 2019-02-18.

Det är för att enheten ska ha möjlighet att fokusera på behandling/planering för de unga vuxna som nu är inskrivna hos oss.

Vid behov av kontakt med specialistpsykiatrin skall remisser och egenvårdsanmälningar fortsättningsvis gå via områdets gemensamma

remissingång.

Information till patienter

Du som redan har en pågående kontakt på UPM kan även i fortsättningen använda våra E-tjänster för att avboka tider och förnya recept.

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 18-25 år.

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.