Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka vård på en hälsocentral. Du väljer själv vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan söka öppen vård var som helst i Sverige. Här ser du vad som gäller i Jämtland Härjedalen.

Oavsett var du väljer att söka vård så tillhör du ändå alltid en viss hälsocentral i grund och botten. Du kan bara tillhöra en hälsocentral i taget. Det kallas att du är listad på den hälsocentralen. Om du byter hälsocentral så kallas det att du listar om dig. Här kan du läsa mer i allmänhet om att välja vårdmottagning.

Vad händer om du inte väljer en hälsocentral?

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral så blir du placerad på den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd med den hälsocentral som du tillhör så kan du välja en annan hälsocentral. 

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral/vårdcentral än den du tillhör – till exempel om du är på en annan ort och omedelbart behöver vård eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Men om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen så kan hälsocentralen/vårdcentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral/vårdcentral eller föreslå att du byter hälsocentral/vårdcentral (listar om dig).

Så här gör du om du vill välja eller byta hälsocentral

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ger dig möjlighet att välja den hälsocentral i Jämtland Härjedalen som passar dig bäst.

Under Hitta vård finns mer information om utbud, tjänster och kontaktuppgifter till alla hälsocentraler som ingår i hälsovalet. Du kan även kontakta hälsovalskansliet i Region Jämtland Härjedalen för att få information om hälsocentralernas utbud och tjänster.

Logga in på 1177.se eller skicka in blankett

Du kan se vilken hälsocentral du tillhör genom att logga in på 1177.se. Har du inte möjlighet att logga in så kan du kontakta hälsovalskansliet för att få veta vilken hälsocentral du tillhör. 

När du är inloggad på 1177.se kan du byta hälsocentral genom att använda e-tjänsten Välj/ändra hälsoval. Eftersom att du loggar in med e-legitimation så blir ditt byte godkänt direkt.

Har du inte möjlighet att logga in, så kan du istället byta hälsocentral genom att fylla i den här blanketten. Blanketten ska du då antingen skicka eller lämna in till den hälsocentral som du vill välja. Ditt byte gäller då så snart som den nya hälsocentralen har registrerat din blankett.

Har du bytt hälsocentral två gånger inom tolv månader?

Du kan bara byta hälsocentral högst två gånger under ett och samma år (tolvmånadersperiod), men det kan finnas undantag om du har särskilda skäl.

Om du redan har listat om dig två gånger under samma tolvmånadersperiod, men ändå behöver lista om dig igen så kan du använda e-tjänsten Ändra hälsocentral av särskilda skäl för att göra en begäran om en ny omlistning.

Kan du inte logga in och använda e-tjänsten, så ska du ta kontakt med hälsovalskansliet om du har särskilda skäl för att lista om dig på nytt. I så fall får du en pappersblankett skickad hem till dig, som du sedan fyller i och skickar tillbaka.  

Valet av hälsocentral i Jämtland Härjedalen är personligt

Eftersom valet är personligt behöver varje familjemedlem välja vilken hälsocentral de vill tillhöra.

Val som gäller barn under 18 år kan endast göras genom att fylla i pappersblanketten. Det krävs godkännande från vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna blanketten.

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en hälsocentral i Jämtland Härjedalen så betalar du en patientavgift. Det är samma avgift på alla hälsocentraler i regionen. Mer information finns på sidan om patientavgifter i Jämtland Härjedalen.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Jämtland Härjedalen så har du inte rätt att få din sjukresa betald och du kan inte heller räkna med att få hembesök. Samma regler gäller också om du är folkbokförd i Jämtland Härjedalen, men väljer en annan hälsocentral än den som ligger närmast din bostad.

Hitta hälsocentral

Under rubriken Hitta vård finns en lista med alla hälsocentraler i Jämtland Härjedalen

Välja hälsocentral/vårdcentral i annan region

I en del regioner heter det vårdcentral istället för hälsocentral. Du kan välja att tillhöra (lista dig hos) en hälsocentral/vårdcentral i en annan region än Region Jämtland Härjedalen. Olika regioner har olika regler för valet. Du kan också söka vård på en hälsocentral/vårdcentral i en annan region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral/vårdcentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du söker vård i en annan region än där du är folkbokförd, så kommer personalen på den hälsocentralen/vårdcentralen inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral/vårdcentral och berätta vilken ny hälsocentral/vårdcentral du har valt att byta till.

Berätta också på din nya hälsocentral/vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över din journal om det behövs. Du bestämmer själv om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din gamla journal eller inte.

Har du frågor om vårdgaranti?

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller: 

Vårdgaranti

Vad gäller när du söker vård i Jämtland Härjedalen?

Till toppen av sidan