Att välja vårdmottagning

Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Du väljer själv vilken hälsocentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälsocentral nära hemmet eller jobbet. Du kan söka öppen vård var som helst i Sverige. Här ser du vad som gäller i Jämtland Härjedalen.

Så här väljer du

När du är sjuk eller har något besvär kan du alltid söka vård på en hälsocentral. I vissa regioner heter det vårdcentral. 

Hälsoval Region Jämtland Härjedalen ger dig möjlighet att välja den hälsocentral i Jämtland Härjedalen som passar dig bäst. Under Hitta vård finns mer information om och kontaktuppgifter till alla hälsocentraler som ingår i hälsovalet.

Så här gör du om du vill byta hälsocentral

Du kan se vilken hälsocentral du tillhör genom att logga in på 1177.se. När du är inloggad kan du också byta hälsocentral. I och med att du använder e-legitimation blir ditt byte godkänt direkt.

För att byta hälsocentral ska du använda e-tjänsten Välj/ändra hälsoval.

Du kan även byta hälsocentral genom att fylla i den här blanketten och skicka eller lämna den till den hälsocentral som du vill välja. Ditt byte gäller då så snart som den nya hälsocentralen har registrerat din blankett.

Om du inte gör ett aktivt val av hälsocentral så blir du placerad på den hälsocentral som ligger närmast din bostad. Om du inte är nöjd kan du välja en annan hälsocentral. Att välja en annan hälsocentral kallas också för att lista om sig. 

Har du bytt hälsocentral två gånger inom tolv månader?

Du kan bara byta hälsocentral högst två gånger under ett och samma år (tolvmånadersperiod), men det kan finnas undantag om du har särskilda skäl.

Om du redan har listat om dig två gånger under samma tolvmånadersperiod, men ändå behöver lista om dig igen så kan du använda e-tjänsten Ändra hälsocentral av särskilda skäl för att göra en begäran om en ny omlistning.

Valet av hälsocentral i Jämtland Härjedalen är personligt

Eftersom valet är personligt behöver varje familjemedlem välja vilken hälsocentral de vill tillhöra.

Val som gäller barn under 18 år kan endast göras genom att fylla i pappersblanketten. Det krävs godkännande från vårdnadshavare. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna blanketten.

Söka vård utan att vara listad

Du kan tillfälligt söka vård på en annan hälsocentral/vårdcentral än den du tillhör – till exempel om du är på en annan ort och omedelbart behöver vård eller om du har ett besvär som bara kräver något enstaka besök. Men om du har en sjukdom som innebär att du behöver göra många besök eller behöver träffa flera ur personalen så kan hälsocentralen/vårdcentralen hänvisa dig till din egen hälsocentral/vårdcentral eller föreslå att du byter hälsocentral/vårdcentral (listar om dig).

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en hälsocentral i Jämtland Härjedalen så betalar du en patientavgift. Det är samma avgift på alla hälsocentraler i regionen. Mer information finns på sidan om patientavgifter i Jämtland Härjedalen.

Om du är folkbokförd i en annan region och väljer att söka vård i Jämtland Härjedalen så har du inte rätt att få din sjukresa betald och du kan inte heller räkna med att få hembesök. Samma regler gäller också om du är folkbokförd i Jämtland Härjedalen, men väljer en annan hälsocentral än den som ligger närmast din bostad.

Hitta hälsocentral

Under rubriken Hitta vård finns en lista med alla hälsocentraler i Jämtland Härjedalen

Välja hälsocentral/vårdcentral i annan region

I en del regioner heter det vårdcentral istället för hälsocentral. Du kan välja att tillhöra (lista dig hos) en hälsocentral/vårdcentral i en annan region än Region Jämtland Härjedalen. Olika regioner har olika regler för valet. Du kan också söka vård på en hälsocentral/vårdcentral i en annan region utan att vara listad. Det gör du genom att ta kontakt med den hälsocentral/vårdcentral du vill besöka och boka en tid.

Din journal

Om du söker vård i en annan region än där du är folkbokförd, så kommer personalen på den hälsocentralen/vårdcentralen inte automatiskt att kunna se din gamla journal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälsocentral/vårdcentral och berätta vilken ny hälsocentral/vårdcentral du har valt att byta till.

Berätta också på din nya hälsocentral/vårdcentral var du gått tidigare, så kan de hjälpa till att föra över din journal om det behövs. Du bestämmer själv om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se din gamla journal eller inte.

Har du frågor om vårdgaranti?

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller: 

Vårdgaranti

Vad gäller när du söker vård i Jämtland Härjedalen?

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet.

Vad gäller
i olika län
Välj vårdcentral
i olika län
Välj specialistmottagning
i olika län
Vad gäller i Blekinge Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Vad gäller i Dalarna Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Vad gäller på Gotland Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Vad gäller i Gävleborg Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Vad gäller i Halland Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Vad gäller i Jämtland Härjedalen Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Vad gäller i Jönköpings län Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Vad gäller i Kalmar län Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Vad gäller i Kronoberg Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Vad gäller i Norrbotten Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Vad gäller i Skåne Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Vad gäller i Stockholm Välja vårdcentral i Stockholm Välja specialistvårdsmottagning i Stockholm
Vad gäller i Sörmland Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Vad gäller i Uppsala län Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Vad gäller i Värmland Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Vad gäller i Västerbotten Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Vad gäller i Västernorrland Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Vad gäller i Västmanland Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Vad gäller i Västra Götaland Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Vad gäller i Örebro län Välja vårdcentral i Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Vad gäller i Östergötland Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Till toppen av sidan