Rättspsykiatriska regionkliniken, Vadstena

Jungfruvägen 7, Vadstena

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
010-104 83 44
Öppet idag

Stängt

  Telefontid idag
  • Dygnet runt
  Besökstid idag

  Stängt

   Fler tider och telefonnummer

   Telefontider
   • Mån - SönDygnet runt
   Öppettider
   • Mån - Fre08:00 - 16:00
   Besökstider
   • Mån - Fre08:00 - 16:30

   Besöksadress:
   Jungfruvägen 7, Vadstena
   Län, kommun:
   Östergötlands län, Vadstena
   Postadress:
   Rättspsykiatriska, regionkliniken, 592 81 Vadstena
   Webbplats:
   https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/RPR

   Vi har sex avdelningar med 86 slutenvårdsplatser för i första hand vård enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). Några av platserna kan ibland användas för vård enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT).


   Patienter kommer till oss antingen genom dom i allmän domstol eller genom specialistvårdsremiss.

   Vi har också en enhet för öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) för patienter som tidigare varit inlagda i den slutna vården hos oss.

   Vårdavdelningarna erbjuder en vårdkedja från intag till utslussning.


   Kliniken vårdar patienter i samtliga tre säkerhetsklasser.

   Avdelningarna är även till viss del uppdelade efter diagnos och funktion.


   Avdelningarna rymmer mellan 8 och 18 vårdplatser vardera och vårdar patienter som generellt kan sägas ha ett stort omvårdnadsbehov.

   Upptagningsområde är sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län) och kliniken har efter överenskommelse även nationell intagning.

   Driftsform

   Driftsform: Region

   Information till patienter

   Remisskrav

   Ja

   Information till dig som ska besöka någon

   Besökstider

   Mån - Fre 08:00 - 16:30

   Besöksregler

   Besök på staben för Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena ska föranmälas på telefon.

   Vid ankomst, ta med legitimation och skriv in dig i besöksliggaren.

   För besök till en avdelning, se information under Vårt utbud på respektive avdelning.

   Detta är klinikens gemensamma sida. Flera sidor finns för respektive avdelning, se under Våra enheter.

   Kliniken kontaktas övergripande på telefon: 010-104 83 44 eller via e-post: RPR@regionostergotland.se

   • Var god se bifogade PDF-broschyr!

   • Information

    Personer som är föremål för annan tvångslagstiftning, till exempel anhållna, häktade, i kriminalvård, hos statens institutionsstyrelse eller i flyktingförvar och behöver psykiatrisk vård kan frivilligt eller med vårdintyg, söka vård hos rättspsykiatrin via den institution där de vistas.

    För att kunna ge våra samarbetspartners bästa möjliga service, garantera säkerheten samt ge optimalt omhändertagande, omvårdnad och behandling av patienten, är det av vikt att vi har aktuell information vid bedömning av er vårdplatsförfrågan.

    Kliniken bedriver inte akutmottagning och har intag av patienter under dagtid alla dagar kl 8-16.00. I undantag och efter överenskommelse kan intag ske annan tid.

    Under perioder kan kliniken ha en hög beläggning. I möjligaste mån försöker vi då bistå med kontakter till andra rättspsykiatriska kliniker.

    Kontaktvägar

    Under kontorstid:
    Koordinatör Bo Kjellstrand 010-1048381

    Under övriga tider:
    Jourkoordinatörer
    010-1048381
    Bo Kjellstrand bitr. verksamhetschef
    och Erik Nilzén chefsöverläkare

    Reservnr: 010-1048221 (Avd A1)

    Uppgifter som kan behövas

    Aktuell dokumentation såsom journalkopior, vårdintyg, riskbedömning, RPU, Dom, Epikris, Läkemedelslista

    Frågor? Kontakta oss för mer information.

   • Rättspsykiatriska regionkliniken lämnar uppgifter till vårt nationella kvalitetsregister "RättspsyK". Syftet med kvalitetsregistret RättspsyK är att över tid kunna följa de vårdinsatser som ges inom rättspsykiatrisk vård och skapa förutsättningar för utveckling av vårdens kvalitet och verksamhet. På Psykiatriregister.se finner du bland annat "Allmän patientinformation" och om du berörs av registret även blanketter för begäran om registerutdrag och begäran om utträde ur register.

   Till toppen av sidan