Medicinskt centrum Södra Lappland

Lycksele lasarett

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 91 07
Telefontid idag

Stängt

  Fler tider och telefonnummer

  Telefontider
  • Mån - Tor09:00 - 10:30 Återuppringning

  Besöksadress:
  Lycksele lasarett
  Län, kommun:
  Västerbottens län, Lycksele
  Postadress:
  92182 Lycksele

  Kliniken innefattar:

  - Medicinsk vårdavdelning

  - Rehabiliterings- och strokeavdelning

  - Medicin- och rehabmottagning

  - Dialysavdelning

  - Paramedicinsk enhet


  Under Vårt utbud finns mer information och kontaktuppgifter.

  För rådgivning, receptförnyelse och av- och ombokningar ring 090-785 91 07.

  Återuppringning:

  Måndag klockan 09.30–11

  Torsdag–fredag klockan 09.30–10.30

  Driftsform

  Driftsform: Region

  Information till patienter

  För patientärenden använd 1177 Vårdguidens e-tjänster

  Övriga ärenden e-post:

  medicinrehabklinik.lycksele@regionvasterbotten.se

  Remisskrav

  Mer information om remiss och egen vårdbegäran hittar du på 1177.se/remiss

  Välkommen till Medicinskt centrum i Lycksele! Här har vi följande utbud.

  • På medicinmottagningen tar vi PK-prover som ligger till grund för ordination av Waran.

   För att läkaren ska ha möjlighet att ordinera Waran samma dag måste provet tas på morgonen.

   Dagen efter provtagningen får du ett brev hem där din ordination är dokumenterad samt en ny tid för nästa provtagning.

   Om du måste ta ett PK-prov under helgen ska du vända dig till akutmottagningen som hjälper dig med provtagning samt ordination.

   Tid för provtagning: måndag-fredag, klockan 07.30-10.00

   Sjuksköterska, telefon: 090-785 91 07 (återuppringning)

   Telefontid: måndag-torsdag, klockan 09.00-10.30

    

  • Dagrehabilitering är en verksamhet som riktar sig till personer med nedsatta funktioner och förmågor. Verksamheten bedrivs tre dagar i veckan. Rehabiliteringen syftar till att förbättra eller bibehålla förmågan att klara vardagliga aktiviteter. Träning sker individuellt och i grupp.

  • Vårt specialistteam inom diabetes jobbar utifrån nationella riktlinjer för diabetesvård.

   Diabetesteamet består av läkare, sjuksköterska, dietist, kurator och fotterapeut, där alla har en fördjupad kunskap om diabetes.

   Här kan du läsa mer om diabetes

    

   Kontaktpersoner:

   • Diabetessköterska, telefon: 0950-397 25
   • Henna Karvonen, dietist, telefon: 0950-392 12
   • Karin Persson, fotterapeut, telefon: 0950-392 86
   • Kurator, telefon: 0950-392 99
  • Vi utreder patienter från hela Region Västerbotten inom följande standardiserade vårdförlopp:

   • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
   • Cancer utan känd primärtumör

   Vidare utreder Diagnostiskt centrum patienter från Lycksele lasaretts geografiska upptagningsområde inom de standardiserade vårdförloppen för:

   • myelom
   • maligna lymfom

    Här hittar du mera information om standardiserade vårdförlopp

  • Till oss kommer njursjuka från hela Södra Lappland för dialys 1-3 gånger per vecka.

   Här hittar du kontaktuppgifter till Dialysavdelning Lycksele

  • Hos oss finns ett hjärtteam med specialinriktning mot patienter med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt.

   Teamet består av sjuksköterskor, dietist, sjukgymnast, kurator och läkare som alla har en fördjupad kunskap om detta. Teamet finns till hands för dig som vårdas eller har vårdats på Medicinskt centrum, södra Lappland.

    

   Kontaktpersoner

   Eva Stenklyft Wahlberg, hjärtsjuksköterskor, telefon: 0950-390 16

   Birgitta Renström, hjärtsviktssköterska, telefon: 090-785 91 07 (återuppringning)

  • Lungrehabilitering är ett behandlingsalternativ för dig med diagnosen KOL. Vi ger även stöd till andra kroniska lungsjukdomar, till exempel lungfibros.

   Lungrehabteamet består av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, dietist, kurator och lungläkare. Vi samarbetar med Hjärt- och Lungsjukas förening och Riksförbundet KOL. För att komma till Lungrehab behövs en remiss från din distriktsläkare eller en egen vårdbegäran

   Här kan du läsa mer om KOL - kronisk obstruktiv lungsjukdom

    

   Kontaktpersoner:

   Julia Lindström, sjuksköterska, telefon: 0950-397 23

   Lena Lundmark, sjuksköterska, telefon: 0950-397 23

  • Vi har mag-/tarmsköterska för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

   Telefon: 090-785 91 07 (återuppringning)

   Telefontid: måndag-torsdag klockan 09.00-10.30

  • Medicinska vårdavdelningen plan 11 har 22 vårdplatser. Avdelningen är en internmedicinsk vårdavdelning, där de största sjukdomsgrupperna är hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom samt endokrina sjukdomar.

   Telefon: Vårdavdelning 0950-392 19

   Telefon: Avdelningschef 0950-394 49

  • Till Medicinskt centrum, södra Lappland kommer du på remiss, egen vårdbegäran eller för planerat återbesök.

   Här hittar du kontaktuppgifter till Medicin- och rehabmottagningen

  • Hos oss gör vi pacemakerkontroll och justering efter behov.

   Här kan du läsa mer om orsaker och vad det innebär att få en pacemaker

    

   Kontaktperson:

   Sjuksköterska

   Telefon: 090-785 91 07 (återuppringning)

   Telefontid: måndag-torsdag klockan 09.00-10.30

  • Paramedicinsk enhet innefattar arbetsterapi, dietist, sjukgymnastik och kurator.

   Här hittar du kontaktuppgifter till Paramedicinsk enhet

  • Rehabiliterings- och strokeavdelningen har 16 vårdplatser som består av strokeenhet och allmän rehabilitering.

   Här hittar du kontaktuppgifter till Rehabiliterings- och strokeavdelning

  • Den tobakspreventiva mottagningen erbjuder professionell hjälp till dig som vill sluta röka eller snusa.

   Här hittar du kontaktuppgifter till Tobakspreventiv mottagning

  • Teamet består av arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast och läkare.

   Teamet arbetar utifrån remisser från läkare inom sluten- och öppenvården i hela Region Västerbotten, där frågeställningen gäller medicinsk utredning för fortsatt körkortsinnehav på grund av skada eller sjukdom.

   Utredningarna innebär kognitiv och fysiologisk undersökning och ger ett underlag till inremitterande läkare. De vanligaste frågeställningarna gäller sjukdomar som påverkar hjärnans funktion, till exempel stroke och demenssjukdomar.

  • Verksamhetschef: Peter Thorén

  Till toppen av sidan