Hörselrehabilitering Skellefteå

Högströmsgatan 16, Skellefteå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
0910-77 10 78

Besöksadress:
Högströmsgatan 16, Skellefteå
Län, kommun:
Västerbottens län, Skellefteå
Postadress:
Högströmsgatan 16, 93133 Skellefteå

Hörselrehabilitering Skellefteå ingår i Habiliteringscentrum. Hit kan du som är vuxen vända dig om du bor i Lycksele, Malå, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman eller Vilhelmina kommun. När det gäller barn kan ni vända er hit om ni bor i Malå, Norsjö, Robertsfors,

Skellefteå, Sorsele eller Storuman kommun.


Du hittar mer information om oss under rubriken Vårt utbud.

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

För att få stöd av hörselrehabiliteringen ska det finnas en diagnostiserad hörselnedsättning, dövhet eller ljudkänslighet.

Du kan kontakta hörselrehabiliteringen själv eller via remiss från audionom, läkare eller annan vårdpersonal. Du som har besvär av tinnitus behöver alltid en remiss från läkare eller audionom.

Remisskrav

Ja, om du söker enbart för tinnitus

Hörselrehabiliteringen finns till för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen har minskat till följd av en hörselnedsättning, dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, ljudöverkänslighet eller tinnitusbesvär.

Insatserna ska bidra till att du får verktyg för att vara delaktiga i sådant som är viktigt för dig. Vi gör tillsammans en plan för vilka insatser som ska göras utifrån dina behov, mål och intressen.

Om du har frågor om utprovning av hörhjälpmedel, kontakta en hörcentral.

 • När ett barn föds med en hörselnedsättning påverkar det hela familjen, både praktiskt och känslomässigt. Då kan hela familjen behöva stöd.

  Tillsammans med er kartlägger vi vilka behov ditt barn och familjen har och gör en plan för vilka insatser som ska genomföras. Barn- och ungdomsteamet ger även stöd till hörande barn med döva föräldrar.

  Insatserna kan bestå av psykosocialt och pedagogiskt stöd. Du och ditt barn kan få individuellt stöd eller stöd i grupp för att få möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

  Exempel på stöd och hjälp från hörselrehabiliteringens barn- och ungdomsteam:

  • Ökad kunskap om barnets hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet.
  • Utvecklingsbedömning av psykolog för barn med hörselnedsättning.
  • Barnet eller ungdomen och vårdnadshavare får stöd kring barnets språk och kommunikation. Som vårdnadshavare kan du exempelvis få utbildning i tecken som stöd (TSS).
  • Du som vårdnadshavare får hjälp att bearbeta konsekvenserna av barnets eller ungdomens hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet.
  • Information om text- eller bildtelefoni om barnet har svårt att höra i telefon.
  • Hörselinformation för familj och nätverk.
  • Du som vårdnadshavare får information om samhällets stöd och era rättigheter. Du får också stöd i myndighetskontakter och i att samverka med förskola eller skola.
  • Samtalsstöd till barnet eller ungdomen, till dig som vårdnadshavare, eller till er tillsammans.


  För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skola. Samverkan sker efter samtycke från dig som vårdnadshavare.

  På hörselrehabiliteringen sker arbetet i team med yrkesgrupperna hörselpedagog, kurator och psykolog.

 • Tillsammans med dig kartlägger vi vilka behov du har och gör en plan för vilka insatser som ska genomföras.

  Insatserna kan bestå av psykosocialt och pedagogiskt stöd. Du kan få individuellt stöd eller stöd i grupp för att få möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

  Exempel på stöd och hjälp från hörselrehabiliteringens vuxenteam:

  • Ökad kunskap om din hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet och hur det kan påverka dig i din vardag.
  • Hjälp att hitta strategier som underlättar din kommunikation med omgivningen.
  • Råd och stöd kring alternativa sätt att kommunicera, exempelvis skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).
  • Information om text- eller bildtelefoni om du har svårt att höra i telefon.
  • Information om samhällets stöd och dina rättigheter, samt råd och stöd i myndighetskontakter.
  • Hörselinformation till nätverk, arbetsplatser eller personal på boenden
  • Samtalsstöd.


  Exempel på några grupper du kan delta i:

  • Rehabiliteringsdag om hörsel, konsekvenser av hörselnedsättning samt strategier för god kommunikation
  • Rehabiliteringsträff inför och efter cochleaimplantat (CI), information och erfarenhetsutbyte
  • Rehabiliteringsdag om tinnitus, information och erfarenhetsutbyte
  • Avslappningsgrupp för dig som har tinnitus, kognitiv beteendeterapi
  • Aktiv kommunikation, träffar för att lära mer om din hörselnedsättning och hur du kan underlätta kommunikationen


  För att få en god rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassa eller äldreomsorg. Samverkan sker efter samtycke från dig.

  På hörselrehabiliteringen sker arbetet i team med yrkesgrupperna audionom, hörselpedagog, kurator och psykolog.

Till toppen av sidan