Magtarmmedicinska kliniken US, Linköping

Universitetssjukhuset, Linköping

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

010-103 00 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun:
Östergötlands län, Linköping
Postadress:
Magtarmmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Nej

 • Inflammatorisk magtarmsjukdom och/eller leversjukdom (med undantag av levertransplanterade) ingår ej i riskgrupp för Covid-19 och vaccinering kommer genomföras enligt prioriteringsordning fastställd av FHM och Region Östergötland. Vaccinationen mot covid-19 kan skydda oss från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att vi smittar andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. Utifrån detta rekommenderar vi att du tar vaccination när du blir erbjuden även om vaccinationen mot covid-19 är frivillig. För alla som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos 1177, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Vaccination kommer ej genomföras på kliniken utan du hänvisas till de allmänna vaccinationsplatserna. Det finns inte möjlighet att boka tid för vaccinering ännu, information kommer bl.a. via 1177.

 • Patienter vid mag- tarmmedicinska kliniken kan begära att få intyg utfärdat. Debitering sker från 2021-01-01 enligt Region Östergötlands prislista och grupptaxesystem.

  Enligt Region Östergötlands regelverk finns ingen skyldighet att utfärda intyg på något annat språk än svenska. Patienten ansvarar själv för att få intyget översatt till önskat språk. Om intyg/utlåtande ändå ska utfärdas på annat språk än svenska ska timtaxa alltid tillämpas. I det fall intyg/utlåtande måste lämnas till översättare kommer även denna kostnad att debiteras.

  PRIS INKLUSIVE MOMS
  GRUPP 0 - 0 kr (avgiftsfritt)
  GRUPP 1 - 125 kr inkl moms, 25 kr
  GRUPP 2 - 250 kr inkl moms, 50 kr
  GRUPP 3 - 375 kr inkl moms, 75 kr
  GRUPP 4 - 500 kr inkl moms, 100 kr
  GRUPP 5 (TIMTAXA) - 1 000 kr inkl moms, 200 kr. (250 kr per 15 min, moms 50 kr)

  Exempel på avgiftsfria intyg är:
  • Intyg för tandvårdsstöd
  • Patientskadeförsäkringen
  • Intyg utfärdade till stiftelser.

  Vid begäran om utfärdade av intyg, vänligen fyll i blankett.

 • Patienter vid mag- tarmmedicinska kliniken kan begära att få journalkopior hemskickade, men i första hand hänvisar vi till 1177 Vårdguidens e-tjänster varifrån patienten kostnadsfritt kan läsa och skriva ut sin journal.

  Om patienten önskar att vi skriver ut och skickar journalkopior sker enligt rutin med rekommenderad post till folkbokföringsadressen såvida inte patienten själv har annat önskemål. Debitering sker från 2021-01-01 enligt Region Östergötlands prislista. 

  1-9 sidor utan avgift – rekommenderad post är då kostnadsfri.
  Från den 10:e sidan 60 kronor.
  För varje sida därutöver 6 kronor per blad.
  Avgift för eventuell rekommenderad post är då 64 kronor.
  För kopia av egen journal vid ett och samma tillfälle högst 300 kronor.

   

  Vid begäran om journalkopior, vänligen fyll i blankett.

 • Remisskrav nej innebär enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) att landstingen enligt den nya patientlagen inte behöver en specialistvårdsremiss/betalningsförbindelse inom öppenvård för patienter som kommer från andra landsting.

  Samtliga patienter som söker vård på Mag- tarmmedicinska kliniken behöver en medicinsk remiss skriven av annan vårdinstans eller en egenvårdsremiss som du som patient skriver själv. Se länk: http://www.1177.se/Ostergotland/Regler-och-rattigheter/Remiss/

 • Magtarmmedicinska avdelningen är en specialistavdelning som vårdar patienter med akuta och kroniska sjukdomar. På avdelningen arbetar vi med patientnärmre vård, vilket innebär att du har 2 - 3 personer, sjuksköterskor och undersköterskor, som ansvarar för din vård och hjälper dig utifrån dina behov.

 • Bäckenfunktionsenheten (BFE) är en del av Magtarmmedicinska kliniken. Här hjälper vi dig som har problem med bland annat gas- och avföringsläckage, förstoppning, tarmtömningssvårigheter, svår IBS eller ändtarmssmärta.

 • Endoskopienheten utför bland annat undersökningar som gastroskopier och koloskopier. Dessa undersökningar utförs i diagnostiskt syfte för att en läkare ska se hur det aktuella sjukdomsområdet ser ut och för att provtagning ska kunna ske.

 • Magtarmmottagningen utreder och behandlar vi sjukdomar i mag-tarmkanalen, levern och bukspottkörteln. Mottagningen har även dietist för hjälp och stöd med kost i samband med sjukdom. Då endast specialistvårdskrävande frågor handläggs här krävs det i regel remiss för att få komma hit.

 • Till Mag-tarmmedicinska klinikens dagvårdsenhet kommer patienter som behöver vara på plats på kliniken för att få viss specifik vård. Behandlingar som patienter får här kan bland annat vara infusioner och injektioner av olika läkemedel.

Till toppen av sidan