Habilitering

Habilitering och rehabilitering vid hörselnedsättning

Innehållet gäller Västerbotten

För att få stöd av hörselrehabiliteringen i Västerbotten behöver du ha en diagnostiserad hörselnedsättning, dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, tinnitus eller ljudkänslighet. Insatserna är till för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen minskar på grund av din funktionsnedsättning. Du som har besvär av tinnitus behöver en remiss från läkare eller audionom.

Det är inte ovanligt att personer med hörselnedsättning, dövhet eller kombinerad syn- och hörselnedsättning känner ett utanförskap i det hörande samhället. För personer med tinnitus eller ljudkänslighet påverkas ofta flera områden i livet.

Till toppen av sidan