Vården i Östergötland

Rättspsykiatrisk vård i Region Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Personer som begår ett brott och har en allvarlig psykisk störning ska enligt lagen inte dömas till fängelse i första hand. Personen överlämnas i stället till rättspsykiatrisk vård, för att få vård och behandling och kunna återanpassas i samhället. Det är domstolen som avgör om en person ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård och domstolen fattar beslutet utifrån en rättspsykiatrisk undersökning.

Så fungerar vården

På Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena bedriver vi sluten vård med olika säkerhetsnivåer, men också vård i mindre slutna former som halvvägshus och öppen rättspsykiatrisk vård. Vi planerar vården tillsammans med patienten och arbetar i team med en rad olika specialister. Det kan vara läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och skötare, allt beroende på vilka behov patienten har. De närstående är viktiga och vi ser gärna att närstående är delaktiga i vården. Vi har fortlöpande närståendesamtal för de som vill. En grundläggande förutsättning för det är samtycke från patienten, och det är i första hand patienten som avgör vem som räknas som närstående. Ofta är det familjen, make eller maka, registrerad partner, sammanboende, barn, föräldrar och syskon men det kan också vara en god vän.

Rättspsykiatrisk vård steg för steg

Intagning

När patienten kommer till intagningsavdelningen handlar vårt arbete framför allt om att hantera akuta symtom, skapa lugn och ro och göra en bedömning av patientens psykiatriska status. Patienten får information om sin vård och vilka rutiner som gäller på avdelningen. Är patienten i kris ger vi stöttande samtal och krishantering.

Utredning

Varje patient utreds noggrant för att vi ska lära känna patienten, kartlägga behov och bedöma vilken vård och behandling som behövs. Vi gör också en bedömning av risken för att patienten kan komma att använda våld mot sig själv eller andra. Under utredningsfasen gör vi en vårdplanering tillsammans med patienten för olika insatser vi ska göra under vårdtiden.

Behandling

Många psykiska sjukdomar kräver lång kontakt med psykiatrin och behandlingen kan ta lång tid. När en person får en psykiatrisk diagnos är det ofta en process att förstå vad det betyder. Personen kan behöva lära sig nya färdigheter, nya och bättre rutiner för sitt dagliga liv och kan behöva livslång medicinsk behandling. Regelbunden kontakt med psykiatrin, även när den rättspsykiatriska vården är slut, är inte ovanligt. Målet är att patienten ska kunna hantera sin psykiatriska problematik, bearbeta brottet och bli så självständig som möjlig.

Utslussning

När patienten bedöms vara färdigvårdad i sluten vård börjar tillvaron utanför kliniken i öppen rättspsykiatrisk vård. Det finns då en planering för sysselsättning, boende och liknande tillsammans med patienten och hens hemkommun. Om patienten behöver ytterligare stöd eller tillsyn planerar vi för det. Det är Förvaltningsrätten som beslutar om den rättspsykiatriska vården ska fortsätta eller gå över till öppenvård. Här är det viktigt med ett stöttande nätverk för personen som ska slussas ut.

Öppenvård

För att öppenvård ska kunna starta behövs ett ordnat boende, sysselsättning, ekonomi och nätverk. Vi arbetar med individuella stödinsatser och om det finns behov av det, kan patienten få komma tillbaka till kliniken en period för exempelvis justering av sin medicinering.

Så fungerar det på kliniken

Den dagliga omvårdnaden på kliniken går ut på att patienterna ska känna sig trygga och få stöd och hjälp i dagliga aktiviteter – det kan vara att få en god dygnsrytm, bra kosthållning eller hjälp med hygien, städ och tvätt.

Alla patienter bor i egna rum och har egen toalett och dusch. Rummen är inte låsta utan patienterna kan gå ut på avdelningen när de vill. Alla rum har tv, och på avdelningen finns det också dagrum och exempelvis pingisrum och biljardrum. Det finns en innergård för den som vill gå ut, på vissa avdelningar gäller bestämda tider för det.

På vissa avdelningar får patienterna ha dator och telefon utan inspelnings- eller kamerafunktion. I den högre säkerhetsklassen får man inte ha dator eller telefon, men patienterna kan få låna en dator om de behöver det. Vill närstående få kontakt med en patient som inte har telefon går det att ringa till expeditionen, så kopplar de fram samtalet.

När patienten mår bättre blir det aktuellt att vistas utanför kliniken, först med personal och sedan på egen hand. Då kan man också få permission för att träffa närstående. Patienter som får permission att vistas i Vadstena centrum kan handla egna livsmedel och hygienartiklar där. Annars hjälper vår personal till med olika ärenden.

Varje patient har minst två kontaktpersoner, som man kan vända sig till med frågor.

En vanlig dag på kliniken

En dag på kliniken börjar med att personalen knackar på dörren vid 7.30 och då vaknar de flesta patienter för att gå upp. Vi äter frukost tillsammans på avdelningen innan det är dags för dagens aktiviteter. Oftast börjar vi med en morgonsamling där alla på avdelningen samlas. Vi går igenom dagen tillsammans och pratar om exempelvis besök och vad som ska hända under dagen.

Att vara engagerad i sin egen vård är viktigt för att vårdprocessen ska kunna gå framåt. Alla patienter uppmuntras till olika typer av aktiviteter och sysselsättning på dagarna. Det finns möjlighet att studera eller jobba i vår egen verkstad, gå olika kurser eller prova aktiviteter som att snickra, arbeta i lera, måla eller sy. Vi uppmuntrar fysisk aktivitet och vissa patienter går till simhallen, åker till en ridskola i närheten eller vandrar på Omberg till exempel.

Avdelningarna har fasta mattider med lunch vid tolv-tiden och kvällsmat vid 17-tiden. Vi försöker i möjligaste mån låta patienterna själva bestämma vad de vill äta under veckan, från vårt eget kök. På kvällen finns det kvällsfika för den som vill. Efter kvällsfikat är det många som exempelvis spelar kort eller ser på tv.

Att ha en förälder inom rättspsykiatrin

Det kan vara jobbigt på många olika sätt när en förälder vårdas hos oss. Du kan sakna din mamma eller pappa, vara arg eller besviken. Och det är okej att känna så.

Vi arbetar för att din mamma eller pappa ska må bättre. Det kan ta lång tid, ibland kan det ta flera år innan din mamma eller pappa kan flytta från oss. Vi pratar mycket om det som har hänt för att din förälder själv ska förstå sin sjukdom och bättre klara sig själv när han eller hon lämnar oss. Man kan också få mediciner för att må bättre.

Du kan alltid ringa din mamma eller pappa, eller skriva ett brev. Vi har också utrustning för videosamtal. Självklart kan du också besöka din mamma eller pappa. Vill du göra det själv behöver du vara 18 år, annars behöver du be någon närstående att följa med.

Att ha en förälder eller familjemedlem som får vård på en rättspsykiatrisk klinik kan kännas jobbigt. Det är förståeligt, och det finns hjälp att få. Du är inte ensam, även om det ibland kan kännas så. Ett bra tips är att prata med en vuxen som du litar på. Det kan vara någon i familjen, men också någon i skolan, på träningen eller någon kompis föräldrar. Det finns också flera olika andra ställen att vända dig till.

Här är några tips på vart du kan vända dig:

Så går ett besök till

Patienterna på kliniken får ta emot besök alla dagar i veckan, om de mår tillräckligt bra. Det finns också möjlighet att träffa en patient digitalt, via dator. Om du ska besöka en patient vill vi att du bokar ditt besök en dag i förväg, genom att kontakta personalen på avdelningen där patienten är inskriven.

Om du har tänkt ta med dig något till din närstående vill vi att du berättar det redan när du bokar ditt besök, eftersom det finns regler för vad man får ta med sig. Om du har en gåva med dig kommer vår personal att behöva kontrollera den. Du får inte ta med fika eller några andra livsmedel, men den du ska besöka kan baka eller köpa något som ni äter tillsammans.

När du kommer till kliniken för ditt besök ringer du på porttelefonen vid gånggrinden. Då får du reda på vart du ska gå vidare in på sjukhusområdet. Du får identifiera dig och lämna dina ytterkläder, handväska, telefon och plånbok i ett låsbart skåp. Ibland får du gå igenom en säkerhetskontroll som liknar den som är på en flygplats.

Besöket sker i något av våra besöksrum och oftast får du vänta i ett väntrum tills vår personal visar dig vägen. Vi har besöksrum som är särskilt anpassade för barn som kommer på besök, med bland annat leksaker och böcker.

Oftast varar ett besök upp till två timmar. Ibland kan vår personal finnas med inne i besöksrummet eller sitta utanför för att finnas till hands. Är det ditt första besök hos din närstående, finns det alltid personal med i besöksrummet. Efter besöket följer någon personal med dig ut till entrén igen.

Filmer - så ser det ut i verksamheten

Filmerna öppnas i Youtube och är filmade i 360 graders vinkel. Det betyder att du kan klicka på bilden och dra runt den för att se hur platserna ser ut i 360 grader.

Patientrum

Här kan du se en film på hur det ser ut inifrån ett patientrum.

Motionshuset

Här kan du se en film på hur det ser ut i vårt motionshus.

Sysselsättningslokal

Här kan du se en film på hur det ser ut inifrån vår sysselsättningslokal.

Till toppen av sidan